Santander

Protección familiar en femenino

 • Què m'ofereix?
 • Cobertures
 • Preguntes freqüents

Aquesta setmana més que mai, al Santander volem reafirmar el nostre suport a les dones i el nostre compromís en la lluita contra aquesta malaltia.

L'Assegurança Protecció Familiar en Femení és una assegurança de vida exclusiva per a dones, amb la qual podràs protegir l'estabilitat i les necessitats econòmiques de la teva família davant de les possibles adversitats en cas de defunció, invalidesa permanent absoluta o diagnòstic de càncer ginecològic2.

En contractar-la podràs gaudir de2:

Icono escudo

Tranquil·litat i seguretat de tenir un capital assegurat en cas de diagnòstic dels càncers amb major incidència en dones, com ara el de mamella o el de l'aparell reproductor femení, fins i tot en fase de detecció precoç3.

Icono impacto economico

Reducció de l'impacte econòmic sobre les persones dependents econòmicament de l'assegurat, en cas de defunció.

Icono esquema

Serveis addicionals2: com ara l'orientació mèdica i ginecològica, test hàbits saludables, orientació telefònica psicoemocional, segona opinió mèdica internacional, ajuda a domicili…

Contrata tu Seguro de Vida Protección Familiar en Femenino del 14 al 22 de octubre y disfruta de un 50% de descuento. Calcula tu seguro

 

Consulta més detalls del producte. (PDF 75.1 KB)
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia aseguradora Vida: Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

1. Promoció vàlida entre el 14 i el 22 d'octubre del 2019. Descompte del 50% o del percentatge fins a arribar al 50%, en cas de gaudir d'un altre descompte compatible amb la promoció, en la prima de la primera anualitat. El descompte es farà efectiu mitjançant el reemborsament del percentatge que correspongui al compte designat per al pagament de l'assegurança en el termini màxim de 15 dies des del càrrec de la prima. El descompte d'aquesta promoció no serà d'aplicació en les següents anualitats de l'assegurança. Consulteu condicions de la promoció "Dia Internacional contra el Càncer de Mama 2019" al web www.bancosantander.es.
2.
Subjecte a condicions contractuals de la pòlissa d'assegurances.
3.
El diagnòstic ha d'estar confirmat per proves mèdiques i per l'informe d'un especialista.

Les cobertures2 que t'ofereix l'Assegurança Protecció Familiar en Femení són les següents:

 
Contrata tu Seguro de Vida Protección Familiar en Femenino del 14 al 22 de octubre y disfruta de un 50% de descuento. Calcula tu seguro


Per a poder contractar aquesta assegurança has de complir amb els requisits següents:

 • Edats de contractació 18 a 64 anys.
 • Capital assegurat entre 50.000 € i 450.000 €, per a les cobertures de defunció i invalidesa permanent absoluta. I de 30.000€ per a la garantia de Càncer Femení.
 • Durada de l'assegurança: anual. Renovable anualment fins a l'edat màxima de renovació.
 • Forma de pagament: anual o semestral. Amb possibilitat de pagament trimestral sense recàrrec per fraccionament si la prima és superior a 600 €.

 

 

Consulta més detalls del producte. (PDF 75.1 KB)
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia aseguradora Vida: Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

1. Promoció vàlida entre el 14 i el 22 d'octubre del 2019. Descompte del 50% o del percentatge fins a arribar al 50%, en cas de gaudir d'un altre descompte compatible amb la promoció, en la prima de la primera anualitat. El descompte es farà efectiu mitjançant el reemborsament del percentatge que correspongui al compte designat per al pagament de l'assegurança en el termini màxim de 15 dies des del càrrec de la prima. El descompte d'aquesta promoció no serà d'aplicació en les següents anualitats de l'assegurança. Consulteu condicions de la promoció "Dia Internacional contra el Càncer de Mama 2019" al web www.bancosantander.es.
2.
Subjecte a condicions contractuals de la pòlissa d'assegurances.
3. El diagnòstic ha d'estar confirmat per proves mèdiques i per l'informe d'un especialista
.

 • Com es percep el capital assegurat, en un sol pagament o en pagaments mensuals?

L'abonament es fa en un sol pagament quan té lloc alguna de les contingències cobertes per l'assegurança.

 • Qui cobra la indemnització en cas de sinistre?

En cas de defunció, els beneficiaris designats.

En cas d'invalidesa permanent absoluta i de “Càncer Femení” l'assegurada.

 • En cas de contreure alguna malaltia, podria l'Asseguradora anul·lar la meva assegurança de vida?

La Companyia no cancel·larà la vostra assegurança ni s'oposarà a les pròrrogues anuals per motius de salut, tret que s'hagin ocultat dades o no s'hagi contestat amb veracitat a la declaració de salut prèvia a la contractació.

 • Quin capital he d'assegurar?

El capital per a assegurar varia molt en funció de les característiques personals de cada persona. Per això hem desenvolupat un simulador que, amb molt poques dades, li oferirà tres alternatives perquè vostè pugui triar la que més li convingui.

 

 

Consulta més detalls del producte. (PDF 75.1 KB)
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia aseguradora Vida: Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

1. Promoció vàlida entre el 14 i el 22 d'octubre del 2019. Descompte del 50% o del percentatge fins a arribar al 50%, en cas de gaudir d'un altre descompte compatible amb la promoció, en la prima de la primera anualitat. El descompte es farà efectiu mitjançant el reemborsament del percentatge que correspongui al compte designat per al pagament de l'assegurança en el termini màxim de 15 dies des del càrrec de la prima. El descompte d'aquesta promoció no serà d'aplicació en les següents anualitats de l'assegurança. Consulteu condicions de la promoció "Dia Internacional contra el Càncer de Mama 2019" al web www.bancosantander.es.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram