Santander

Fons Mixtos

Els Fons Mixtos són fons d'inversió que tenen diferents nivells de risc

 • Què són?
 • Gama Generación
 • Gama Sostenible
 • Gama MiFondo

Els Fons Mixtos són fons d'inversió que tenen diferents nivells de risc, invertint tant en renda fixa i renda variable com en altres fons d'inversió.

Tant si tens un perfil d'inversor conservador com si busques arriscar més, amb els fons mixtos podràs diversificar la teva inversió.

Tenim quatre gammes dins dels Fons Mixtos. Cada gamma té una estratègia d'inversió i diferents fons en funció del risc que estiguis disposat a assumir.

Per què contractar un fons d'inversió amb el Santander?

Confiança i seguretat Perquè al Santander volem ajudar els nostres clients a progressar dia a dia amb solucions senzilles i personalitzades, i un tracte just i equitatiu basat en la confiança. A més, comptem amb la trajectòria i coneixements necessaris per a garantir la màxima seguretat de les teves inversions.
 
Gestió professional

Perquè comptem amb la gestió de Santander Asset Management, una gestora global d'actius, amb més de dos-cents especialistes i amb presència a onze països, que gestiona un patrimoni de 162.000 milions d'euros, focalitzant la seva activitat en fons d'inversió i solucions a mida per a grans empreses.

La capacitat d'anàlisi i el seu estricte control del risc, així com el coneixement de les diferents necessitats dels seus clients, són un element diferenciador de Santander Asset Management. Més Informació


Quins riscos implica invertir en un fons mixt?

Riscos de Crèdit

De crèdit

A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors. 

   
De mercat

De mercat

En particular, les inversions comporten un:

 • Risc de tipus d'interès: tant les variacions de preus com la durada de la cartera afecten els actius de renda fixa.
 • Risc de tipus de canvi: fluctuació de canvi per actius denominats en divises diferents a la de referència de la participación.
 • Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu de les accions.
 • Risc d'invertir en mercats emergents.
 • Risc de concentració geogràfica o sectorial.
   
Riscos d'Inversió D'inversió en instruments financers derivats

Ja que es realitzen operacions amb opcions sobre valors en cartera.


La contractació de fons d'inversió porta associats determinats costos que es poden consultar al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI) de cada fons (disponible al lloc web i a l'oficina).

Per a informació més detallada dels riscos i els costos dels fons d'inversió, consulta el fullet del fons.

 

Entitat gestora: Santander Asset Management, SA, SGIIC; Entitat dipositària: Santander Securities Services, SA; Entitat promotora: Banco Santander, SA.
Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions en els preus del mercat i d'altres variables, sense que les rendibilitats passades generin drets en el futur. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital inicial invertit. Els fons d'inversió sempre s'han caracteritzat pels avantatges en el tractament fiscal. El règim fiscal depèn de les circumstàncies de cada client i pot variar en el futur.
Les inversions en fons d'inversió poden estar subjectes a riscos d'inversió: risc de mercat, risc de crèdit, emissor i contrapart, riscos de liquiditat, riscos de divisa i, si escau, riscos propis de mercats emergents.
La informació inclosa en aquest web té caràcter publicitari, està concebuda amb caràcter informatiu i en cap cas no constitueix un element contractual, ni una recomanació, ni assessorament personalitzat, ni oferta, ni sol·licitació. Per a més informació sobre característiques i condicions s'haurà de consultar amb caràcter previ a qualsevol decisió d'inversió el document de dades fonamental per a l'inversor (DFI) i el fullet de cada fons, disponible al lloc web http://www.santanderassetmanagement.es

El fullet es pot consultar al registre de la CNMV.

Els Fons Santander Generación són una combinació dels avantatges de la renda fixa i les oportunitats de rendibilitat que pot oferir la renda variable.

Podràs triar, en funció del risc que estiguis disposat a assumir, un dels tres fons de la Gama Generación. I, a més, optar entre rebre pagaments trimestrals via reemborsament de participacions o anar acumulant els rendiments al mateix fons:

Santander Generación 1

Renda Fixa - Renda Variable. Potencial menor rendiment - Potencial major rendiment / Menor risc - 3 - Major risc
 
 • Exposició a renda fixa del 85% i a renda variable del 15%.
 • Reemborsament trimestral del 25%1.
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 4995.
 • Informació del fons aquí.
     

Santander Generación 2

Renda Fixa - Renda Variable. Potencial menor rendiment - Potencial major rendiment / Menor risc - 3 - Major risc
 
 • Exposició a renda fixa del 70% i a renda variable del 30%.
 • Reemborsament trimestral del 0,50%1.
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 4996.
 • Informació del fons aquí.
     

Santander Generación 3

Renda Fixa - Renda Variable. Potencial menor rendiment - Potencial major rendiment / Menor risc - 4 - Major risc
 
 • Exposició a renda fixa del 40% i a renda variable del 60%.
 • Reemborsament trimestral del 0,75%1.
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 4997.
 • Informació del fons aquí.

 

Contracta

 • La Gama Generación té l'objectiu de generar rendibilitat a través de dividends i cupons.

 • Els fons estan gestionats per equips especialitzats en renda fixa i variable de Santander Asset Management, guardonats amb quatre premis Expansión Allfunds el 2016. 

 

ADVERTÈNCIA: AQUEST FONS NO TÉ ASSEGURADA LA RENDIBILITAT NI LA INVERSIÓ INICIAL, PER LA QUAL COSA L'INVERSOR PODRÀ TENIR PÈRDUES. ELS PAGAMENTS PERIÒDICS SÓN REEMBORSAMENTS DE LA SEVA INVERSIÓ. ÉS A DIR, NO ES CORRESPONEN AMB LA RENDIBILITAT OBTINGUDA PEL FONS. EL FONS PODRIA ESTAR OBTENINT PÈRDUES ENCARA QUE ES REBIN PAGAMENTS PERIÒDICS.

1- Reemborsaments trimestrals via reemborsament de participacions (Classe R). Cada reemborsament serà del 0,25%, 0,50% o 0,75% (Generación 1, Generación 2 o Generación 3, respectivament) del valor liquidatiu de la participació del fons del 31.03, 30.06, 30.09 i 31.12 o del dia hàbil següent a les dates esmentades.
Entitat gestora: Santander Asset Management, SA, SGIIC; Entitat dipositària: Santander Securities Services, SA; Entitat promotora: Banco Santander, SA.
Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions en els preus del mercat i d'altres variables, sense que les rendibilitats passades generin drets en el futur. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital inicial invertit. Els fons d'inversió sempre s'han caracteritzat pels avantatges en el tractament fiscal. El règim fiscal depèn de les circumstàncies de cada client i pot variar en el futur.
Les inversions en fons d'inversió poden estar subjectes a riscos d'inversió: risc de mercat, risc de crèdit, emissor i contrapart, riscos de liquiditat, riscos de divisa i, si escau, riscos propis de mercats emergents.
La informació inclosa en aquest web té caràcter publicitari, està concebuda amb caràcter informatiu i en cap cas no constitueix un element contractual, ni una recomanació, ni assessorament personalitzat, ni oferta, ni sol·licitació. Per a més informació sobre característiques i condicions s'haurà de consultar amb caràcter previ a qualsevol decisió d'inversió el document de dades fonamental per a l'inversor (DFI) i el fullet de cada fons, disponible al lloc web http://www.santanderassetmanagement.es

El fullet es pot consultar al registre de la CNMV.

Amb aquesta gamma de fons invertiràs en empreses que aposten per la innovació, l'eficiència energètica i el benestar social.

La gamma de fons d'inversió Sostenible està composta per dos fons perquè puguis triar el que més s'adapta al teu nivell de risc:
 

Santander Sostenible 1    
posiciò netral 20%-80%  
 • Fons de renda fixa mixta internacional.
 • Exposició màxima a Renda Variable del 25%.
 • Horitzó temporal recomanat de 3 anys.
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 5240.    
 • Informació del fons aquí.

Contracta

     
Santander Sostenible 2    
Posiciò neutral 50%-50%  
 • Fons de renda variable mixta internacional.
 • Exposició màxima a Renda Variable del 55%.
 • Horitzó temporal recomanat de 4 anys
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 5241.
 • Informació del fons aquí.
   

Contracta

     
Santander Sostenible Accions    
Posició habitual 100%  
 • Fons de renda variable internacional.
 • Exposició màxima a Renda Variable del 100%.
 • Horitzó temporal recomanat de 4 anys
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 5273.
 • Informació del fons aquí.
   

Contracta


 

Entitat gestora: Santander Asset Management, SA, SGIIC; Entitat dipositària: Santander Securities Services, SA; Entitat promotora: Banco Santander, SA.
Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions dels preus del mercat i d'altres variables. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital inicial invertit. Els fons d'inversió sempre s'han caracteritzat pels avantatges en el tractament fiscal. El règim fiscal depèn de les circumstàncies de cada client i pot variar en el futur.
Les inversions en fons d'inversió poden estar subjectes a riscos d'inversió: risc de mercat, risc de crèdit, emissor i contrapart, riscos de liquiditat, riscos de divisa i, si escau, riscos propis de mercats emergents.
La informació continguda en aquest web té caràcter publicitari, està concebuda amb caràcter informatiu i en cap cas no constitueix un element contractual, ni una recomanació, ni assessorament personalitzat, ni oferta, ni sol·licitació. Per a més informació sobre característiques i condicions s'haurà de consultar amb caràcter previ a qualsevol decisió d'inversió el document de dades fonamental per a l'inversor (DFI) i el fullet de cada fons, disponible al lloc web http://www.santanderassetmanagement.es

El fullet es pot consultar al registre de la CNMV.

La gamma de fons d'inversió MiFondo està composta per tres fons perquè puguis triar el que més s'adapta al teu nivell de risc:

MiFondo Santander Patrimoni


Renda Fixa - Renda Variable. Potencial menor rendiment - Potencial major rendiment / Menor risc - 3 - Major risc 
 • Fons perfilat de caràcter conservador.
 • Inverteix en fons i en una gran varietat d'actius a nivell global.
 • Exposició a renda fixa del 85% i a renda variable del 15%.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 4251.

Informació del fons aquí

Contracta

MiFondo Santander Moderat


 Renda Fixa - Renda Variable. Potencial menor rendiment - Potencial major rendiment / Menor risc - 4 - Major risc
 • Fons perfilat de risc mitjà.
 • Inverteix en fons i en una gran varietat d'actius a nivell global.
 • Exposició a renda fixa del 70% i a renda variable del 30%.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 4252.

Informació del fons aquí

Contracta

MiFondo Santander Decidit


Renda Fixa - Renda Variable. Potencial menor rendiment - Potencial major rendiment / Menor risc - 4 - Major risc 
 • Fons perfilat de caràcter dinàmic.
 • Inverteix en fons i en una gran varietat d'actius a nivell global.
 • Exposició a renda fixa del 50% i a renda variable del 50%.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 4253.

Informació del fons aquí 

Contracta


Què has de saber de la Gama MiFondo?

 • Són fons que inverteixen en altres fons
  Accedeix a les gestores més exclusives del mercat, a les quals un inversor particular no sempre té accés i que t'oferiran unes condicions avantatjoses.
 • Distribueix de forma eficient els actius
  Mitjançant una anàlisi de l'entorn econòmic i els actius subjacents, permet d'optimitzar la rendibilitat-risc per trobar la combinació d'actius que disminueixi el risc i incrementar el potencial de revaloració.
 • Inversió global
  La inversió és global, accedint a tota mena d'actius en àrees geogràfiques òptimes per a la inversión.

 

Entitat gestora: Santander Asset Management, SA, SGIIC; Entitat dipositària: Santander Securities Services, SA; Entitat promotora: Banco Santander, SA.
Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions en els preus del mercat i d'altres variables, sense que les rendibilitats passades generin drets en el futur. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital inicial invertit. Els fons d'inversió sempre s'han caracteritzat pels avantatges en el tractament fiscal. El règim fiscal depèn de les circumstàncies de cada client i pot variar en el futur.
Les inversions en fons d'inversió poden estar subjectes a riscos d'inversió: risc de mercat, risc de crèdit, emissor i contrapart, riscos de liquiditat, riscos de divisa i, si escau, riscos propis de mercats emergents.
La informació inclosa en aquest web té caràcter publicitari, està concebuda amb caràcter informatiu i en cap cas no constitueix un element contractual, ni una recomanació, ni assessorament personalitzat, ni oferta, ni sol·licitació. Per a més informació sobre característiques i condicions s'haurà de consultar amb caràcter previ a qualsevol decisió d'inversió el document de dades fonamental per a l'inversor (DFI) i el fullet de cada fons, disponible al lloc web http://www.santanderassetmanagement.es

El fullet es pot consultar al registre de la CNMV.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube