Santander

Fons Monetaris i Renda Fixa

Amb els Fons d'Inversió Monetaris i els Fons de Renda Fixa podràs invertir en lletres i bons.

  • Què són
  • Els Nostres Fons Monetaris
  • Els Nostres Fons de Renda Fixa

Què són els Fons d'Inversió Monetaris?

  • Són fons que inverteixen principalment en actius amb gran liquiditat i baix risc. És a dir, una alternativa a mantenir les posicions a comptes o dipòsits.

  • Són adequats per als moments d'incertesa econòmica, ja que pretenen preservar el capital invertit en un termini inferior a un any.

  • Inverteixen en dipòsits, lletres i bons a curt termini.

Què són els Fons d'Inversió de Renda Fixa?

  • A diferència dels anteriors, aquests fons inverteixen en actius a un termini més prolongat, generalment superior a un any.

  • Ideals per a inversors que desitgen tenir exposició a la renda fixa, amb millors expectatives de rendibilitat a mitjà-llarg termini que el fons monetari.

  • Inverteixen fonamentalment en el mercat de bons, tant públic com d'emissors privats, i tant espanyol com internacional.

A més, contractant qualsevol fons amb el Santander podràs aconseguir fins a tres accions Santander al trimestre gràcies al Món 1l2l3.

Per què contractar un fons d'inversió amb el Santander?

Confiança y seguretat Perquè al Santander volem ajudar els nostres clients a progressar dia a dia amb solucions senzilles i personalitzades, i un tracte just i equitatiu basat en la confiança. A més, comptem amb la trajectòria i coneixements necessaris per a garantir la màxima seguretat de les teves inversions.
 
Gestió professional

Perquè comptem amb la gestió de Santander Asset Management, una gestora global d'actius, amb més de dos-cents especialistes i amb presència a onze països, que gestiona un patrimoni de 162.000 milions d'euros, focalitzant la seva activitat en fons d'inversió i solucions a mida per a grans empreses.

La capacitat d'anàlisi i el seu estricte control del risc, així com el coneixement de les diferents necessitats dels seus clients, són un element diferenciador de Santander Asset Management.

Santander Fondipòsits  

Inverteix més del 50% en dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any. La resta, en emissions públiques o privades de la zona euro.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 2483.

Consulta la fitxa completa del producte aquí

Contracta

Santander Tresorer  

Inverteix en emissions públiques o organismes oficials d'alta qualitat de la zona euro.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 2792.

Consulta la fitxa completa del producte aquí

Contracta

Santander Rendiment  

Inverteix en emissions de renda fixa de qualitat tant en governs com en crèdit, amb un límit del 20% d'inversió en dipòsits.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 1197.

Consulta la fitxa completa del producte aquí

Contracta

Santander Renda Fixa  

Inverteix en emissors públics i privats d'elevada qualitat creditícia dins de la zona euro i altres països de l'OCDE. Durada mitjana: 3 anys.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 208.

Consulta la fitxa completa del producte aquí

Contracta

Santander Renda Fixa Privada  

Inverteix en renda fixa corporativa de la zona euro o d'altres països de l'OCDE, amb una qualitat creditícia per sobre del grau d'inversió. Durada mitjana: d'1 a 6 anys.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 1998.

Consulta la fitxa completa del producte aquí

Contracta

Santander RF Convertibles  

Inverteix, com a mínim, el 70% del seu patrimoni en renda fixa privada, convertible i/o bescanviable per accions, principalment a Europa.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 1494.

Consulta la fitxa completa del producte aquí

Contracta

Santander Renda Fixa Llatinoamèrica  

Inverteix en renda fixa pública i privada de països en vies de desenvolupament, fonamentalment Llatinoamèrica. Durada mitjana: 6 anys.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 2011.

Consulta la fitxa completa del producte aquí

Contracta

Santander Curt Termini Dòlar  

Inverteix en renda fixa pública i privada a curt termini en dòlars.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 1988.

Consulta la fitxa completa del producte aquí

Contracta

Santander Eurocrèdit  

Inverteix més d'un 50% en renda fixa privada. No té predeterminació quant a l'origen dels emissors, encara que majoritàriament seran de països de l'OCDE (incloent-hi països emergents).

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 4868.

Consulta la fitxa completa del producte aquí

Contracta

Santander Renda Fixa Curt Termini  

Inverteix en emissions de renda fixa, pública i privada, podent invertir fins al 20% en dipòsits.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 689.

Consulta la fitxa completa del producte aquí

Contracta

Amb el teu fons d inversio podras obtenir accions Santander. Accionns Inversió neta trimestral. Entre 10.000 i 20.000.

Entitat gestora: Santander Asset Management, SA, SGIIC; Entitat dipositària: Santander Securities Services, SA; Entitat promotora: Banco Santander, SA.

Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions dels preus del mercat i d'altres variables. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital inicial invertit. Els fons d'inversió sempre s'han caracteritzat pels avantatges en el tractament fiscal. El règim fiscal depèn de les circumstàncies de cada client i pot variar en el futur.

Les inversions en fons d'inversió poden estar subjectes a riscos d'inversió: risc de mercat, risc de crèdit, emissor i contrapart, riscos de liquiditat, riscos de divisa i, si escau, riscos propis de mercats emergents.

La informació continguda en aquest web està concebuda amb caràcter informatiu i en cap cas no constitueix un element contractual, ni una recomanació, ni assessorament personalitzat, ni oferta, ni sol·licitació. Per a més informació sobre característiques i condicions s'haurà de consultar amb caràcter previ a qualsevol decisió d'inversió el document de dades fonamental per a l'inversor (DFI) i el fullet de cada fons, disponible al lloc web http://www.santanderassetmanagement.es

El fullet es pot consultar al registre de la CNMV.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube