Santander

Fons sostenibles

Fons sostenibles

 • Què són?
 • Gamma Sostenible

Santander Sostenible és la primera gamma de fons mixtos i de renda variable gestionats sota el concepte de sostenibilitat a Espanya.

En un entorn de globalització amb uns recursos naturals limitats i el consum incontrolat dels quals els pot convertir en insostenibles, la sostenibilitat s'ha convertit en un element clau per a la gestió de les empreses i en una demanda fonamental per a una gran majoria dels inversors.

El procés d'inversió de la gamma Santander Sostenible té per objectiu localitzar aquells emissors que estan millor preparats per fer cara als reptes del futur, i ho fa aplicant una anàlisi de quatre eixos de sostenibilitat: financer, ambiental, social i de govern corporatiu.


Quins riscos implica invertir en un fons mixtos i de renda variable?

De crèdit

És el risc dels actius en què inverteix el fons, així com el dels emissors dels actius. 

   

De mercat

És un risc de caràcter general existent pel fet d'invertir en qualsevol tipus d'actiu. En particular, les inversions comporten un:

 • Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.
 • Risc de tipus de canvi: fluctuació de tipus de canvi per actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.
 • Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu de les accions.
 • Risc d'invertir en mercats emergents.
 • Risc de concentració geogràfica o sectorial.
 • Risc de liquiditat: condicions de liquiditat dels actius en què inverteix el fons.
   
 D'inversió en instruments financers derivas

Per l'ús d'instruments financers derivats sobre els actius en què inverteix el fons.


 

Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions dels preus del mercat i d'altres variables. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital invertit. Les rendibilitats passades no són garantia o promesa de rendibilitats futures.
Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al fullet i al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en què s'inverteixi el patrimoni del fons.
Com a conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s'ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'emissor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. Abans de subscriure participacions d'un fons, l'inversor ha de consultar la informació inclosa al fullet i al DFI del fons, dos documents que estan a disposició dels inversors a les nostres oficines i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La tributació dels rendiments obtinguts pels partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.
Aquesta informació té caràcter publicitari i es difon exclusivament a efectes informatius. El seu contingut no constitueix la base de cap contracte o compromís ni s'haurà de considerar una recomanació d'inversió ni un assessorament de cap tipus.

Amb aquesta gamma de fons invertiràs en empreses que aposten per la innovació, l'eficiència energètica i el benestar social.

La gamma de Fons d'Inversió Sostenible està composta per quatre fons perquè puguis triar el que millor s'adapta al risc que estiguis disposat a assumir, a les teves expectatives de rendibilitat i el teu horitzó temporal d'inversió: 

Santander Sostenible 1 FI    
posiciò netral 20%-80%  
 • Fons de renda fixa mixta internacional.
 • Exposició màxima a renda variable del 25%.
 • Termini indicatiu de la inversió de 3 anys.
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 5240.    
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.

Contracta

     
Santander Sostenible 2 FI    
Posiciò neutral 50%-50%  
 • Fons de renda variable mixta internacional.
 • Exposició màxima a renda variable del 55%.
 • Termini indicatiu de la inversió de 4 anys
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 5241.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.
   

Contracta

     
Santander Sostenible Accions FI    
Posició habitual 100%  
 • Fons de renda variable internacional.
 • Exposició màxima a renda variable del 100%.
 • Termini indicatiu de la inversió de 4 anys
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 5273.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.
   

Contracta

Santander Equality Accions, FI

  Realitza una doble anàlisi en la qual es valora globalment el comportament sostenible de les companyies i el seu compromís per afavorir la diversitat de gènere.
     
Posició habitual 100%  
 • Fons de renda variable internacional
 • Exposició màxima a renda variable del 100%
 • Termini indicatiu de la inversió de 4 anys
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 5301
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.
   

Contracta


 

1. Exposició del fons a renda fixa i renda variable en condicions normals de mercat.
Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions dels preus del mercat i d'altres variables. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital invertit. Les rendibilitats passades no són garantia o promesa de rendibilitats futures.
Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al fullet i al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en què s'inverteixi el patrimoni del fons.
Com a conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s'ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'emissor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. Abans de subscriure participacions d'un fons, l'inversor ha de consultar la informació inclosa al fullet i al DFI del fons, dos documents que estan a disposició dels inversors a les nostres oficines i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La tributació dels rendiments obtinguts pels partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.
Entitat gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SA, SGIIC, registrada a la CNMV amb el número 12. Entitat dipositària: SANTANDER SECURITIES SERVICES, SAU, registrada a la CNMV amb el número 238. Entitat comercialitzadora: BANCO SANTANDER, SA, registrada a la CNMV amb el número 49.
Aquesta informació té caràcter publicitari i es difon exclusivament a efectes informatius. El seu contingut no constitueix la base de cap contracte o compromís ni s'haurà de considerar una recomanació d'inversió ni un assessorament de cap tipus
.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram