Santander

Renda Reinversió

Renda Reinversió - Assegurança de rendes - Particulars

 • Què m'ofereix?
 • Avantatges
 • Modalitats
 • Preguntes freqüents

La Renda Reinversió és una assegurança de rendes ideada per a aquelles persones més grans de 65 anys que, a través de l'aportació d'una prima única inicial procedent de la transmissió/venda d'elements patrimonials (com ara immobles, accions, fons d'inversió o qualsevol tipus de guany que provingui d'una transmissió patrimonial), vulguin obtenir una renda periòdica, garantida, vitalícia i constant i, a més, beneficiar-se d'una doble exempció fiscal:*

 1. de fins a 240.000 € sobre la prima inicial aportada, i

 2. una exempció d'entre el 76% i el 92% sobre la renda periòdica que percebi.

Cal que l'operació d'assegurança es formalitzi abans que facin sis mesos des de la transmissió patrimonial.

 

Per a més informació, ves a la teva oficina

 

Consulta més detalls del producte (PDF 193.19 KB).
*Complint els requisits legals en cada moment
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA.

En contractar una assegurança Renda Reinversió:

 • La renda és vitalícia, fins a la mort de l'assegurat.

 • La renda romandrà constant amb independència de les oscil·lacions, tant a l'alça com a la baixa, dels mercats financers.

 • La renda rebuda gaudirà d'una exempció fiscal d'entre el 72% i el 92% en funció de l'edat del prenedor de l'assegurança.

 • La prima única inicial de la Renda Reinversió gaudirà d'una exempció fiscal de fins a un màxim de 240.000 €, sempre que es compleixin tots els requisits establerts a la normativa fiscal.*

 • Hi haurà la possibilitat de rescat des del primer dia i durant un període determinat depenent de la modalitat contractada.

 

Per a més informació, ves a la teva oficina

 

Consulta més detalls del producte (PDF 193.19 KB).
*En cas d'incompliment d'algun dels requisits legals o d'exercici del dret de rescat, es perdrà l'exempció fiscal practicada sobre l'import del guany patrimonial destinat a constituir aquesta assegurança, i s'haurà de fer declaració de renda complementària per a la seva regularització amb l'Agència Tributària i per a la devolució de les exempcions meritades sobre les rendes percebudes.
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA.

Hi ha dues modalitats de Renda Reinversió en funció del període durant el qual el producte disposa de capital de defunció i possibilitat de rescat:

Renda Reinversió 10:

 • Capital de defunció: els beneficiaris, en cas de defunció de l'assegurat, rebran un capital del 100% de la prima inicial aportada fins al segon aniversari de la pòlissa, i del 75% si la defunció es produeix entre el segon i el desè aniversari de la contractació. A partir del desè aniversari de la pòlissa no hi ha capital de defunció.

 • Opció de rescat:* el producte podrà ser rescatat, de forma total, des del primer dia fins al desè aniversari de la pòlissa.

Renda Reinversió  15:

 • Capital de defunció: els beneficiaris, en cas de defunció de l'assegurat, rebran un capital del 100% de la prima inicial aportada fins al segon aniversari de la pòlissa, i del 75% entre el segon i el quinzè aniversari. A partir del quinzè aniversari de la pòlissa no hi ha capital de defunció.

 • Opció de rescat:* el producte podrà ser rescatat, de forma total, des del primer dia fins al quinzè aniversari de la pòlissa.

 

Per a més informació, ves a la teva oficina

 

Consulta més detalls del producte (PDF 193.19 KB).
*L'exercici de l'opció de rescat comporta la pèrdua de l'exempció fiscal practicada sobre l'import del guany patrimonial destinat a constituir aquesta assegurança, i s'haurà de fer declaració de renda complementària per a la seva regularització amb l'Agència Tributària i per a la devolució de les exempcions meritades sobre les rendes percebudes.
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA.

Es poden fer aportacions addicionals o extraordinàries?

No, l'assegurança Renda Reinversió, independentment de la modalitat triada, no permet aportacions addicionals ni extraordinàries.:

Puc realitzar un rescat?

Es pot exercir el dret de rescat total des del primer dia (no es permeten rescats parcials) i fins al compliment del desè aniversari de la pòlissa (Renda Reinversió 10) o del quinzè aniversari de la pòlissa (Renda Reinversió 15).

Si moro, què reben els beneficiaris?

En cas de defunció, segons la modalitat triada, els beneficiaris que vostè hagi designat cobraran un capital consistent en:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Son constantes las rentas durante toda la vida del producto?

Sí, el importe bruto de renta permanecerá constante durante toda la vida de la póliza.

 

Per a més informació, ves a la teva oficina

 

Consulta més detalls del producte (PDF 193.19 KB).
Seguro mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado S.A., NIF A28360311, a través de su red de distribución Banco Santander S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad civil y capacidad financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, S.A.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube