Santander

Segurs de Cotxe

Comparador Assegurances Cotxe

 • Què m'ofereix?
 • Preguntes freqüents

El Superbuscador Autoassegurances Santander és el comparador d'assegurances de cotxe i moto que t'ajudarà a trobar l'assegurança que necessites, buscant en un ampli nombre d'ofertes de les asseguradores:

Axa / Direct / Pelayo / Plus Ultra / Reale / Zurich

A més, amb el compromís de les companyies asseguradores de respectar el millor preu que puguin oferir per als clients que contractin la seva assegurança a través del Superbuscador.

Amb diferents modalitats de contractació, segons les teves necessitats:

 • Tercers amb vidres: responsabilitat civil obligatòria, responsabilitat civil voluntària, defensa jurídica, ocupants, vidres i assistència en viatges.

 • Tercers amb vidres, incendi i robatori: a més de les garanties anteriors, s'hi afegeixen les d'incendi i robatori.

 • Tot risc amb franquícia: garanteixen els danys propis del vehicle com a conseqüència d'un fet accidental, sobtat i extern. En cada sinistre el Prenedor assumeix una quantitat per a pagar respecte de la indemnització o reparació del vehicle, tot això d'acord amb els límits i les condicions de la pòlissa contractada.

 • Tot risc amb franquícia: garanteixen els danys propis del vehicle com a conseqüència d'un fet accidental, sobtat i extern. En cada sinistre el prenedor assumeix una quantitat a pagar (franquícia) respecte de la indemnització o reparació del vehicle, tot això d'acord amb els límits i les condicions de la pòlissa contractada.

 

Per a més informació, ves a la teva oficina.

 • Què necessito per a contractar una assegurança?

  • Ésser client del Santander

  • Ésser major de 18 anys

  • Vehicle matriculat a España

 • Per què es produeixen diferències de preus entre les diverses companyies? És perquè les cobertures no són les mateixes?

Les assegurances són essencialment iguals. Les diferències de preu es basen en com valora cada companyia el perfil del conductor, partint de la seva pròpia experiència. És una qüestió estadística. Amb aquest servei, t'ajudem a trobar la companyia que ha tingut millor experiència assegurant conductors com tu.

 • Em respecten les meves bonificacions?

Sens dubte. Però cada companyia valora de diferent manera el teu historial de sinistres i la teva experiència com a conductor. Amb el comparador d'assegurances et podem ajudar a trobar la companyia que valora més positivament el teu historial.

 • He d'esperar al venciment de la meva pòlissa actual per a poder contractar a través de Supercercador?

La pòlissa es pot contractar fins a tres mesos abans del venciment de la teva pòlissa. No es passarà el rebut de la teva nova pòlissa fins que no n'arribi la data d'efecte.

 • Com rebo la documentació de la pòlissa?

La companyia asseguradora amb la qual hagis contractat l'assegurança l'enviarà al teu domicili.

 

Per a més informació, ves a la teva oficina.

Companyies asseguradores: Axa Global Direct Seguros y Reaseguros, S.A.U.; Axa Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros; Pelayo, Mutua de Seguros y Reaseguros A.P.F.; Reale Seguros Generales, S.A.; Plus Ultra Seguros Generales y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros; Zurich Insurance PLC, Sucursal a Espanya. 

Assegurances mitjançades per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram