Santander

Plans de pensions

Plans de pensions

GAMMA EL MEU PROJECTE
 

EPSV

GAMMA EL MEU PLA
 

CERCADOR DE PLANS DE PENSIONS

PLANS RENDA VARIABLE

Coneix més avantatges de plans de pensions

Seguretat
Una alternativa d'inversió segura i fiable.
Els clients i els seus productes contractats estan protegits per la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP), l'organisme públic que supervisa els plans de pensions.
Així mateix, la societat gestora realitza diàriament el control de la gestió i els riscos, i emet un informe periòdic de gestió. Per la seva banda, els auditors també vigilen la situació dels plans dels quals els nostres clients són titulars.
Transparència
Des del principi comptaràs amb tota la informació necessària que es recull al document de Dades Fonamentals per al Partícip, on trobaràs totes les dades per a comprendre de manera clara i senzilla el pla de pensions on invertiràs el teu patrimoni.
 
Liquiditat

Els plans de pensions només es poden rescatar en determinades contingències i supòsits, perquè l'objectiu de l'estalvi invertit en aquests productes és estalviar per a la jubilació.
 • Si t'has jubilat.
 • Si pateixes una incapacitat permanent total, absoluta i gran invalidesa.
 • Si mors.
 • Si tens una gran dependència.
 • Si pateixes una malaltia greu pròpia o de familiars directes.
 • Si estàs a l'atur de llarga durada.
   
Icono calendario
Aportacions periòdiques

Pots establir un pla d'aportacions periòdiques que ajuda a:
 • Estalviar a poc a poc quantitats petites, més fàcilment que una vegada l'any amb un import molt més elevat.
 • Assumir menors riscos.
   

Fiscalitat

Les aportacions que es realitzin a plans de pensions suposen una reducció directa a la base imposable de l'impost de les persones físiques (IRPF). Aquests aportacions tenen com a límit anual:
 • Per al titular, el menor import entre 8.000 euros i el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques
 • A favor del cònjuge, sempre que aquest tingui uns rendiments nets del treball i activitats econòmiques inferiors a 8.000 euros, 2.500 euros anuals.
 • Per a persones amb alguna discapacitat, incloses les realitzades per ella mateixa, tenen un límit anual de 24.250 euros. Per a persones emparentades, el límit és 10.000€..

Les prestacions, amb caràcter general, es poden realitzar en forma de capital (d'una vegada) o de renda (seleccionant l'import o el termini), tributen integrant-se a la base imposable de l'IRPF al 100% com a rendiment del treball.
La quantitat percebuda en capital es podrà reduir un 40% per a aportacions prèvies a 2007. Legalment s'estableix un termini per a aplicar-la en funció de la data de jubilació.
A més, es poden realitzar traspassos entre plans de pensions sense tributació.
 


Diversificació

Totes les categories de productes tenen diferents objectius d'inversió, per això, els plans de pensions ofereixen:
 • Ajust a la teva edat perquè la inversió variï automàticament.
 • Estigui en línia amb el risc que estàs disposat a assumir.
   


Gestió professional

Un gran equip de professionals prenen les decisions oportunes en línia amb la política d'inversió de cada pla seguint els criteris de risc establerts.
La nostra gestora, altament qualificada, és Santander Pensiones  (http://www.santanderassetmanagement.es).
 

 

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram