Santander

Protecció Familiar Plus

 • Què m'ofereix?
 • Cobertures
 • Preguntes freqüents

L'Assegurança de Vida Protecció Familiar Plus t'ajuda a protegir els teus éssers estimats davant de l'impacte econòmic que suposa la defunció, la invalidesa permanent absoluta o la gran invalidesa de la persona que sustenta la família.

Per això, en contractar una assegurança de vida podràs gaudir de1:

Icono escudo familia

La tranquil·litat de saber que, en cas de mort, la teva família estarà protegida davant de la pèrdua d'ingressos.

Icono paraguas

Seguretat per a tu i la teva família, en cas de mort, invalidesa permanent absoluta o gran invalidesa.

Icono esquema

Productes adaptats a les teves necessitats, amb cobertures opcionals que completen la teva protecció, com ara defunció per accident o defunció per accident de trànsit.

Icono manita datos

I també serveis addicionals1: com ara orientació mèdica, assessorament en nutrició i dietètica, orientació psicològica i test d'hàbits saludables.

 

Consulta més detalls del producte. (PDF 517 KB)
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora de vida: Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

1. Subjecte a les condicions contractuals de la pòlissa d'assegurança.

Les cobertures1 que ofereix l'Assegurança Protecció Familiar Plus són les següents:

 

 

Icono tabla protección familiar plus

 

 

Per a poder contractar aquesta assegurança has de complir amb els requisits següents:

 • Edats de contractació 18 a 64 anys.
 • Capital assegurat entre 50.000€ i 2.666.666€.
 • Durada de l'assegurança: anual, i renovable anualment fins a l'edat màxima de permanència.
 • Forma de pagament: anual o semestral. Amb possibilitat de pagament trimestral sense recàrrec per fraccionament, si la prima és superior a 600€.

 

Consulta més detalls del producte. (PDF 517 KB)
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora de vida: Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

1. Subjecte a les condicions contractuals de la pòlissa d'assegurança.

 • Qui cobra la prestació de l'assegurança?

La prestació s'abonarà al beneficiari designat per a cadascuna de les cobertures.

 • Què és defunció per accident?

Defunció causada per qualsevol esdeveniment extern, sobtat i violent, aliè a la voluntat de l'assegurat i que provoqui la seva mort dintre dels 365 dies següents a la data d'ocurrència. En cap cas es considera accident, l'infart de miocardi o malaltia cerebrovascular.

 • Què és defunció per accident de trànsit?

L'esdevingut com a vianant causat per un vehicle.

L'esdevingut com a conductor o passatger en vehicle terrestre de motor i bicicleta.

L'esdevingut com a passatger de transport públic terrestre, marítim o aeri.

 • Què és la invalidesa permanent absoluta?

Situació física irreversible, que t'inhabilita completament i amb caràcter permanent per al desenvolupament de qualsevol professió o ofici, relació laboral o activitat comercial. Haurà d'estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o per qualsevol altre organisme equivalent.

 • Què és la gran invalidesa?

Situació d'invalidesa que, a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, suposi la necessitat d'assistència d'una altra persona per a dur a terme els actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs. Haurà d'estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o per qualsevol altre organisme equivalent.

 • Puc canviar el beneficiari designat?

Sí, en qualsevol moment, llevat que s'hagi designat beneficiari amb caràcter irrevocable.

 • Existeixen exclusions?

Sí. No es pagaran els capitals coberts, entre altres motius, en cas de:

 • Suïcidi, intent de suïcidi, delictes, apostes, desafiaments o baralles on es participi (excepte en legítima defensa).

 • Fets provocats pel consum de drogues o alcohol.

 • Malalties o accidents, anteriors a la contractació de l'assegurança, que no s'hagin declarat.

 

Consulta més detalls del producte. (PDF 517 KB)
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora de vida: Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram