Plans de pensions

  • Plans de Pensions

Santander Private Banking li ofereix la possibilitat d'invertir en una àmplia gamma de plans de pensions amb diferent tipologia d'inversió, la qual cosa li permetrà de triar el pla més adequat a les seves necessitats i preferències.

Posem a la seva disposició El meu Pla Santander, una gamma de fons de pensions que té tres perfils d'inversió ben diferenciats, cadascun amb uns rangs d'inversió coneguts, que es gestionen de forma dinàmica i flexible. Triar entre un perfil o un altre dependrà de la seva situació particular i del risc que estigui disposat a assumir:

El meu Pla Santander Prudent està dirigit a aquells clients amb un perfil conservador que cerquin seguretat per a la seva inversió, mitjançant una diversificació d'actius adequada, amb l'objectiu d'obtenir rendibilitats interessants amb vista a la jubilació. Es podrà invertir entre un 0% i un 20% en renda variable, amb una exposició mitjana del 10%.

Consulta la fitxa de producte aquí.

 

El nivel de riesgo de los Planes en una escala del 1 al 7. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.

 

El meu Pla Santander Moderat està dirigit a aquells clients amb un perfil moderat, que assumeixen un risc mitjà-baix per obtenir una rendibilitat atractiva, beneficiant-se d'un univers d'actius molt diversificat que s'ajusta a les seves necessitats i risc. Aquest pla inverteix majoritàriament en actius de renda fixa tot i que l'exposició del patrimoni del fons en actius de renda variable es mourà en un rang d'entre el 20% i el 40%.

Consulta la fitxa de producte aquí.

 

El nivel de riesgo de los Planes en una escala del 1 al 7. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.

 

El meu Pla Santander Decidit està dirigit a aquells clients amb un perfil decidit que cerquin rendibilitats atractives amb vista a la jubilació, assumint un risc mitjà-alt i beneficiant-se d'un univers d'actius molt diversificat. Aquest pla invertirà en actius de renda variable en una banda situada entre el 40% i el 60%.

Consulta la fitxa de producte aquí.

 

El nivel de riesgo de los Planes en una escala del 1 al 7. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.

 

Si vol més informació o contractar aquest producte:

Contacti amb nosaltres

 

Entitat gestora: Santander Pensions, S.A EGFP; Entitat dipositària: Santander Securities Services, S.A.; Entitat promotora: Banco Santander, SA.