Santander

Hipoteca Aliseda

Hipoteca Aliseda

Si estàs buscant una hipoteca que t'ofereixi el 90%1 del finançament i fins a 40 anys,2 a Banco Santander financem fins al noranta per cent de la teva hipoteca per a l'adquisició d'immobles d'Aliseda.

Aquesta oferta és vàlida en els casos següents:

  • Hipoteques destinades a l'adquisició del teu habitatge habitual o la teva segona residència.

Condicions:

1) - Domiciliar una nòmina o prestació per atur de com a mínim 1.200 €/mes, o pensió de com a mínim 600 €/mes, o pagament a la Seguretat Social Autònoms d'almenys 250 €/mes, o ajuts de la PAC per un import mínim de 3.000 €/any.

- Domiciliar i pagar com a mínim tres rebuts a través d'un compte domiciliat al Banc i del qual el prestatari sigui titular durant els tres mesos anteriors a la revisió del préstec, d'emissors amb diferent CIF, que no siguin tornats i l'import dels quals sigui superior a 0 euros.

- Fer servir sis vegades targetes de dèbit o crèdit Santander durant els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d'interès.

- Tenir contractada i en vigor una assegurança de la llar amb Santander Generales, Seguros y Reaseguros, SA.3

2) Tenir contractada i en vigor una assegurança de vida amb Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA3 o Aegon Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA.3

Pots contractar aquests productes i serveis independentment de la hipoteca i amb les mateixes condicions.

Aquí trobaràs la fitxa d'informació precontractual.

Finançament ofert per a l'adquisició dels immobles comercialitzats per Aliseda que siguin propietat de les entitats que formen part del Grup Project Quasar Investments 2017, SL.

Finançament subjecte a l'aprovació de Banco Santander. Apropa't a la teva oficina per sol·licitar la fitxa d'informació personalitzada (FIPER). Préstec hipotecari sobre l'habitatge. Prestador: Banco Santander, SA (d'ara endavant, el "Banc”).

1- L'import màxim serà el 90% del valor de taxació o de compravenda de l'habitatge, el menor dels dos. El client ha d'aportar a través de fons propis, com a mínim, el 10% del cost de l'habitatge.
2- La suma de l'edat del sol·licitant i la durada del préstec no pot superar els 80 anys.
3- Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la DGAFP amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent.

Si el préstec hipotecari sobre l'habitatge a adquirir es formalitzarà al territori de la comunitat autònoma d'Andalusia, prem aquí (PDF 2.06 MB).

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube