Santander

Préstec LaLiga Santander

Préstec LaLiga Santander

El Préstec LaLiga Santander és un préstec al consum a tipus fix perquè facis realitat els teus projectes, financis el viatge dels teus somnis o facis aquella compra que necessites.

A més, perquè gaudeixis de l'esport de la millor manera, t'emportaràs una Smart TV1 LED UHD 55”.

Què t'ofereix?

Comoditat
Tu tries la quota mensual que vols pagar.

Flexibilitat
Tindràs un termini de fins a 8 anys per tornar el préstec.

Import
Mínim de 20.000 € i màxim de 100.000 €.

Tipus d'interès
Interès nominal anual: 7,00%.
9,39% TAE3 complint condicions2.
Comissió d'obertura (finançada): 2%.

Seguretat
Perquè dia a dia estàs exposat a riscos o dificultats que poden alterar la teva tranquil·litat o la de la teva família, podràs assegurar el pagament de les quotes en cas de defunció, invalidesa permanent absoluta, incapacitat temporal o atur4.

Com pots contractar-lo?

Per contractar el Préstec LaLiga Santander, ves a la teva oficina més propera.

 

Operacions de finançament subjectes a l'aprovació prèvia per part del Banc. En compliment amb la legislació europea vigent, a la teva oficina disposes de la informació normalitzada europea (INE) sobre préstecs.

1. Oferta vàlida del 19 d'agost de 2019 al 31 de desembre de 2019 i limitada a 6.000 unitats.

2. Condicions: (a) Domiciliar la nòmina o pensió (mín. 700 €/mes). Si ets autònom cal domiciliar les assegurances socials. En cas que no es compleixi aquesta condició, s'incrementarà el TIN en un 1 %; (b) Contractar una assegurança de protecció de préstecs. En cas contrari, s'incrementarà el TIN en un 0,75 %. Si es compleixen ambdues condicions, el tipus d'interès nominal anual serà del 7,00 %. Ambdues condicions són independents entre si i es revisaran anualment.

3. El càlcul de la TAE per a un préstec signat per un client l'últim dia de mes per import de 20.000 € a un termini de 8 anys i comissió d'obertura 2 % finançada és el següent, en funció del compliment de les condicions:

  • Per a un client que compleix la condició de nòmina i assegurança: TIN 7,00 %; TAE 9,39 %. Comissió d'obertura finançada: 421,52€. Import total degut: 28.136,64 €; quota mensual: 293,09€.
  • Per a un client que compleix la condició de nòmina però no d'assegurança: TIN 7,00 % 1r any; TIN 7,75 % resta d'anys; TAE 8,41 %. Comissió d'obertura finançada: 400€. Import total degut: 27.271,68 €; quota mensual: 278,13 € primer any; 284,93 € resta d'anys.
  • Per a un client que no compleix la condició de nòmina però sí d'assegurança: TIN 7,00 % 1r any; TIN 8,00 % resta d'anys; TAE 10,21 %. Comissió d'obertura finançada: 421,52€. Import total degut: 28.942,20 €; quota mensual: 293,09 € primer any; 302,68 € resta d'anys.
  • Per a un client que no compleix la condició de nòmina ni d'assegurança: TIN 7,00 % 1r any; TIN 8,75 % resta d'anys; TAE 9,22 %. Comissió d'obertura finançada: 400€. Import total degut: 28.047 €; quota mensual: 278,13 € primer any; 294,16 € resta d'anys.

L'import total degut inclou l'import sol·licitat, les comissions i els interessos, així com, si escau, la prima d'assegurança finançada per import de 1.076,05 € calculada per a una persona de 40 anys.

Si l'operació se signa en un dia diferent de l'últim dia del mes, es liquidarà una primera quota d'interessos corresponent als dies transcorreguts entre el dia de la signatura i l'últim del mes. Sense comissió d'estudi. Comissió de cancel·lació anticipada de l'1 % si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i del 0,50 % si aquest termini no supera un any.

4. Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, CIF A-28360311, a través de la seva xarxa de distribució: Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com. Subjecte a les condicions contractuals de la pòlissa d'assegurances.
 

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram