Santander

Assegurança d'Accidents de Protecció Sènior

 • Què m'ofereix?
 • Cobertures
 • Preguntes freqüents

Amb l'Assegurança de Protecció Sènior tindràs la tranquil·litat de comptar amb l'ajuda necessària per fer front a les conseqüències, tant personals com econòmiques, derivades d'un accident:

 • Falta d'ingressos.
 • Increment de costos.
 • Necessitat d'atenció d'un professional.
 • Pèrdua de qualitat de vida.

 

Com funciona?

  Si es produeix un accident, com a assegurat rebràs una indemnització en cas de produir-se fractures, cremades, traumatismes greus, pèrdues sensorials o de mobilitat o amputacions incloses al barem establert a la pòlissa.
     
 

Addicionalment, comptaràs amb un conjunt de serveis per acompanyar-te en la recuperació:

 • Ajuda a domicili per accident (neteja, àpats, compres, etc.).
 • Cobertura per accident fora del domicili.
 • Sessions de professionals (rehabilitació, infermeria, etc.).
 • Cura de mascotes i plantes.

 

L'Assegurança de Protecció Sènior té cobertura els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia, i la seva contractació és més fàcil del que t'imagines.

 

Consulta més detalls del producte (PDF 65.73 KB).
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com
.

 

 

Lesions per accident1

Fractures, cremades, traumatismes greus, pèrdues sensorials o de mobilitat, amputacions.

     
 

Ajuda a domicili

200 hores anuals2 de suport per ajudar en la teva recuperació:

 • Acompanyament de l'assegurat: suport en accions bàsiques de la vida com ara condícia personal, bany, ajuda en els àpats, canvi de roba, petits passeigs, acompanyament al metge, acompanyament.
 • Neteja de la llar: neteja general de manteniment.
 • Compres i encàrrecs.
 • Bugaderia: rentada, eixugada i planxada de roba i neteja del calçat.
 • Elaboració d'àpats: preparació d'un àpat diari a l'assegurat quan estigui impossibilitat per fer-ho personalment.
 • Compra de medicaments: recollida i lliurament (cost del desplaçament a compte de l'asseguradora) de medicaments al domicili de l'assegurat. En cas de medicaments que requereixin recepta per ser dispensats.
     
   

Cobertura per accident fora del domicili

Despeses mèdiques, transport o repatriació i desplaçament d'un familiar, en cas que l'accident es produeixi fora de la província de residència de l'assegurat.

     
   

Sessions de professionals

20 sessions de 45 minuts cadascuna2 impartides per professionals en: rehabilitació, infermeria, podologia, psicologia, logopedia. 

     
   

Cura de mascotes i plantes

Hores d'ajuda en la cura de mascotes o plantes per accident i hospitalització de més de 48 hores. Es podrà disposar de tantes hores com siguin necessàries de les 200 hores d'ajuda a domicili per accident.

        

Consulta més detalls del producte (PDF 65,73 KB).
1. Indemnització segons barem i amb els límits establerts a la pòlissa.
2. Per anualitat de l'assegurança.
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

 • Qui la pot contractar?
  La poden contractar persones d'entre 55 i 80 anys que responguin de forma favorable a un qüestionari de salut breu.
 • Què és el barem?
  És la relació on s'indica la indemnització que correspon a cada diagnòstic mèdic. Se li lliurarà juntament amb la pòlissa.
 • Cobreix qualsevol accident?
  No, només es cobreixen els diagnòstics mèdics inclosos al barem de la pòlissa que derivin d'un accident i que no figurin al llistat d'exclusions de la pòlissa.
 • Quin és l'àmbit de cobertura?
  L'assegurança cobreix els accidents soferts tant a Espanya com a l'estranger.
 • Quina és la daurada del contracte?
  La durada de l'assegurança és anual renovable, fins que l'assegurat faci 85 anys.
   

Consulta més detalls del producte (PDF 65,73 KB).
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram