Santander

Porta la teva hipoteca al Santander

Porta la teva hipoteca al Santander i podries millorar les teves condicions1. Només has de triar el tipus d'interès, a tipus fix o variable, i nosaltres ens encarreguem de la resta.

  • Per al teu habitatge habitual o segona residència.
  • Per un import i termini igual al pendent al teu banc actual.2
  • A tipus d'interès fix o variable.
  • Nosaltres ens encarreguem de part de les despeses de constitució de la hipoteca: notaria, gestoria, registre de la propietat.3

Més informació

 

Préstec hipotecari sobre l'habitatge. Prestador: Banco Santander, SA, amb domicili social a Santander, Paseo de Pereda, 9-12 (39004) – RM Cantàbria, full 286, foli 64, llibre 5è de Societats, insc. 1a, CIF A-39000013.
Finançament subjecte a l'aprovació de Banco Santander. Aquesta informació no substitueix la FIPRE (fitxa d'informació precontractual), disponible al web www.bancosantander.es i a les oficines del Banc. Pots adreçar-te a la teva oficina per sol·licitar la fitxa europea d'informació normalitzada (FEIN).
En cas d'incompliment dels compromisos derivats del contracte de préstec garantit amb hipoteca, hi ha el risc de pèrdua de l'habitatge. En cas d'impagament i en tots els supòsits de venciment anticipat, prèvia notificació al domicili que indiquis a efectes d'execució hipotecària, el Banc podrà procedir contra tu per acció personal o per acció real contra la finca hipotecària, ja que respondràs davant del Banc del pagament del préstec amb tots els teus béns presents i futurs, no només amb la finca hipotecada. De conformitat amb l'article 105 de la Llei hipotecària i amb l'article 1911 del Codi Civil.

Si el préstec hipotecari sobre l'habitatge a adquirir es formalitza al territori de la comunitat autònoma d'Andalusia, prem aquí (PDF 148 KB).

1. La concessió de millora de les condicions del préstec hipotecari dependrà de les característiques del client i del préstec hipotecari.
2. L'import màxim no podrà superar el 70% del valor de taxació de l'habitatge en cas d'habitatge habitual i el 60% del valor de taxació de l'habitatge en cas de segona residència. El termini no podrà superar els 30 anys en cas d'habitatge habitual i 20 anys per a altres habitatges.
3. En cas que la hipoteca recaigui sobre béns immobles d'ús residencial, d'acord amb la Llei 5/2019, del 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. A excepció de les despeses de taxació i Nota simple, que seran assumides pel client.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram