Santander

Fons Renda Variable

Fons de Renda Variable. Grans oportunitats. Mercats per descobrir

 • Per què invertir
 • Els Fons més destacats
 • Més Fons

Es una opció idònia si vols augmentar el capital i obtenir més ingressos a mitjà-llarg termini, és a dir, entre 3 i 5 anys.

Aconseguiràs millors resultats a llarg termini, en termes generals, ja que la renda variable aconsegueix millors dades que altres actius com la renda fixa o els actius monetaris.

renta variable vs renta fija. Fondo de renta fija Fondo de renta variable


Els quatre avantatges d'invertir en renda variable a través de fons d'inversió:

gestión realizada por expertos

Gestió realitzada per experts.

Mayor diversificación, menor riesgo de inversión

Més diversificació, menor risc d'inversió. 

Posibilidad de acceso a companías y mercados muy específicos

Possibilitat d'accés a companyies i mercats molt específics. 

Diferimiento tributario ya que se puede traspasar de un fondo a otro sin coste fiscal

Diferiment tributari ja que es pot traspassar d'un fons a un altre sense cost
fiscal*. 


¿Quins riscos implica invertir en un fons de renda variable?

 

Riscos de Crèdit De crèdit
A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors.
De mercat

De mercat
En particular, les inversions comporten un:

 • Risc de tipus d'interès: tant les variacions de preus com la durada de la cartera afecten els actius de renda fixa.
 • Risc de tipus de canvi: fluctuació de canvi per actius denominats en divises diferents a la de referència de la participació.
 • Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu de les accions.
 • Risc d'invertir en mercats emergents.
 • Risc de concentració geogràfica o sectorial.
Riscos de Tipus d'Interès D'inversió en instruments financers derivats
Ja que es realitzen operacions amb opcions sobre valors en cartera.


La contractació de fons d'inversió porta associats determinats costos que es poden consultar al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI) de cada fons (disponible al lloc web i a l'oficina).

Per a informació més detallada dels riscos i els costos dels fons d'inversió, consulta el fullet del fons.


* Persones físiques residents a Espanya

Santander Sostenible Accions

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 5 - Mayor risc
 
 • Fons de renda variable internacional.
 • Exposició màxima a Renda Variable del 100%.
 • Horitzó temporal recomanat de 4 anys
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 5273.
 • Informació del fons aquí.
   

Contracta

     

Santander Accions Espanyoles

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 6 - Mayor risc
 
 • A la recerca de la qualitat de les empreses espanyoles.
 • 75% d'inversió en companyies líders de la zona euro i d'elevada capitalització.

  Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 58.

  Informació del fons aquí

  Contracta

 

Santander Dividend Europa

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 5 - Mayor risc
 
 • Invertint en companyies amb rendibilitat per dividend atractiva.
 • 75% d'inversió en companyies líders de capitalització alta i mitjana.

  Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 2164.

  Informació del fons aquí

  Contracta

     

Santander Índex Espanya

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 6 - Mayor risc
 
 • Replica l'índex Ibex 35 mitjançant una gestió passiva.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 2544.
 • Informació del fons aquí

Contracta

     

Santander Accions Euro

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 6 - Mayor risc
 
 • El 75% de la inversió es realitza en renda variable d'emissors domiciliats a països de la zona euro, principalment d'alta capitalització.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 26.
 • Informació del fons aquí

Contracta

     

Santander Small Caps Europa

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 5 - Mayor risc
 
 • El 75% de la inversió té una exposició total en valors de renda variable de patrimoni de capitalització mitjana/baixa, principalment d'emissions de la zona euro.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 2156.
 • Informació del fons aquí

Contracta

     

Santander Solidari Dividend Europa

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 5 - Mayor risc
 
 • Inverteix principalment a través de fons i més del 75% de l'exposició serà a renda variable europea de rendibilitat per dividend elevada i sostenible, a més d'atendre criteris ètics.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 1836.
 • Informació del fons aquí

Contracta

     

Santander Índex Euro

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 6 - Mayor risc
 
 • Gestió passiva amb l'objectiu de replicar l'índex Eurostoxx 50.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 2936.
 • Informació del fons aquí

Contracta

     

Santander Accions Llatinoamericanes

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 6 - Mayor risc
 
 • Més del 75% del seu patrimoni es pot invertir en valors de renda variable de països emergents, principalment de l'àrea iberoamericana.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 258.
 • Informació del fons aquí

Contracta

     

Santander Selecció RV Amèrica del Nord

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 5 - Mayor risc
 
 • Fons de fons que inverteix més del 75% en renda variable, d'alta/baixa capitalització, principalment nord-americana.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 1973.
 • Informació del fons aquí

Contracta

     

Santander Selecció RV Japó

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 6 - Mayor risc
 
 • Fons de fons que inverteix més del 75% en renda variable, d'alta/baixa capitalització, principalment japonesa.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 1920.
 • Informació del fons aquí

Contracta

     

Santander Selecció RV Àsia

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 5 - Mayor risc
 
 • Fons de fons que inverteix més del 75% en renda variable, principalment de la regió Àsia-Pacífic, excloent-ne el Japó.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 2918.
 • Informació del fons aquí

Contracta

 

Entitat gestora: Santander Asset Management, SA, SGIIC; Entitat dipositària: Santander Securities Services, SA; Entitat promotora: Banco Santander, SA.

Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions en els preus del mercat i d'altres variables, sense que les rendibilitats passades generin drets en el futur. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital inicial invertit. Els fons d'inversió sempre s'han caracteritzat pels avantatges en el tractament fiscal. El règim fiscal depèn de les circumstàncies de cada client i pot variar en el futur.

Les inversions en fons d'inversió poden estar subjectes a riscos d'inversió: risc de mercat, risc de crèdit, emissor i contrapart, riscos de liquiditat, riscos de divisa i, si escau, riscos propis de mercats emergents.

La informació inclosa en aquest web té caràcter publicitari, està concebuda amb caràcter informatiu i en cap cas no constitueix un element contractual, ni una recomanació, ni assessorament personalitzat, ni oferta, ni sol·licitació. Per a més informació sobre característiques i condicions s'haurà de consultar amb caràcter previ a qualsevol decisió d'inversió el document de dades fonamental per a l'inversor (DFI) i el fullet de cada fons, disponible al lloc web http://www.santanderassetmanagement.es

El fullet es pot consultar al registre de la CNMV.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram