Santander

Rendes Vitalícies

Rendes vitalícies

 • Què m'ofereix?
 • Característiques
 • Modalitats
 • Preguntes Freqüents

Una Renda Assegurada Vitalícia, és una assegurança mixta d'aportació inicial única que li assegura:

 • Durant la supervivència, una renda periòdica, garantida, constant i vitalícia amb la periodicitat que vulgui (el client podrà triar la periodicitat del pagament, que podrà ser mensual, trimestral, semestral i anual), que es fixa en el moment de la contractació.
 • I en cas de defunció, un capital assegurat per als seus beneficiaris, que dependrà de la modalitat de renda triada.

Per a més informació, ves a la teva oficina.

 

En contractar una assegurança de Rendes Assegurades Vitalícies:

 • La renta que rebrà serà vitalícia independentment dels anys que visqui.
 • Aquesta renda romandrà constant amb independència de les oscil·lacions, tant a l'alça com a la baixa, dels mercats financers.
 • Un capital en cas de defunció que dependrà de la modalitat triada.
 • La renda que rebrà tindrà una exempció fiscal d'entre el 72% i el 92% en funció de l'edat del prenedor (persona que contracta la renda) en el moment de la contractació (excepte per a residents fiscals a Navarra).
 • És un producte vitalici que no admet rescat durant els dos primers anys, mentre que es pot sol·licitar de forma total (no es permeten rescats parcials) a partir d'aquell moment i fins que la pòlissa passi a tenir capital de defunció igual a 0, en funció de la modalitat triada. A partir d'aquell moment, la pòlissa no tindrà dret a rescat. En cas de rescat perdrà els avantatges fiscals gaudits i l'import rescatat podria ser inferior a l'import invertit.

Per a més informació, ves a la teva oficina.

Hi ha dues modalitats en funció del capital assegurat a percebre en cas de defunció:

 1. Amb capital de defunció superior a l'aportació inicial.
 2. Amb capital de defunció decreixent anualment.

Capital de defunció superior a l'aportació inicial

Si disposa d'una assegurança de rendes RAV 101 Patrimonis, a més de gaudir de tots els avantatges dels productes de Rendes Assegurades Vitalícies, les persones que designi com a beneficiaris obtindran un capital igual al 101,01% de l'aportació inicial.

Capital de defunció decreixent

Si contracta algun dels productes de la gamma Rendes Assegurades Vitalícies amb capital de defunció decreixent (RAV 100-1, RAV 100-2 o RAV 100-3), obtindrà una renda superior a l'obtinguda amb el RAV 101. El seu capital de defunció serà igual al 100% de l'aportació inicial durant el primer any de vida de la pòlissa i anirà disminuint any rere any un percentatge variable en funció de la modalitat triada. Els productes disponibles dins d'aquesta modalitat són:

 • RAV 100-1: durant el primer any de la pòlissa el seu capital de defunció serà igual al 100% de l'aportació inicial. Amb cada aniversari de la pòlissa el capital de defunció disminuirà un 1% de l'aportació inicial (el segon any de vida de la pòlissa tindrà un capital de defunció del 99% de l'aportació inicial, el tercer any de vida de la pòlissa tindrà un capital de defunció del 98% de l'aportació inicial, i així successivament arribant a ser 0 l'any 101 de vida de la pòlissa, moment a partir del qual la pòlissa no ofereix dret de rescat).
 • RAV 100-2: durant el primer any de la pòlissa el seu capital de defunció serà el 100% de l'aportació inicial. Amb cada aniversari de la pòlissa el capital de defunció disminuirà un 2% de l'aportació inicial (el segon any de vida de la pòlissa tindrà un capital de defunció del 98% de l'aportació inicial, el tercer any de vida de la pòlissa tindrà un capital de defunció del 96% de l'aportació inicial, i així successivament arribant a ser 0 l'any 51 de vida de la pòlissa, moment a partir del qual la pòlissa no ofereix dret de rescat).
 • RAV 100-3: durant el primer any de la pòlissa el seu capital de defunció serà el 100% de l'aportació inicial. Amb cada aniversari de la pòlissa el capital de defunció disminuirà un 3% de l'aportació inicial (el segon any de vida de la pòlissa tindrà un capital de defunció del 97% de l'aportació inicial, el tercer any de vida de la pòlissa tindrà un capital de defunció del 94% de l'aportació inicial, i així successivament arribant a ser 0 l'any 35 de vida de la pòlissa, moment a partir del qual la pòlissa no ofereix dret de rescat).

Per a aquesta modalitat de rendes amb capital de defunció decreixent, la possibilitat de rescat s'extingeix en el moment en què s'extingeixi la garantia/cobertura de defunció. Fins a aquell moment el dret de rescat serà total (no es permeten rescats parcials).

Per a més informació, ves a la teva oficina.

 • Es poden fer aportacions addicionals o extraordinàries?
  No, en les assegurances RAV no es permeten aportacions addicionals ni extraordinàries.
   
 • Puc fer un rescat?
  En finalitzar el segon any de la pòlissa es podrà sol·licitar el rescat. Per a la modalitat de rendes amb capital de defunció decreixent, la possibilitat de rescat s'extingeix en el moment en què s'extingeixi la garantia/cobertura de defunció. Aquests productes es poden rescatar de forma total (no s'admeten rescats parcials).
   
 • És obligatori que l'assegurat i el prenedor siguin la mateixa persona?
  No és obligatori per llei, però en els nostres productes de Rendes Assegurades Vitalícies l'assegurat i el prenedor han de ser la mateixa persona.
   
 • Són constants les rendes durant tota la vida del producte?
  Sí, l'import brut de renda romandrà constant. Això no obstant, l'import net de renda variarà a mesura que ho faci la fiscalitat aplicable. L'import de renda brut a percebre depèn de l'edat del client en el moment en què contracta l'assegurança i de la modalitat i el producte de renda contractat.
   
 • Puc tenir més d'un producte de Rendes Assegurades Vitalícies?
  Sí, podrà contractar totes les pòlisses que vulgui.
   

Per a més informació, ves a la teva oficina.

 

Consulta més detalls del producte. (PDF 161.29 KB)
Tens a la teva disposició el document de dades fonamentals a www.santanderseguros.es
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA. Consulti les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

La tributació efectiva en l'IRPF dependrà de les circumstàncies personals, de l'import de la renda vitalícia percebuda anualment i de la resta dels rendiments (RCM) que s'integrin en la base imposable de l'estalvi del prenedor.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram