Santander

Préstec Cotxe

  • Avantatges

El nou Préstec Cotxe del Santander permet la compra de vehicles amb una antiguitat màxima de trenta-sis mesos i amb unes condiciones magnífiques.

Aconsegueix el cotxe que vulguis des de 65,46 € al mes* per cada 5.000 € finançats a 96 mesos. Sense entrada.

El Préstec Cotxe t'ofereix múltiples avantatges: 

Tria la quota mensual per al teu crèdit de cotxe

Comoditat: perquè tries la quota mensual que vols pagar.

Flexibilitat en el finançament del teu cotxe

Flexibilitat: perquè podràs tornar-lo fins en 8 anys.

Finançament per al teu vehicle de fins a 90.000 euros

Import màxim 90.000€.

Finança el cotxe a un tipus d'interès del 5,50 %

Tipus d'interès nominal anual: 5,50%.
6,06% TAE complint condicions*.
Comissió d'obertura: 1,5%, que pot finançar juntament amb el préstec.

Seguro de pago en caso de accidente o enfermedad

Seguretat: perquè dia a dia estàs exposat a riscos o dificultats que poden alterar la teva tranquil·litat o la de la teva família, podràs tenir assegurat el pagament de les quotes en cas de defunció, invalidesa permanent absoluta, incapacitat temporal o atur.**

En compliment de la legislació europea vigent, a la teva oficina disposes de la informació normalitzada europea (INE) sobre préstecs.

Si tens algun dubte o vols més informació sobre el Préstec Cotxe, truca'ns al telèfon 915 123 123 i t'atendrem amb molt de gust.

 

Operacions de finançament subjectes a l'aprovació prèvia per part del Banc.
* Condicions: tenir domiciliada la nòmina, pensió o prestació per atur al Santander per un import mínim de 700 € o les assegurances socials per qualsevol import. Si es compleix aquesta condició el tipus d'interès nominal anual serà del 5,50%. 6,06% TAE calculada per a un préstec de 5.000 € a un termini de vuit anys i amb una comissió d'obertura de l'1,5% (finançada). L'import total degut seria de 6.284,16 €, incloent-hi l'import sol·licitat, les comissions i els interessos. Quota mensual: 65,46 €. Si l'operació se signa en un dia diferent a l'últim dia del mes, es liquidarà una primera quota d'interessos corresponent als dies transcorreguts entre el dia de la signatura i l'últim del mes. Anualment es revisarà el tipus d'interès a aplicar en funció de la tinença de nòmina al Santander. En cas de no complir aquesta condició, l'interès nominal anual seria del 6,50% a partir del segon any. TAE del 6,85% calculada per a un préstec de 5.000 € a vuit anys formalitzat l'últim dia del mes i amb una comissió d'obertura de l'1,5% finançada. La quota mensual a partir del tretzè mes seria de 67,65€. Import total degut: 6.468,12 €.
** Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, CIF A-28360311, a través de la seva xarxa de distribució: Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros. Subjecte a les condicions contractuals de la pòlissa d'assegurances. Consulti les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram