Santander

Targeta de Crèdit Zero 1l2l3

Targeta Crèdit Zero 1l2l3. Una targeta totalment digital

Amb la targeta de crèdit Zero 1l2l31 podràs pagar les teves compres del dia a dia amb total flexibilitat.

  Si dones d'alta la teva targeta de crèdit Zero 1l2l3 a partir del 5 de novembre, en podràs gaudir sense comissió d'emissió ni de manteniment, amb un consum mínim de 600 euros l'any. Si no assoleixes el consum de 600 euros, la comissió de manteniment anual és de 36 euros.
     
   Pagament flexible: podràs pagar totes les teves compres a final de mes sense cost addicional o ajornar-les en còmodes quotes.
     
   Interès nominal anual: 18% ( TAE 19,56%).2 En cas que no es compleixin les condicions, TAE del 38,00%.2
     
  Serveis de finançament: també pots fraccionar una o vàries compres sense necessitat de canviar la forma de pagament de la targeta (Fraccionar Compra)3.
     
   Si tens un imprevist i necessites efectiu, pots traspassar diners de la targeta al teu compte de manera immediata (Efectiu a l'Instant)3 i tornar-los al mes següent o en còmodes quotes.
     
   Seguretat
  • Servei d'alertes SMS gratuït per a compres per import igual o superior a 50 €.
  • Assegurança d'accidents de fins a 120.000 € sense cost addicional concertada amb Santander Seguros y Reaseguros, Compañía.4
  • Aseguradora, SA. Segons les condicions de la pòlissa.
    Comerç Electrònic Segur (CES) per fer compres més segures a Internet: en cada compra s'introduirà una clau diferent que s'enviarà per SMS al mòbil associat a la tarjeta.
     
   Pagament mòbil a través d'Apple Pay, Samsung Pay o Santander Wallet.
     
   Amb l'aplicació Santander podràs:
  • Encendre i apagar les teves targetes.
  • Consultar el teu PIN en línea.
  • Gestionar les teves targetes, les teves despeses i el teu límit disponible.
  • Enviar i rebre diners a través de Bizum.
  • Ajornar pagaments.
     

 

Aquesta targeta permet el pagament ajornat. Recorda que has de fer servir la targeta de crèdit de forma responsable. L'ús abusiu de finançament implica un risc de sobreendeutament amb conseqüències a llarg termini que poden afectar la teva planificació financera.
1. Operació subjecta a l'aprovació prèvia del Banc.
2. TAE primer any: 19,56%, calculada considerant un import disposat de 1.500 euros. Import total degut: 1.650,24 euros, a tornar en dotze quotes mensuals de 137,52 euros. A més, es cobraran les comissions, si escau, associades a les operacions realitzades.
Per al segon any, si s'assoleix el consum mínim, TAE del 19,56%, calculada considerant un import disposat de 1.500 euros. Import total degut: 1.650,24 euros, a tornar en dotze quotes mensuals de 137,52 euros. A més, es cobraran les comissions, si escau, associades a les operacions realitzades.
Per al segon any, en cas que no s'assoleixi el consum de 600 euros l'any, TAE del 38,00%, calculada considerant un import disposat de 500 euros i una comissió de manteniment de 36 euros anuals, import total degut de 586,08 euros a tornar en dotze quotes mensuals de 45,84 euros. A més, es cobraran les comissions, si escau, associades a les operacions realitzades i l'esmentada comissió de manteniment.
3. Servei Fraccionar Compra: l'import mínim de compra a finançar és de 60 € i dos mesos de termini, tipus d'interès aplicable per a aquestes operacions identificat al contracte sota el nom de "Pagament Fàcil". Servei Efectiu a l'Instant: l'import mínim a traspassar és de 300 € amb una comissió del 3% sobre l'import del saldo traspassat. Consulta la resta de les condicions al contracte
.
4. Assegurança mitjançada per Santander Intermediación, Correduría de Seguros, SA, CIF A28172542. Inscrita al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb el núm. J-989. Assegurança de responsabilitat civil i capacitat financera, segons la legislació vigent.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram