Santander

Préstec Cotxe Ecològic

  • Avantatges

Banco Santander sempre oferirà opcions a l'hora de satisfer les teves necessitats de mobilitat. Per això, tenim per a tu el nostre nou Préstec Cotxe Ecològic, amb el qual podràs comprar el teu cotxe híbrid o elèctric i beneficiar-te d'un tipus d'interès reduït.

Destinat a l'adquisició de vehicles nous o seminous híbrids o elèctrics, amb una antiguitat de fins a 36 mesos.

Aconsegueix el cotxe que vulguis des de només 64,25 € al mes* per cada 5.000 € finançats a 96 mesos. Sense entrada.

El Préstec Cotxe Ecològic t'ofereix:

Comoditat: perquè tries la quota que vols pagar.

Flexibilitat: perquè podràs tornar-lo fins i tot en 8 anys.

Import màxim 90.000€.

Tipus d'interès nominal anual fix: 5,00%.
5,53% TAE complint condicions*.
Comissió d'obertura: 1,5% (finançada per no incórrer en despeses inicials).

Seguretat: perquè dia a dia estàs exposat a riscos o dificultats que poden alterar la teva tranquil·litat o la de la teva família, podràs tenir assegurat el pagament de les quotes en cas de defunció, invalidesa permanent absoluta, incapacitat temporal o atur.**

En compliment amb la legislació europea vigent, a la teva oficina disposes de la informació normalitzada europea (INE) sobre préstecs.
Apropa't a la teva oficina Santander o, si t'ho estimes més, sol·licita més información: 

Més informació

Operacions de finançament subjectes a l'aprovació prèvia per part del Banc.

*Condicions: tenir domiciliada la nòmina, pensió o prestació per atur al Santander per un import mínim de 700 € o les assegurances socials per qualsevol import. Si es compleix aquesta condició el tipus d'interès nominal anual serà del 5,00%. 5,53% TAE calculada per a un préstec de 5.000 € a un termini de 8 anys formalitzat l'últim dia del mes i comissió d'obertura de l'1,5% (finançada). L'import total degut seria de 6.168 €, incloent-hi l'import sol·licitat, les comissions i els interessos. Quota mensual: 64,25 €. Si l'operació se signa en un dia diferent a l'últim dia del mes, es liquidarà una primera quota d'interessos corresponent als dies transcorreguts entre el dia de la signatura i l'últim del mes. Anualment es revisarà el tipus d'interès a aplicar en funció de la tinença de nòmina al Santander. En cas de no complir aquesta condició, l'interès nominal anual seria del 6,00% a partir del segon any. TAE del 6,32% calculada per a un préstec de 5.000 € a 8 anys formalitzat l'últim dia del mes i amb una comissió d'obertura de l'1,5% finançada. La quota mensual a partir del 13è mes seria de 66,41 €. Import total degut: 6.349,44 €.
** Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, CIF A-28360311, a través de la seva xarxa de distribució: Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com. Subjecte a condicions contractuals de la pòlissa d'assegurances.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram