1/6 Aquest número és indicatiu del resic del producte, essent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc. Plan de Ahorro Santander SIALP

 • Què és?
 • Condicions
 • FAQ

El Pla d'Estalvi Santander SIALP - (PDF 1.03 Mb) és una assegurança individual d'estalvi per estalviar a llarg termini. Podrà definir un pla personalitzat d'aportacions, creant un hàbit d'estalvi mes a mes.

Descobreixi tots els avantatges que li ofereix el Pla d'Estalvi Santander SIALP:

- És un pla flexible.

 • Vostè decideix quant vol aportar cada mes.
 • Les aportacions es poden modificar, suspendre o rehabilitar.
 • Permet aportacions extraordinàries.

- Rendibilitat per als seus estalvis.

 • Compta amb un tipus d'interès fix del 0,15% anual net (a descomptar el cost de la cobertura de defunció).
 • Si compleix mensualment el seu pla d'aportacions, rebrà per a l'exercici 2019 un tipus d'interès addicional del 0,25% anual net (a descomptar el cost de la cobertura de defunció).
 • Això fa un total del 0,40% anual net (a descomptar el cost de la cobertura de defunció).

- Podrà disposar dels diners en qualsevol moment, sense penalització.

- Exempció fiscal per als rendiments obtinguts pels seus estalvis.*

- Cobertura en cas de mort: els beneficiaris designats rebran el 103% del saldo acumulat.
 


Per a més informació sobre el Pla d'Estalvi Santander SIALP, visiti l'oficina més propera.


Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA.

*Els avantatges fiscals a què es fa referència sempre dependran de la situació personal del prenedor. 
 

Per poder beneficiar-se de l'exempció fiscal* ha de tenir en compte les característiques següents: 

 • L'antiguitat del pla ha de ser d'almenys cinc anys, des de la primera aportació fins al moment del rescat o del venciment.
 • Que no s'hagin fet aportacions superiors a 5.000 € anuals.
 • Que prenedor, assegurat i beneficiari, en cas de supervivència, siguin la mateixa persona.
 • Que el prenedor només sigui titular d'un únic pla SIALP.

I, per beneficiar-se d'un tipus d'interès addicional del 0,35% anual fins al 31 de desembre del 2018, haurà d'haver fet aportacions tots els mesos començant l'1 de gener del 2018 o des de la data d'inici de la pòlissa si la contractació s'hagués produït aquest any.
 


Per a més informació sobre el Pla d'Estalvi Santander SIALP, visiti l'oficina més propera. Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA.

*Els avantatges fiscals a què es fa referència sempre dependran de la situació personal del prenedor.

Què passa si en algun moment necessito disposar dels meus estalvis? És possible rescatar l'assegurança abans del venciment?
Sí, és possible rescatar l'assegurança en qualsevol moment únicament de forma total, ja que no és possible la realització de rescats parcials. Podrà rescatar els seus estalvis des del primer dia i sense penalització. Rebrà un capital consistent en les aportacions realitzades, més la rendibilitat, menys les despeses i menys els costos de la cobertura de defunció fins al moment del rescat.

Què passa si el rescat és abans dels cinc anys des de la primera aportació al producte?
En cas que el rescat tingui lloc abans que hagin transcorregut cinc anys des de la primera aportació al producte, es perdrà l'avantatge d'exempció fiscal sobre els rendiments generats.

Si estalvio els meus diners en un Pla d'Estalvi Santander, estan assegurats?
Sí, estan assegurats per Santander Seguros.

Què passa si no compleixo l'aportació un mes?
En cas que el prenedor no compleixi el pla d'aportacions tots els mesos del període, el seu Pla d'Estalvi Santander continuarà actiu però perdrà el dret, per a l'any natural, al tipus d'interès addicional anual.

Què passa si després de contractar el producte me'n penedeixo? Ho puc desfer?
Una vegada contractat el Pla d'Estalvi Santander, el prenedor de l'assegurança té legalment fins a trenta dies per resoldre la contractació del producte sense cap cost. 

 


Per a més informació sobre el Pla d'Estalvi Santander SIALP, visiti l'oficina més propera. 
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA.