Santander

Hipoteca Fixa

  • Què m'ofereix?
  • Condicions

Adquireix el teu habitatge habitual o una segona residència amb la Hipoteca Fixa.

Calcula la quota de la teva hipoteca en línia amb el nostre simulador d'hipoteca. Estalvia temps a l'hora de conèixer la mensualitat i les despeses associades a la teva hipoteca. A més, ara pots descobrir si la teva hipoteca està preautoritzada tot just després de fer la simulació.

Per accedir al producte cal que el client compleixi la condició de tenir un import mínim per nòmina (consulta a la teva oficina).

Per adquirir el teu habitatge habitual o una segona residència.

  • Adquisició d'habitatge habitual: l'import màxim serà el 80% del valor de taxació de l'habitatge. El client ha d'aportar a través de fons propis, com a mínim, el 20% del cost de l'habitatge. El termini màxim de l'operació serà de 30 anys (el termini de la hipoteca més l'edat del titular en el moment de la signatura no podrà superar els 80 anys d'edat).
  • Adquisició de segona residència: l'import màxim serà el 70% del valor de taxació de l'habitatge. El client ha d'aportar a través de fons propis, com a mínim, el 20% del cost de l'habitatge. Termini màxim de 25 anys.
  • Comissió per desistiment parcial i total: 0,5% els primers cinc anys i 0,25% la resta d'anys.

Suma avantatges a la teva hipoteca amb el Compte 1|2|3.

 

Si el préstec hipotecari sobre l'habitatge a adquirir es formalitzarà al territori de la comunitat autònoma d'Andalusia, prem aquí (PDF 2,06 MB)

Per mantenir el tipus d'interès del primer any has de:

1) - Domiciliar una nòmina o prestació per atur de com a mínim 1.200 €/mes, o pensió de com a mínim 600 €/mes, o pagament a la Seguretat Social Autònoms d'almenys 250 €/mes, o ajuts de la PAC per un import mínim de 3.000 €/any.

    - Domiciliar i pagar almenys tres rebuts a través d'un compte domiciliat al Banc del qual el prestatari sigui titular en els tres mesos anteriors a la revisió del préstec, d'emissors amb diferent CIF, que no s'hagin tornat i l'import dels quals sigui superior a 0 euros.

    - Fer servir sis vegades targetes de dèbit o crèdit Santander en els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d'interès.

    - Tenir contractada i en vigor una assegurança de llar amb Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA.1.

2) - Tenir contractada i en vigor una assegurança de vida amb Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA1 o Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA.1 

Pots contractar aquests productes i serveis de forma separada a la hipoteca i amb les mateixes condicions.

 

Sol·licita més informació

 


(1) Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la DGAFP amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram