Santander

Fons Santander Equality Acciones, FI

Fondo Santander Equality Acciones FI. Un compromiso por favorecer la diversidad de género

  • Què és?

El compromís del Santander amb la diversitat de gènere es reflecteix en aquest fons de renda variable internacional: gestionat per Lola Solana1 i el seu equip, és el primer a Espanya que inverteix en aquelles empreses que promouen la igualtat de gènere en tots els nivells de la seva estructura i que, al mateix temps, presenten atractius fonamentals per a la inversió.

La gestió del fons es porta a terme mitjançant criteris financers i extrafinancers o d'inversió sostenible i responsable (ISR). D'aquesta manera, compleix criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (mandat ASG) i, a més, els compromisos d'igualtat de gènere, realitzant una anàlisi doble en què es valora globalment el comportament sostenible de les companyies i el seu compromís per afavorir la diversitat de gènere.
 

  Inversió mínima: 1 participació
     
   Termini indicatiu de la inversió: més de 4 anys
     
 

Exposició:

  • Renda fixa i liquiditat (mín. 0%)
  • Renda variable (màx. 100%)
  • En condicions normals de mercat l'exposició serà en renda fixa i liquiditat (5%) i en renda variable (95%)
     
 

Comissions:

  • Gestió anual: 1,60% (màxim: 2,45% anual sobre patrimoni)
  • Dipòsit anual: 0,10% (màxim: 0,20% anual sobre patrimoni)
  • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 5301
  • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.
     
Por segundo año consecutivo, Banco Santander ocupa el primer puesto en el Bloomberg Gender Equality Index, referencia internacional que fomenta políticas de diversidad entre empleados, clientes y sociedad

 

Contracta

1. Lola Solana ha rebut diversos premis, entre els quals destaquen, el 2017 i el 2018, el guardó de Citywire com a millor gestora, el premi d'Expansión-Allfunds Bank al millor fons de renda variable espanyola el 2017, la distinció com a millor fons de renda variable espanyola de la revista Inversión a Fondo d'El Economista el 2017 i el premi BME Blas Calzada Ibex 2017.
Consulta al fullet informatiu els criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons. Aquests fons poden invertir fins a un 15% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia amb un risc de crèdit elevat.
Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions dels preus del mercat i d'altres variables. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital invertit. Els resultats anteriors no són un indicador fiable de resultats futurs.
Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al fullet i al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en què s'inverteixi el patrimoni del fons.
Com a conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s'ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'emissor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. Abans de subscriure participacions d'un fons, l'inversor ha de consultar la informació inclosa al fullet i al DFI del fons, dos documents que estan a disposició dels inversors a les nostres oficines i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La tributació dels rendiments obtinguts pels partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.
Entitat gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SA, SGIIC, registrada a la CNMV amb el número 12. Entitat dipositària: SANTANDER SECURITIES SERVICES, SAU, registrada a la CNMV amb el número 238. Entitat comercialitzadora: BANCO SANTANDER, SA, registrada a la CNMV amb el número 49.
Aquesta informació té caràcter publicitari i es difon exclusivament a efectes informatius. El seu contingut no constitueix la base de cap contracte o compromís ni s'haurà de considerar una recomanació d'inversió ni un assessorament de cap tipus.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram