Productes referenciats

  • Productes Referenciats

Els productes referenciats a qualsevol dels vehicles possibles (notes, passius, fons...) ofereixen a l'inversor una alternativa que podria considerar-se híbrida entre la renda fixa i la renda variable, permetent-li, per exemple, d'estar exposat a renda variable amb protecció parcial del seu principal. Aquest tipus de productes ofereixen gran varietat de possibilitats conjuminant sempre el binomi rendibilitat-risc, adaptant-se a les necessitats de cada client i proporcionant solucions específiques tant per a situacions alcistes com baixistes.

El nostre equip de Productes de Santander Private Banking té com a tasca principal assessorar els nostres banquers privats en matèria de productes referenciats i derivats amb l'objectiu d'adequar l'oferta de productes de campanya al perfil del client de Banca Privada i de crear solucions a mida específicament dissenyades per a cada inversor. L'esmentat equip treballa en contacte directe amb les Taules de Tresoreria de Banco Santander, la qual cosa li permet de posar a disposició dels clients una gran varietat d'idees innovadores, de subjacents i de mercats.

Si vol més informació o contractar aquest producte:

Contacti amb nosaltres