Santander

Préstamo Coche y Simulador

  • Avantatges
  • Com contractar?

El Préstec Cotxe és un préstec exclusiu per a clients que tinguin el Compte 1l2l3 del Santander i que contractin l'Assegurança Santander Protecció Préstecs Prima Única.

El Préstec Cotxe t'ofereix:

Tria la quota mensual per al teu crèdit de cotxe

Comoditat: perquè tries la quota que vols pagar mes a mes.

Flexibilitat en el finançament del teu cotxe

Flexibilitat: perquè podràs tornar-lo fins en 8 anys.

Finançament per al teu vehicle de fins a 90.000 euros

Import màxim 90.000€

Finança el cotxe a un tipus d'interès del 6,25 %

Tipus d'interès nominal anual: 6,25%
7,09% TAE* si es compleixen requisits.
Comissió d'obertura: 1,5%, finançada.

Seguro de pago en caso de accidente o enfermedad

Seguretat: perquè dia a dia estàs exposat a riscos o dificultats que poden alterar la teva tranquil·litat o la de la teva família, tindràs assegurat el pagament de les quotes en cas de defunció, invalidesa permanent absoluta, incapacitat temporal o atur**.

Apropa't a la teva oficina Santander o, si t'ho estimes més, sol·licita més informació:

Més informació

 

Operacions de finançament subjectes a l'aprovació prèvia per part del Banc.
*Si es compleixen les condicions, el tipus d'interès nominal anual serà del 6,25%. 7,09% TAE calculada per a un préstec de 6.000 € a un termini de cinc anys i comissió d'obertura de l'1,5% (finançada). L'import total degut seria, incloent-hi l'import sol·licitat, les comissions i els interessos, d'7.107,00 €, quota menual; 118,54€. Si l'operació se signa en un dia diferent a l'últim dia del mes, es liquidarà una primera quota d'interessos corresponent als dies transcorreguts entre el dia de la signatura i l'últim del mes. En cas de no complir les condicions, el tipus d'interès nominal anual seria del 9,25% (10,35% TAE). A mesura que es compleixin les condicions s'anirà reduint aquest tipus: domiciliació de nòmina o assegurances socials (-2%), domiciliació de tres rebuts trimestrals (-0,50%), tres usos d'una targeta de dèbit i/o crèdit Santander (-0,50%). Es revisarà mensualment si es compleixen les condicions i d'aquesta manera es determinarà el tipus a aplicar. Consulta les condicions i els beneficis del Compte 1l2l3 i del Món 1l2l3
aquí. **Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, CIF A-28360311, a través de la seva xarxa de distribució: Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros. Subjecte a les condicions contractuals de la pòlissa d'assegurança.

Aconsegueix el millor preu per al finançament del teu cotxe complint les condicions següents:

Icono sobre

Domiciliar la teva nòmina o assegurances socials.

Icono sobres

Tenir domiciliats almenys 3 rebuts trimestralment d'emissors diferents.

Icono tarjeta

Realitzar 3 operacions amb targetes de dèbit o crèdit Santander en el trimestre.

Apropa't a la teva oficina Santander o, si t'ho estimes més, sol·licita més informació:

Més informació

 

Operacions de finançament subjectes a l'aprovació prèvia per part del Banc.
*Si es compleixen les condicions, el tipus d'interès nominal anual serà del 6,25%. 7,09% TAE calculada per a un préstec de 6.000 € a un termini de cinc anys i comissió d'obertura de l'1,5% (finançada). L'import total degut seria, incloent-hi l'import sol·licitat, les comissions i els interessos, d'7.107,00 €, quota menual; 118,54€. Si l'operació se signa en un dia diferent a l'últim dia del mes, es liquidarà una primera quota d'interessos corresponent als dies transcorreguts entre el dia de la signatura i l'últim del mes. En cas de no complir les condicions, el tipus d'interès nominal anual seria del 9,25% (10,35% TAE). A mesura que es compleixin les condicions s'anirà reduint aquest tipus: domiciliació de nòmina o assegurances socials (-2%), domiciliació de tres rebuts trimestrals (-0,50%), tres usos d'una targeta de dèbit i/o crèdit Santander (-0,50%). Es revisarà mensualment si es compleixen les condicions i d'aquesta manera es determinarà el tipus a aplicar. Consulta les condicions i els beneficis del Compte 1l2l3 i del Món 1l2l3
aquí. **Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, CIF A-28360311, a través de la seva xarxa de distribució: Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros. Subjecte a les condicions contractuals de la pòlissa d'assegurança.

Simula tu préstamo coche

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube