Santander

PPA - Pla de Previsió Assegurat

PPA - Pla de Previsió Assegurat - Pla Futur

 • Què m'ofereix?
 • Avantatges
 • Avantatges fiscals
 • Preguntes freqüents

El Pla Futur PPA és una assegurança d'estalvi periòdic i flexible amb la qual podràs anar constituint un capital per al moment de la jubilació.

Gaudiràs d'un tipus d'interès mínim garantit i d'avantatges fiscals, així com d'unes cobertures en cas de defunció, invalidesa permanent (total i absoluta) o gran invalidesa.

A més, malgrat que es tracta d'un producte il·líquid, podràs disposar dels teus estalvis en cas de malaltia greu o atur. A partir de l'1 de gener del 2025 també podràs disposar per endavant dels drets econòmics corresponents a aportacions amb antiguitat igual o superior a deu anys.

Per a més informació, ves a la teva oficina.

 

Suma + acciones del Santander. Amb La teva assegurança podràs obtenir accions santander.

Consulta més detalls del producte. (PDF 173.49 KB)
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, CIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA.

Amb el Pla Futur PPA podràs:

 • Dissenyar el teu propi pla d'estalvis, triant la periodicitat i la quantitat que vols aportar, amb un mínim de 30 € al mes i un màxim de 8.000 € anuals.1 I també podràs fer aportacions extraordinàries quan vulguis.2
 • Gaudir d'una rendibilitat garantida depenent de la teva edat en el moment de la contractació. A més, aquest tipus mínim garantit podria veure's incrementat per un tipus d'interès superior millorat semestralment.
 • Rebre l'estalvi acumulat en el moment de la jubilació, en manera de capital únic, renda assegurada o combinant les dues opcions. En cas de defunció abans de la data de jubilació, els teus beneficiaris rebran entre un 101% i un 103% de l'estalvi acumulat.3

 

Per a més informació, ves a la teva oficina.

 

Suma + acciones del Santander. Amb La teva assegurança podràs obtenir accions santander.

Consulta més detalls del producte. (PDF 173.49 KB)
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, CIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA.

1L'aportació màxima anual que dóna dret a una reducció fiscal per al territori comú és de 8.000 euros anuals. Per a la Comunitat Foral de Navarra, el límit màxim anual és de 5.000 € per als menors de 50 anys i de 7.000 € per als majors; per als residents al País Basc, aquest límit és de 5.000 € independentment de l'edat. 2Prèvia acceptació per part de Santander Seguros. 3En funció de l'edat que tingués l'assegurat en la data de defunció.

El Pla Futur PPA, com que es tracta d'un pla de previsió assegurat, té grans avantatges fiscals:

 • Per aportacions al Pla Futur PPA, l'import màxim a reduir en la base imposable general de l'IRPF és el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques, amb el límit de 8.000 €.
 • A més, si el cònjuge no té rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obté en quantia inferior a 8.000 € anuals, podràs reduir en la teva base imposable les aportacions realitzades al Pla Futur PPA del qual sigui prenedor aquest cònjuge, amb el límit màxim de 2.500 € anuals. Aquestes aportacions no estaran subjectes a l'ISD.
 • En el cas de plans a favor de persones amb minusvalidesa, la mateixa persona amb discapacitat, així com les persones que hi mantinguin una relació de parentiu en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclòs, el cònjuge o aquells que tinguessin la persona al seu càrrec en règim de tutela o acolliment podran fer aportacions amb dret a reducció fiscal fins a 10.000 euros anuals, amb el límit total de 24.250 euros.
 • Les prestacions rebudes en forma de capital es beneficiaran d'una reducció del 40%, sempre que provinguin d'aportacions realitzades fins al 31/12/2006. L'aplicació de la reducció del 40% es condiciona en funció de l'any d'accés a la jubilació.

Per a territoris forals s'aplicaran els límits propis del seu règim fiscal.

Per a més informació, ves a la teva oficina.

 

Suma + acciones del Santander. Amb La teva assegurança podràs obtenir accions santander.

Consulta més detalls del producte. (PDF 173.49 KB)
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, CIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA.

 • Puc rescatar els meus estalvis d'un Pla Futur PPA?

Els plans de previsió assegurats són contractes il·líquids, per la qual cosa només se'n pot disposar en cas de produir-se alguna de les contingències cobertes. Això no obstant, se'n pot disposar per endavant en els supòsits de malaltia greu o atur de llarga durada. A partir del 2025 es podran rescatar les primes abonades com a mínim amb deu anys d'antiguitat.

 • Què és el tipus millorat semestral?

El Pla Futur PPA té un tipus d'interès mínim garantit, però Santander Seguros podrà aplicar un tipus d'interès superior al garantit, que es calcula semestralment i en funció de la rendibilitat de la cartera d'inversions assignada.

Per a més informació, ves a la teva oficina.

Suma + acciones del Santander. Amb La teva assegurança podràs obtenir accions santander.

Consulta més detalls del producte. (PDF 173.49 KB)
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, CIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube