Santander

Fons Garantits

Els Fons Garantits són fons d'inversió per invertir amb seguretat i obtenir rendibilitat

  • ¿Què són?

Invertir en aquest tipus de fons d'inversió t'assegura, en funció del fons que triïs, recuperar la totalitat o una part important de la teva inversió inicial en una data concreta.

Per què invertir en Fons Garantits?

  • Perquè, en funció del fons seleccionat, assegurem a l'inversor la devolució del total o d'una part important de la seva inversió inicial.

  • Perquè l'objectiu és obtenir una rendibilitat determinada en una data concreta.

  • Perquè la rendibilitat que s'obté pot estar establerta a l'inici de la contractació o dependre de l'evolució d'un índex o d'una cistella d'accions.

  • Perquè Banco Santander, SA garanteix, en funció del fons contractat, la devolució total o parcial de la inversió inicial.


Per què contractar un fons d'inversió amb el Santander?

Confiança y seguretat Perquè al Santander volem ajudar els nostres clients a progressar dia a dia amb solucions senzilles i personalitzades, i un tracte basat en la confiança. A més, comptem amb la trajectòria i coneixements necessaris per a garantir la màxima seguretat de les teves inversions.
 
Gestió professional

Perquè comptem amb la gestió de Santander Asset Management, una gestora global d'actius, amb més de dos-cents especialistes i amb presència a onze països, que gestiona un patrimoni de 162.000 milions d'euros, focalitzant la seva activitat en fons d'inversió i solucions a mida per a grans empreses.

La capacitat d'anàlisi i el seu estricte control del risc, així com el coneixement de les diferents necessitats dels seus clients, són un element diferenciador de Santander Asset Management.


Quins riscos implica invertir en un fons garantit?

 

Riscos de Crèdit De crèdit
A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors.
Riscos de Tipus d'Interès De tipus d'interès
Tant les variacions de preus com la durada de la cartera afecten els actius de renda fixa.
Riscos d'Inversió D'inversió en instruments financers derivats
Ja que es realitzen operacions amb opcions sobre valors en cartera.


La contractació de fons d'inversió porta associats determinats costos que es poden consultar al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI) de cada fons (disponible al lloc web i a l'oficina).

Per a informació més detallada dels riscos i els costos dels fons d'inversió, consulta el fullet del fons.

Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions dels preus del mercat i d'altres variables. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital invertit. Els resultats anteriors no són un indicador fiable de resultats futurs.

Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al fullet i al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en què s'inverteixi el patrimoni del fons.

Com a conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s'ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'emissor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. Abans de subscriure participacions d'un fons, l'inversor ha de consultar la informació inclosa al fullet i al DFI del fons, dos documents que estan a disposició dels inversors a les nostres oficines i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La tributació dels rendiments obtinguts pels partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

Entitat gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SA, SGIIC, registrada a la CNMV amb el número 12. Entitat dipositària: SANTANDER SECURITIES SERVICES, SAU, registrada a la CNMV amb el número 238. Entitat comercialitzadora: BANCO SANTANDER, SA, registrada a la CNMV amb el número 49.

Aquesta informació té caràcter publicitari i es difon exclusivament a efectes informatius. El seu contingut no constitueix la base de cap contracte o compromís ni s'haurà de considerar una recomanació d'inversió ni un assessorament de cap tipus.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram