Santander

Promocions d'assegurances

Promocions d'assegurances de la llar, de vida i de salut - Particulars Santander

> Seguro de Vida + Seguro de Hogar. Bonificación del 100%. De la prima del seguro Protección Hogar Flexible modalidad L el primer año1

 Assegurança de la llar - Protecció Llar Flexible

 > Cobertures:2
L'assegurança Protecció Llar Flexible t'ofereix les cobertures que necessites com a propietari o com a inquilí. Inclou el compromís de qualitat3 denominat 3/24/48/72, que són els terminis màxims en els quals se t'atendrà des del moment en què donis part d'un sinistre. Si no es compleixen, l'entitat asseguradora et lliurarà un import equivalent a la prima anual.4

> Capitals:2
Si contractes la teva assegurança amb els capitals proposats, en cas que es produeixi un sinistre se t'abonarà el 100% dels costos, fins i tot si superen els capitals assegurats.

> Flexibilitat:
L'assegurança t'ofereix tres modalitats per adaptar-se a tu:

Protecció Llar Flexible L, per protegir la teva llar amb una assegurança de qualitat.
Protecció Llar Flexible XL, per obtenir, a més de protecció, cobertura per a costos de reparació i manteniment.
Protecció Llar Flexible XXL, per gaudir de l'assegurança més completa.

 Assegurança de vida - Protecció Familiar Plus

L'assegurança de vida Protecció Familiar Plus permet que una economia familiar es vegi afectada el mínim possible en cas d'imprevistos o accidents.

> Cobertures2
Mort
Invalidesa permanent absoluta
Gran invalidesa

> Cobertures opcionals2
Doble capital en cas de mort per accident
Triple capital en cas de mort per accident de trànsit

L'assegurança de vida Protecció Familiar en Femení està dissenyada exclusivament per a dones i et permet de protegir l'estabilitat econòmica de la teva família davant de possibles adversitats.

> Cobertures2
Mort
Invalidesa permanent absoluta
Diagnòstic de càncer femení


Assegurances mitjançades per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora de la llar: Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA. Companyia asseguradora de vida: Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA. Consulti les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.
1- Promoció vàlida fins al 31 de març del 2019. 100% de descompte en la modalitat L de l'assegurança de la llar Protecció Llar Flexible. En cas de contractar la modalitat XL o XXL de l'assegurança de la llar Protecció Llar Flexible, el client haurà de pagar amb càrrec als seus fons la diferència respecte de la prima de la modalitat L. Consulta les condicions i les bases de la campanya a www.bancosantander.es/es/ca/sorteos-y-promociones o a les oficines.
2- D'acord amb les condicions contractuals de la pòlissa d'assegurança.
3- Els terminis indicats queden subjectes al compliment de les condicions contractuals de la pòlissa d'assegurances. Si no complim els terminis, tornem l'import de la prima anual per a les modalitats L i XL. El doble de la prima anual per a la modalitat XXL.
4- L'abonament de la prima d'assegurança es podrà rebre una sola vegada en cada anualitat de l'assegurança i no serà d'aplicació en els sinistres en els quals no procedeixi reparació, sinó indemnització econòmica, ni en els sinistres exclosos.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram