Santander

Préstec Renova la teva Llar

Préstec Renova la teva Llar

  • Avantatges

Dona un aire nou a casa teva amb el nou Préstec Renova la teva Llar.

Aquest préstec a tipus fix t'ofereix condicions exclusives per finançar reformes a la llar, compra de mobiliari i electrodomèstics i tots aquests avantatges:

Comoditat: perquè tries la quota mensual que vols pagar.

Flexibilitat: perquè podràs tornar-lo fins en 8 anys.

Import màxim de 90.000 €.

Tipus d'interès nominal anual: 5,95%.
6,54% TAE.1
Comissió d'obertura (finançada): 1,50%.

Seguretat: perquè dia a dia estàs exposat a riscos o dificultats que poden alterar la teva tranquil·litat o la de la teva família, podràs assegurar el pagament de les quotes en cas de defunció, invalidesa permanent absoluta, incapacitat temporal o atur.2

 

Apropa't a la teva oficina Santander i sol·licita el Préstec Renova la teva Llar!

Operacions de finançament subjectes a l'aprovació prèvia per part del Banc. Sol·licita l'INE a la teva oficina.
1. Condicions exclusives per finançar reformes a la llar, compra de mobiliari i electrodomèstics. Per a altres finalitats, consulta a la teva oficina. TAE calculada per a un préstec de 15.000 € a un termini de 8 anys i amb una comissió d'obertura de l'1,5% (finançada). L'import total degut seria de 19.172,16 €, incloent-hi l'import sol·licitat, les comissions i els interessos. Quota mensual: 199,71 €. Si l'operació se signa en un dia diferent a l'últim dia del mes, es liquidarà una primera quota d'interessos corresponent als dies transcorreguts entre el dia de la signatura i l'últim dia del mes.

2. Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, CIF A-28360311, a través de la seva xarxa de distribució: Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com. Subjecte a les condicions contractuals de la pòlissa d'assegurances.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram