Santander

Assegurança d'Accidents de Protecció Integral

 • Què m'ofereix?
 • Cobertures
 • Preguntes freqüents

L'Assegurança d'Accidents de Protecció Integral permet de fer front a la manca d'ingressos, l'increment de despeses o la pèrdua de qualitat de vida derivats d'un accident per al Assegurat o els seus beneficiaris: pèrdua d'ingressos familiars, incapacitat per desenvolupar una activitat laboral, despeses mèdiques, assistència a la llar, etc.

Com funciona?

herido   En cas de patir una defunció o una invalidesa permanent com a conseqüència d'un accident, tu, com a assegurat, o els teus beneficiaris rebran una indemnització de 100.000 € en cas de defunció o fins a €100.000 en cas d'invalidesa permanent absoluta (50.000 € addicionals en cas de gran invalidesa per accident) i fins a 100.000 € en cas d'invalidesa permanent parcial per accident d'acord amb la taula de valoració.
     
cobertura   Addicionalment, tindràs ajuda a domicili en cas  d'invalidesa per accident (neteja, àpats, compres, etc.) per acompanyar-te durant la recuperació.


L'Assegurança d'Accidents de Protecció Integral no requereix declaració de salut, té una prima fixa amb independència de l'edat de l'assegurat i la seva contractació és molt senzilla.


Consulta més detalls del producte - (PDF-156.11KB)
1. Indemnització d'acord amb les condicions establertes a la pòlissa.
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit en el Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a 
www.santandermediacionobsv.com.

indemnización   Indemnització per accident1

Mort per accident: 
100.000 €.

Invalidesa permanent absoluta per accident: fins a 100.000 €.

Invalidesa permanent parcial per accident: fins a 100.000 €, segons la taula de valoració.

Gran invalidesa per accident: 50.000 € addicionals al capital previst per a la garantia d'invalidesa permanent absoluta.
     
ayuda a domicilio   Ajuda a domicili

50 hores anuals2 de suport per ajudar en la teva recuperació:

Acompanyament de l'assegurat: suport en accions bàsiques de la vida com ara condícia personal, bany, ajuda en els àpats, canvi de roba, petits passeigs, acompanyament al metge, acompanyament.

Neteja de la llar: neteja general de manteniment.

Compres i encàrrecs.

Bugaderia: rentada, eixugada i planxada de roba i neteja del calçat.

Elaboració d'àpats: preparació d'un àpat diari a l'assegurat quan estigui impossibilitat per fer-ho personalment.

Compra de medicaments: recollida i lliurament (cost del desplaçament a compte de l'asseguradora) de medicaments al domicili de l'assegurat. En cas de medicaments que requereixin recepta per ser dispensats.


Consulta més detalls del producte - (PDF-156.11KB)
1. Indemnització d'acord amb les condicions establertes a la pòlissa.
2. Per anualitat de l'assegurança.

Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a ww.santandermediacionobsv.com

 • Qui la pot contractar?
  Poden contractar-la persones d'entre 35 i 64 anys residents a Espanya.
 • Quin és l'àmbit de cobertura?
  L'assegurança cobreix els accidents soferts tant a Espanya com a l'estranger.
 • Quina és la durada del contracte?
  La durada de l'assegurança és anual renovable fins que l'assegurat fa 74 anys en cas de mort per accident i fins que fa 66 anys en cas d'invalidesa permanent absoluta, invalidesa permanent parcial, gran invalidesa i ajuda a domicili.
 • Qui cobrarà la indemnització en cas de sinistre?
  Els beneficiaris, en cas de defunció, i l'assegurat en cas d'invalidesa permanent absoluta, invalidesa permanent parcial o gran invalidesa. 
 • La meva pòlissa pot patir variacions en la prima?
  No, la prima no varia amb l'edat ni per haver comunicat algun sinistre pel qual s'hagi indemnitzat. 
 • Què és la defunció per accident?
  És la defunció de l'assegurat la causa directa de la qual sigui un accident i que es produeixi en els divuit mesos següents.
 • Què és la invalidesa permanent absoluta per accident?
  És la situació física o psíquica irreversible, derivada d'un accident, que inhabilita l'assegurat per a tota professió o ofici. 
 • Què és la invalidesa permanent parcial per accident?
  És una lesió irreversible, inclosa com a diagnòstic a la taula de valoració de la pòlissa, no declarada com a invalidesa permanent absoluta o gran invalidesa i que ocasioni a l'assegurat la pèrdua funcional o anatòmica de membres o òrgans del cos com a conseqüència d'un accident, en els divuit mesos posteriors. Haurà de presentar el certificat mèdic on s'exposi l'origen, la causa i el desenvolupament de la malaltia.
 • Què és la gran invalidesa per accident?
  És la situació d'incapacitat permanent que provoca pèrdues anatòmiques o funcionals i suposa, a més, la necessitat d'assistència d'una altra persona per realitzar els actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs, provocada per un accident. Haurà d'estar oficialment reconeguda per la Seguretat Social o per qualsevol altre organisme equivalent.
   

 

Consulta més detalls del producte - (PDF-156.11KB)
1. Indemnització d'acord amb les condicions establertes a la pòlissa.
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit en el Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a 
www.santandermediacionobsv.com.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram