Santander

Protecció Familiar Plus

Protecció Familiar Plus

 • Què m'ofereix?
 • Cobertures
 • Preguntes freqüents

L'Assegurança de Vida Protecció Familiar Plus t'ajuda a protegir els teus éssers estimats davant de l'impacte econòmic que suposa la defunció, la invalidesa permanent absoluta o la gran invalidesa de la persona que sustenta la família.

Per això, en contractar una assegurança de vida podràs gaudir de:

Icono escudo familia

La tranquil·litat de saber que, en cas de mort, la teva família estarà protegida davant de la pèrdua d'ingressos.

Icono paraguas

Seguretat per a tu i la teva família, en cas de mort, invalidesa permanent absoluta o gran invalidesa.

Icono esquema

Productes adaptats a les teves necessitats, amb cobertures opcionals que completen la teva protecció, com ara defunció per accident o defunció per accident de trànsit.

Icono manita datos

I també serveis addicionals1: com ara orientació mèdica, assessorament en nutrició i dietètica, orientació psicològica i test d'hàbits saludables.

 

 

Ara, si ets client del Compte 1I2I3:

 • Contractes a través de Banco Santander l'Assegurança de Vida Protecció Familiar Plus o Protecció Familiar en Femení i també contractes l'Assegurança Protecció Llar Flexible, podràs gaudir d'una bonificació del 100% en la prima de l'assegurança Protecció Llar Flexible el primer any2.
 Amb la teva assegurança podras obtenir accions Santander

 

Consulta més detalls del producte. (PDF 72.53 KB)
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA.

1. Subjecte a les condicions contractuals de la pòlissa d'assegurança.
2. Més informació sobre la promoció aquí.

 

Les cobertures1 que ofereix l'Assegurança Protecció Familiar Plus són les següents:

 

 

Icono tabla protección familiar plus

 

 

Per a poder contractar aquesta assegurança has de complir amb els requisits següents:

 • Edats de contractació 18 a 64 anys.
 • Capital assegurat entre 50.000€ i 2.666.666€.
 • Durada de l'assegurança: anual, i renovable anualment fins a l'edat màxima de permanència.
 • Forma de pagament: anual o semestral. Amb possibilitat de pagament trimestral sense recàrrec per fraccionament, si la prima és superior a 600€.
 Amb la teva assegurança podras obtenir accions Santander

 

Consulta més detalls del producte. (PDF 72.53 KB)
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA.

1. Subjecte a les condicions contractuals de la pòlissa d'assegurança.

 

 • Qui cobra la prestació de l'assegurança?

La prestació s'abonarà al beneficiari designat per a cadascuna de les cobertures.

 • Què és defunció per accident?

Defunció causada per qualsevol esdeveniment extern, sobtat i violent, aliè a la voluntat de l'assegurat i que provoqui la seva mort dintre dels 365 dies següents a la data d'ocurrència. En cap cas es considera accident, l'infart de miocardi o malaltia cerebrovascular.

 • Què és defunció per accident de trànsit?

L'esdevingut com a vianant causat per un vehicle.

L'esdevingut com a conductor o passatger en vehicle terrestre de motor i bicicleta.

L'esdevingut com a passatger de transport públic terrestre, marítim o aeri.

 • Què és la invalidesa permanent absoluta?

Situació física irreversible, que t'inhabilita completament i amb caràcter permanent per al desenvolupament de qualsevol professió o ofici, relació laboral o activitat comercial. Haurà d'estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o per qualsevol altre organisme equivalent.

 • Què és la gran invalidesa?

Situació d'invalidesa que, a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, suposi la necessitat d'assistència d'una altra persona per a dur a terme els actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs. Haurà d'estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o per qualsevol altre organisme equivalent.

 • Puc canviar el beneficiari designat?

Sí, en qualsevol moment, llevat que s'hagi designat beneficiari amb caràcter irrevocable.

 • Existeixen exclusions?

Sí. No es pagaran els capitals coberts, entre altres motius, en cas de:

 • Suïcidi, intent de suïcidi, delictes, apostes, desafiaments o baralles on es participi (excepte en legítima defensa).

 • Fets provocats pel consum de drogues o alcohol.

 • Malalties o accidents, anteriors a la contractació de l'assegurança, que no s'hagin declarat.

 Amb la teva assegurança podras obtenir accions Santander

 

Consulta més detalls del producte. (PDF 72.53 KB)
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA.

1. Subjecte a les condicions contractuals de la pòlissa d'assegurança.

 

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube