Santander

Fons Mixtos

Els Fons Mixtos són fons d'inversió que tenen diferents nivells de risc

 • Què són?
 • Gama Generación
 • Gama MiFondo

Els Fons Mixtos són fons d'inversió que tenen diferents perfils de risc, invertint tant en renda fixa i renda variable com en altres fons d'inversió.

Tant si tens un perfil d'inversor conservador com si busques arriscar més, amb els fons mixtos podràs diversificar la teva inversió.

Tenim quatre gammes dins dels Fons Mixtos. Cada gamma té una estratègia d'inversió i diferents fons en funció del risc que estiguis disposat a asumir, les teves expectatives de rendibilitat i el teu horitzó temporal d'inversió.

Per què contractar un fons d'inversió amb el Santander?

Confiança i seguretat Perquè al Santander volem ajudar els nostres clients a progressar dia a dia amb solucions senzilles i personalitzades, i un tracte just i equitatiu basat en la confiança. A més, comptem amb la trajectòria i coneixements necessaris per oferir la màxima seguretat de les teves inversions.
 
Gestió professional

Perquè comptem amb la gestió de Santander Asset Management, una gestora global d'actius pertanyent al Grup Santander, amb més de dos-cents especialistes i amb presència a onze països, que gestiona un gran patrimoni, focalitzant la seva activitat en fons d'inversió i solucions a mida per a grans empreses.

La capacitat d'anàlisi i el seu estricte control del risc, així com el coneixement de les diferents necessitats dels seus clients, són un element diferenciador de Santander Asset Management. Més Informació


Quins riscos implica invertir en un fons mixt?

Riscos de Crèdit

De crèdit

És el risc dels actius en què inverteix el fons, així com el dels emissors dels actius. 

   
De mercat

De mercat

És un risc de caràcter general existent pel fet d'invertir en qualsevol tipus d'actiu.En particular, les inversions comporten un:

 • Risc de tipus d'interès: Les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.
 • Risc de tipus de canvi: fluctuació de tipus de canvi per actius denominats en divises diferents a la de referència de la participación.
 • Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu de les accions.
 • Risc d'invertir en mercats emergents.
 • Risc de concentració geogràfica o sectorial.
   
Riscos d'Inversió D'inversió en instruments financers derivats

Per l'ús d'instruments financers derivats sobre els actius en què inverteix el fons.


La contractació de fons d'inversió porta associats determinats costos que es poden consultar al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI) de cada fons (disponible al lloc web i a l'oficina).

Per a informació més detallada dels riscos i els costos dels fons d'inversió, Consulta el fullet i el DFI del fons.

 

Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions dels preus del mercat i d'altres variables. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital invertit. Les rendibilitats passades no són garantia o promesa de rendibilitats futures.
Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al fullet i al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en què s'inverteixi el patrimoni del fons.
Com a conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s'ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'emissor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. Abans de subscriure participacions d'un fons, l'inversor ha de consultar la informació inclosa al fullet i al DFI del fons, dos documents que estan a disposició dels inversors a les nostres oficines i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La tributació dels rendiments obtinguts pels partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.
Entitat gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SA, SGIIC, registrada a la CNMV amb el número 12. Entitat dipositària: SANTANDER SECURITIES SERVICES, SAU, registrada a la CNMV amb el número 238. Entitat comercialitzadora: BANCO SANTANDER, SA, registrada a la CNMV amb el número 49.
Aquesta informació té caràcter publicitari i es difon exclusivament a efectes informatius. El seu contingut no constitueix la base de cap contracte o compromís ni s'haurà de considerar una recomanació d'inversió ni un assessorament de cap tipus..

Els Fons Santander Generación són una combinació de la renda fixa i les oportunitats de rendibilitat que pot oferir la renda variable.

Podràs triar, en funció del risc que estiguis disposat a assumir, les teves expectatives de rendibilitat i el teu horitzó temporal d'inversió, un dels tres fons de la Gama Generación. I, a més, optar per classes que reben pagaments trimestrals via reemborsament de participacions o classes que acumulen els rendiments al mateix fons:

Santander Generación 1 FI

Renda Fixa - Renda Variable. Potencial menor rendiment - Potencial major rendiment / Menor risc - 3 - Major risc
 
 • Fon de Renda Fixa Mixta Euro.
 • Exposició a renda fixa del 85% i a renda variable del 15%1.  
 • Reemborsament trimestral del 0,25%2. Exclusivament en la classe de repartiment Classe R.
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 4995.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.
     

Santander Generación 2 FI

Renda Fixa - Renda Variable. Potencial menor rendiment - Potencial major rendiment / Menor risc - 3 - Major risc
 
 • Fon de Renda Variable Mixta Euro.
 • Exposició a renda fixa del 70% i a renda variable del 30%1.  
 • Reemborsament trimestral del 0,50%2. Exclusivament en la classe de repartiment Classe R.
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 4996.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.
     

Santander Generación 3 FI

Renda Fixa - Renda Variable. Potencial menor rendiment - Potencial major rendiment / Menor risc - 4 - Major risc
 
 • Fon de Renda Variable Mixta Internacional.
 • Exposició a renda fixa del 40% i a renda variable del 60%1.
 • Reemborsament trimestral del 0,75%2. Exclusivament en la classe de repartiment Classe R.
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 4997.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.

 

Contracta

 • La Gama Generación té l'objectiu de generar rendibilitat a través de dividends i cupons.

 • Els fons estan gestionats per equips especialitzats en renda fixa i variable de Santander Asset Management, guardonats amb quatre premis Expansión Allfunds el 2016. 

 

ADVERTÈNCIA: AQUEST FONS NO TÉ ASSEGURADA LA RENDIBILITAT NI LA INVERSIÓ INICIAL, PER LA QUAL COSA L'INVERSOR PODRÀ TENIR PÈRDUES. EN LES CLASSES R DELS FONS D'AQUESTA GAMMA ELS PAGAMENTS PERIÒDICS SÓN REEMBORSAMENTS DE LA SEVA INVERSIÓ, ÉS A DIR, NO ES CORRESPONEN AMB LA RENDIBILITAT OBTINGUDA PEL FONS. EL FONS PODRIA ESTAR OBTENINT PÈRDUES ENCARA QUE ES REBIN PAGAMENTS PERIÒDICS.

1-Exposició del fons a renda fixa i renda variable en condicions normals de mercat
2-Reemborsaments trimestrals via reemborsament de participacions (Classe R). Cada reemborsament serà del 0,25%, 0,50% o 0,75% (Generación 1, Generación 2 o Generación 3, respectivament) del valor liquidatiu de la participació del fons del 31.03, 30.06, 30.09 i 31.12 o del dia hàbil següent a les dates esmentades. La quantia efectiva dels reemborsaments variarà en funció de l'evolució del valor liquidatiu i no suposarà l'obtenció d'una rendibilitat equivalent sobre la inversió inicial del partícip.
Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions dels preus del mercat i d'altres variables. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital invertit. Les rendibilitats passades no són garantia o promesa de rendibilitats futures.
Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al fullet i al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en què s'inverteixi el patrimoni del fons.
Com a conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s'ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'emissor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. Abans de subscriure participacions d'un fons, l'inversor ha de consultar la informació inclosa al fullet i al DFI del fons, dos documents que estan a disposició dels inversors a les nostres oficines i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La tributació dels rendiments obtinguts pels partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.
Entitat gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SA, SGIIC, registrada a la CNMV amb el número 12. Entitat dipositària: SANTANDER SECURITIES SERVICES, SAU, registrada a la CNMV amb el número 238. Entitat comercialitzadora: BANCO SANTANDER, SA, registrada a la CNMV amb el número 49.
Aquesta informació té caràcter publicitari i es difon exclusivament a efectes informatius. El seu contingut no constitueix la base de cap contracte o compromís ni s'haurà de considerar una recomanació d'inversió ni un assessorament de cap tipus..

La gamma de fons d'inversió MiFondo està composta per tres fons perquè puguis triar el que més s'adapta al risc que estiguis disposat a assumir, a les teves expectatives de rendibilitat i al teu horitzó temporal d'inversió:

MiFondo Santander Patrimoni FI

Renda Fixa - Renda Variable. Potencial menor rendiment - Potencial major rendiment / Menor risc - 3 - Major risc 
 • Fons de renda fixa mixta internacional.
 • Inverteix en fons i en una gran varietat d'actius a nivell global.
 • Exposició a renda fixa del 85% i a renda variable del 15%1.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 4251.

Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí

Contracta

MiFondo Santander Moderat FI

 Renda Fixa - Renda Variable. Potencial menor rendiment - Potencial major rendiment / Menor risc - 4 - Major risc
 • Fons de renda variable mixta internacional.
 • Inverteix en fons i en una gran varietat d'actius a nivell global.
 • Exposició a renda fixa del 70% i a renda variable del 30%1.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 4252.

Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí

Contracta

MiFondo Santander Decidit FI

Renda Fixa - Renda Variable. Potencial menor rendiment - Potencial major rendiment / Menor risc - 4 - Major risc 
 • Fons de renda variable mixta internacional
 • Inverteix en altres fons i en una gran varietat d'actius a nivell global.
 • Exposició a renda fixa del 50% i a renda variable del 50%1.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 4253.

Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí 

Contracta


Què has de saber de la Gama MiFondo?

 • Són fons que inverteixen en altres fons d'inversió
  Amb aquest tipus d'inversions accedeixes a fons de les a les gestores més exclusives del mercat, a les quals un inversor particular no sempre té accés.
 • Distribueix de forma eficient els actius
  Mitjançant una anàlisi de l'entorn econòmic i els actius subjacents, permet d'optimitzar la rendibilitat-risc per trobar la combinació d'actius que mitiguen el risc i incrementar el potencial de revaloració.
 • Inversió global
  La inversió és global, accedint a tota mena d'actius en àrees geogràfiques òptimes per a la inversión.

 

1 - Exposició del fons a renda fixa i renda variable en condicions normals de mercat.

Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions dels preus del mercat i d'altres variables. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital invertit. Les rendibilitats passades no són garantia o promesa de rendibilitats futures.
Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al fullet i al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en què s'inverteixi el patrimoni del fons.
Com a conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s'ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'emissor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. Abans de subscriure participacions d'un fons, l'inversor ha de consultar la informació inclosa al fullet i al DFI del fons, dos documents que estan a disposició dels inversors a les nostres oficines i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La tributació dels rendiments obtinguts pels partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.
Entitat gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SA, SGIIC, registrada a la CNMV amb el número 12. Entitat dipositària: SANTANDER SECURITIES SERVICES, SAU, registrada a la CNMV amb el número 238. Entitat comercialitzadora: BANCO SANTANDER, SA, registrada a la CNMV amb el número 49.
Aquesta informació té caràcter publicitari i es difon exclusivament a efectes informatius. El seu contingut no constitueix la base de cap contracte o compromís ni s'haurà de considerar una recomanació d'inversió ni un assessorament de cap tipus..

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram