Santander

Targeta de crèdit La meva altra 1l2l3

Targeta de crèdit La meva altra 123 - Particulars Santander

 • Avantatges
 • Tria com y quan pagant
 • Condicions

La targeta La Meva Altra 1l2l3 és una targeta de crèdit1 exclusiva per als clients del Compte 1l2l3. Si el que vols és finançar les teves compres especials o les despeses extraordinàries amb total flexibilitat i agilitat, aquesta és la teva targeta.

Si tens una targeta de crèdit La Meva Altra 1l2l3 podràs aconseguir, si es compleixen les condicions, fins a 10 €/mes de bonificacions2 per les teves compres habituals:

 • 1% a supermercats
 • 2% en gasolina
 • 3% en compres en línia i pagament móvil.
   

Tu decideixes quant i com pagues: escull l'import que vulguis, entre 50 € i 600 €, i finança'l al 18 % de tipus d'interès nominal anual (Fins al 10 de gener del 2020 TAE 24,57%. Amb posterioritat al 10 de gener de 2020 TAE 19,56%)3. Consulta les condicions del contracte.

Tarjeta virtual gratuita

Fins al 10 de gener del 2020 gaudeix de totes les teves targetes 1l2l3 per una comissió d'emissió i manteniment única de 3 € al mes.4 Amb posterioritat a aquesta data, sense comissió d'emissió ni manteniment.


 

 

Fins el 10 de gener de 2020 podràs retirar efectiu a crèdit sense comissió mitjançant targeta en qualsevol dels 7.500 caixers automàtics Santander. Amb posterioritat a aquesta data, la comissió és de 3,90% amb un mínim de 3,90 €.

 

I si tens un imprevist i necessites liquiditat, pots traspassar el saldo del límit de la teva targeta al teu compte sense cap cost (Efectiu a l'Instant).


 


 

Amb Santander Wallet, podràs pagar amb el teu mòbil, activar la teva targeta, consultar el Pin, consultar les teves despeses i límit disponible, transferir diners de la targeta al teu compte, ajornar pagaments, bloquejar la teva targeta en cas de pèrdua o robatori. Descarrega't ja Santander Wallet.

Tarjeta para comprar por internet
 

A més podràs realitzar les teves compres amb més seguretat perquè compta amb:

 • El servei gratuït d'Alertes SMS per a compres i disposicions d'efectiu per import igual o superior a 50€.

 • El Servei de Comerç Electrònic Segur (CES) per a autoritzar les teves compres en línia a través d'un codi que t'enviem al telèfon mòbil que tinguis associat a la targeta.

 • Una assegurança d'accidents de fins a 120.000 € inclosa sense cost addicional i concertada amb Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA. Segons les condicions de la pòlissa, que pots consultar a l'oficina més propera.5

 

Si tens algun dubte o vols més informació sobre la Targeta de crèdit La meva altra 1l2l3, truca'ns al telèfon 915 123 123 i t'atendrem amb molt de gust.

Aquesta és una targeta de pagament ajornat. Recorda que has de fer servir la targeta de crèdit de forma responsable. L'ús abusiu de finançament implica un risc de sobreendeutament amb conseqüències a llarg termini que pot afectar la teva planificació financera.  

(1) Concessió de la targeta subjecta a l'aprovació prèvia del Banc.
(2) Complint les condicions del Compte 1l2l3. El càlcul de la bonificació es realitzarà el dia 20 de cada mes, i la liquidació s'efectuarà al Compte 1l2l3 el dia 10 del mes següent. Només es bonificaran les operacions de compra realitzades al territori nacional. L'import màxim mensual de bonificació serà de 10 euros/mes per contracte de compte. No es tindrà dret a bonificació si la quota fixa mensual de la targeta La Meva Altra 1l2l3 fos igual o superior al 80% del saldo disposat, en el període de liquidació, descomptades les devolucions i quantitats amortitzades anticipadament abans de la data de càrrec. Aquesta bonificació té la consideració fiscal de rendiment del capital mobiliari. El Banc practicarà les retencions a què estigui obligat d'acord amb la normativa vigent.
(3) Fins al 10 de gener del 2020 TIN de 18%.  TAE de 24,57%, calculada sobre el supòsit que s'ha disposat d'un import de 1.500 euros a tornar en dotze quotes mensuals iguals durant el període d'un any de 137,52 euros (a les quals se sumaran els 3 euros mensuals de la comissió de manteniment)  Import total degut 1.686,24 euros. En el càlcul s'ha inclòs l'import de la comissió d'emissió i manteniment única pel conjunt de targetes 1l2l3 de 3 euros mensuals. A més, es cobraran les comissions, si escau, associades a les operacions realitzades. Amb posterioritat al 10 de gener de 2020, TIN de 18%.  TAE de 19,56%, calculada sobre el supòsit que s'ha disposat d'un import de 1.500 euros a tornar en dotze quotes mensuals iguals durant el període d'un any de 137,52 euros Import total degut 1.650,24 euros. A més, es cobraran les comissions, si escau, associades a les operacions realitzades.
(4) Fins al 10 de gener del 2020 comissió d'emissió i manteniment única pel conjunt de les targetes 1l2l3: 3 €/mes (36 €/any). En contractar el Compte 1l2l3 obtens la targeta de dèbit Or 1l2l3 i et beneficies del pagament d'una única comissió per emissió i manteniment del conjunt de les targetes 1l2l3 vinculades al teu Compte 1l2l3: Crèdit Món 1l2l3 i La Meva Altra 1l2l3, que podràs contractar en qualsevol moment. Amb posterioritat al 10 de gener del 2020 sense comissió d'emissió ni manteniment per les targetes associades al Compte 1|2|3
(5) Assegurança d'accidents mitjançada per Santander Intermediación Correduría de Seguros, SA, inscrita al Registre Especial de Societats de Corredoria d'Assegurances amb la clau J-989. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes per la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA.

Amb la targeta La Meva Altra 1l2l3 podràs pagar les teves compres com més et convingui1, sense tràmits previs i segons les teves necessitats de finançament.

 • Decideix quant vols pagar triant una quota fixa mensual d'entre 50 i 600 €. Tipus d'interès nominaI anual 18%. Fins al 10 de gener del 2020 TAE de 24,57%. Amb posterioritat al 10 de gener de 2020 TAE 19,56%2.

 • A més, si tens un imprevist i necessites liquiditat, pots traspassar saldo sense comissions (mínim 300 €) de la targeta al teu compte (Efectiu a l'Instant3) i tornar-lo el mes següent o, si t'ho estimes més, pots ajornar el pagament.

Si tens algun dubte o vols més informació sobre la Targeta de crèdit La meva altra 1l2l3, truca'ns al telèfon 915 123 123 i t'atendrem amb molt de gust

 

Aquesta és una targeta de pagament ajornat. Recorda que has de fer servir la targeta de crèdit de forma responsable. L'ús abusiu de finançament implica un risc de sobreendeutament amb conseqüències a llarg termini que pot afectar la teva planificació financera.

1. Concessió de la targeta subjecta a aprovació prèvia del Banc.
2. Fins al 10 de gener del 2020 TIN de 18%.  TAE de 24,57%, calculada sobre el supòsit que s'ha disposat d'un import de 1.500 euros a tornar en dotze quotes mensuals iguals durant el període d'un any de 137,52 euros (a les quals se sumaran els 3 euros mensuals de la comissió de manteniment)  Import total degut 1.686,24 euros. En el càlcul s'ha inclòs l'import de la comissió d'emissió i manteniment única pel conjunt de targetes 1|2|3 de 3 euros mensuals. A més, es cobraran les comissions, si escau, associades a les operacions realitzades. Amb posterioritat al 10 de gener de 2020, TIN de 18%.  TAE de 19,56%, calculada sobre el supòsit que s'ha disposat d'un import de 1.500 euros a tornar en dotze quotes mensuals iguals durant el període d'un any de 137,52 euros Import total degut 1.650,24 euros. A més, es cobraran les comissions, si escau, associades a les operacions realitzades.
3. Consulta les condicions, el tipus d'interès i les comissions relatives a Efectiu a l'instant a la teva oficina o a la fitxa del producte.

La targeta La Meva Altra 1l2l3 és una targeta de crèdit exclusiva per als clients que contractin el Compte 1l2l31. Les principals condicions3 per a La Meva Altra 1l2l3 són:

 • Tipus d'interès nominal anual aplicable al Pagament Ajornat: 18%. Fins al 10 de gener del 2020 TAE de 24,57%. Amb posterioritat al 10 de gener de 2020 TAE 19,56%2.

 •  Comissió traspàs entre compte targeta i compte bancari (Efectiu a l'Instant4): Sense comissió.

 • Comissió per operacions en moneda estrangera diferent de l'euro. 3% (sense import mínim).
   

Si tens algun dubte o vols més informació sobre la Targeta de crèdit La meva altra 1l2l3, truca'ns al telèfon 915 123 123 i t'atendrem amb molt de gust.

 

Aquesta és una targeta de pagament ajornat. Recorda que has de fer servir la targeta de crèdit de forma responsable. L'ús abusiu de finançament implica un risc de sobreendeutament amb conseqüències a llarg termini que pot afectar la teva planificació financera.

1. Concessió de la targeta subjecta a l'aprovació prèvia del Banc.
2. Fins al 10 de gener del 2020 TIN de 18%.  TAE de 24,57%, calculada sobre el supòsit que s'ha disposat d'un import de 1.500 euros a tornar en dotze quotes mensuals iguals durant el període d'un any de 137,52 euros (a les quals se sumaran els 3 euros mensuals de la comissió de manteniment)  Import total degut 1.686,24 euros. En el càlcul s'ha inclòs l'import de la comissió d'emissió i manteniment única pel conjunt de targetes 1l2l3 de 3 euros mensuals. A més, es cobraran les comissions, si escau, associades a les operacions realitzades. Amb posterioritat al 10 de gener de 2020, TIN de 18%.  TAE de 19,56%, calculada sobre el supòsit que s'ha disposat d'un import de 1.500 euros a tornar en dotze quotes mensuals iguals durant el període d'un any de 137,52 euros Import total degut 1.650,24 euros. A més, es cobraran les comissions, si escau, associades a les operacions realitzades.
3. Consulta la resta de condicions en el document d'informació precontractual o a la teva oficina més propera.
4.Consulta les condicions, el tipus d'interès i les comissions, si escau, a la teva oficina, a la fitxa del producte o a la pàgina d'Efectiu a l'instant.

¿Tens algun dubte? Truca'ns 915 123 123

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram