Santander

Préstec 1l2l3

  • Avantatges
  • Com contractar?

El préstec 1l2l3 és un préstec al consum exclusiu per a clients que tinguin el Compte 1l2l3 del Santander.

El préstec 1l2l3 t'ofereix:

tries la quota que vols pagar mes

Comoditat: perquè tries la quota que vols pagar mes a mes.

podras tornar-lo fins en 8 anys

Flexibilitat: perquè podràs tornar-lo fins en 8 anys.

import màxim 90.000euros

Import màxim 90.000€.

Tipus d'interes nominal anual 6,95%

Tipus d'interès nominal anual: 6,95%
8,20% TAE* si es compleixen condicions.
Comissió d'obertura: 2,25%

seguretat

Seguretat: perquè dia a dia estàs exposat a riscos o dificultats que poden alterar la teva tranquil·litat o la de la teva família, podràs assegurar el pagament de les quotes en cas de defunció, invalidesa permanent absoluta, incapacitat temporal o atur**.

 

Més informació

  

Operacions de finançament subjectes a l'aprovació prèvia per part del Banc.Sol·licita l'INE a la seva oficina.
*Condicions: (1) Domiciliar la nòmina (mínim 600 €/mes) o pensió (qualsevol import). Si ets autònom cal domiciliar les assegurances socials (import superior a 175 €/mes). (2) Domiciliar tres rebuts trimestres de referències diferents. (3) Fer servir tres vegades les targetes de dèbit o crèdit Santander. Si es compleixen les condicions, el tipus d'interès nominal anual serà del 6,95%. TAE del 8,20% calculada per a un préstec de 6.000 € a un termini de 5 anys i amb una comissió d'obertura del 2,25%. L'import total degut seria de 7.255,20 € i inclou l'import sol·licitat, les comissions i els interessos, quota mensual de 118,67 €. Si l'operació se signa en un dia diferent a l'últim dia del mes, es liquidarà una primera quota d'interessos corresponent als dies transcorreguts entre el dia de la signatura i l'últim del mes. Sense comissió d'estudi. Comissió de cancel·lació anticipada de l'1% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i del 0,50% si aquest termini no supera un any.
En cas de no complir les condicions, el tipus d'interès nominal anual seria del 9,95%. TAE del 11,50% calculada per a una operació de 6.000 € a un termini de 5 anys i amb una comissió d'obertura del 2,25%. L'import total degut és de 7.774,80 € i inclou l'import sol·licitat, les comissions i els interessos, quota mensual de 127,33 €. Segons es compleixin condicions s'anirà reduint aquest tipus: domiciliació de nòmina, pensió o assegurances socials (-2%), domiciliació de tres rebuts trimestrals (-0,50%), tres usos d'una targeta de dèbit i/o crèdit Santander (-0,50%). Es revisarà mensualment si es compleixen les condicions i d'aquesta manera es determinarà el tipus a aplicar. Consulta les condicions i els beneficis del Compte 1l2l3 i del Món 1l2l3
aquí.
**Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, CIF A-28360311, a través de la seva xarxa de distribució: Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA. Subjecte a condicions contractuals de la pòlissa d'assegurances.

Recorda que el préstec 1l2l3 és un préstec exclusiu per als clients que tenen contractat el Compte 1l2l3. Apropa't a la teva oficina Santander i sol·licita'l.

I si ets client i tens contracte multicanal i signatura electrònica, pots consultar a la banca en línia si tens un préstec ja autoritzat a la teva disposició:

Area de clients

A l'àrea de clients de bancosantander.es
dins de la posició global/àrea clients.

Avantatges de la nostra aplicació 

A través de l'app de la banca mòbil, 
a l'apartat “Les meves ofertes”. Si encara no la tens, la pots descarregar aquí

Superlinia 

trucant a Superlínia 915123123.

 I si ets client però no tens el teu contracte multicanal, apropa't a la teva oficina Santander i sol·licita'l.

 

Més informació

 

Operacions de finançament subjectes a l'aprovació prèvia per part del Banc. Sol·licita l'INE a la seva oficina.
*Si es compleixen les condicions, el tipus d'interès nominal anual serà del 6,95%. TAE del 10,31% calculada per a un préstec de 6.000 € a un termini de 5 anys i amb una comissió d'obertura del 2,25%. L'import total degut seria de 7.585,96 € i inclou l'import sol·licitat, les comissions i els interessos i el cost d'una prima única de l'assegurança Santander Protecció de Préstecs Consum Prima Única per import de 273,76 € (calculada per a una persona de quaranta anys i finançada en el préstec), quota mensual de 124,08 €. Si l'operació se signa en un dia diferent a l'últim dia del mes, es liquidarà una primera quota d'interessos corresponent als dies transcorreguts entre el dia de la signatura i l'últim del mes. Sense comissió d'estudi. Comissió de cancel·lació anticipada de l'1% si el termini de cancel·lació i la data de venciment és superior a un any i del 0,50% si aquest termini no supera un any.
En cas de no complir les condicions, el tipus d'interès nominal anual seria del 9,95%. TAE del 13,74% calculada per a una operació de 6.000 € a un termini de 5 anys i amb una comissió d'obertura del 2,25%. L'import total degut és de 8.129,56 € i inclou l'import sol·licitat, les comissions i els interessos i el cost d'una prima única de l'assegurança Santander Protecció de Préstecs Consum Prima Única per import de 273,76 € (calculada per a una persona de quaranta anys i finançada en el préstec), quota mensual de 133,14 €. A mesura que es compleixin les condicions s'anirà reduint aquest tipus: domiciliació de nòmina o assegurances socials (-2%), domiciliació de tres rebuts trimestrals (-0,50%), tres usos d'una targeta de dèbit i/o crèdit Santander (-0,50%). Es revisarà mensualment si es compleixen les condicions i d'aquesta manera es determinarà el tipus a aplicar. Consulta les condicions i els beneficis del Compte 1l2l3 i del Món 1l2l3
aquí.
**Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, CIF A-28360311, a través de la seva xarxa de distribució: Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA. Subjecte a condicions contractuals de la pòlissa d'assegurances.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube