Santander

Fons d'inversió

Fons d'inversió Particulars

Un fons d'inversió és un instrument d'estalvi i d'inversió format pel patrimoni de molts inversors particulars, en el qual les decisions d'inversió les pren una entitat gestora, que és qui s'encarrega de la representació i l'administració del fons d'inversió, ja que aquest no té personalitat jurídica. Descobreix tots els fons d'inversió que tenim disponibles:

CERCADOR DE FONS

Troba el fons que s'adapta a les teves necessitats independentment del tipus d'inversor que siguis.

FONS MIXTOS

Aquests fons tenen diferents nivells de risc, invertint tant en renda fixa i renda variable com en altres fons d'inversió.

FONS GARANTITS

Invertir en aquest tipus de fons t'assegura, en funció del fons que triïs, recuperar la totalitat o una part important de la teva inversió inicial en una data concreta.

FONS MONETARIS I DE RENDA FIXA

Els fons monetaris són una alternativa als dipòsits, mentre que els fons de renda fixa tenen millors expectatives de rendibilitat a mitjà-llarg termini.

FONS DE RENDA VARIABLE

Són una opció idònia si vols augmentar el capital i obtenir més ingressos a mitjà-llarg termini, és a dir, entre 3 i 5 anys.

Tot seguit t'expliquem els avantatges dels fons d'inversió:  

Seguretat en la teva inversió Seguretat.
Els fons són una opció segura i fiable d'inversió.  La societat gestora realitza diàriament el control de la gestió i els riscos, i emet un informe periòdic de gestió. Per la seva banda, els auditors també vigilen la situació dels fons propietat dels nostres clients. 
Transparència en la gestió Transparència
Des del principi tindràs tota la informació necessària que es recull al document de dades fonamentals per a l'inversor, al qual trobaràs totes les dades per comprendre de manera clara i senzilla on invertiràs el teu patrimoni.
Total liquiditat de fons Liquiditat
La liquiditat total dels nostres fons fa possible que puguin disposar de la quantitat que necessites gairebé immediatament. Al nostre blog t'expliquem la diferència entre un fons d'inversió i un pla de pensions.
Beneficis fiscals Fiscalitat
Si resideixes a Espanya, pots traspassar la teva inversió d'un fons a un altre sense tributar en l'impost de la renda (IRPF).* Només tributaràs quan reemborsis les teves participacions, la qual cosa et permetrà de planificar la fiscalitat i el moment idoni per materialitzar la totalitat o una part de les plusvàlues. A més, si posposes la liquidació d'impostos tindràs la possibilitat d'aconseguir una major rendibilitat de les teves inversions per l'efecte multiplicador de la capitalització de l'estalvi.
Diversificació de les teves inversions Diversificació
Tots els productes tenen objectius d'inversió diferents, per això els fons ofereixen alternatives suficients perquè puguis diversificar la teva inversió evitant concentrar el risc en funció del termini i el tipus d'inversió i la geografia i les diferents divises.
  Gestió professional de les inversions Gestió professional
Un gran equip de professionals prenen les decisions oportunes en línia amb la política d'inversió de cada fons seguint els criteris de risc establerts. La nostra gestora, altament qualificada, és Santander Asset Management.

La contractació de fons d'inversió porta associats determinats costos que es poden consultar al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI) de cada fons (disponible al lloc web i a l'oficina).

Tot seguit li expliquem els riscos d'invertir en fons d'inversió:

Invertir en fons d'inversió implica assumir un nivell de risc determinat que variarà en funció de les característiques específiques de cada fons. Destaquen els riscos següents:

Riscos de Crèdit De crèdit
A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors.
De mercat De mercat
En particular, les inversions comporten un:
  • Risc de tipus d'interès: tant les variacions de preus com la durada de la cartera afecten els actius de renda fixa.
  • Risc de tipus de canvi: fluctuació de canvi per actius denominats en divises diferents a la de referència de la participació.
  • Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu de les accions.
  • Risc d'invertir en mercats emergents.
  • Risc de concentració geogràfica o sectorial.
Riscos d'Inversió D'inversió en instruments financers derivats
Ja que es realitzen operacions amb opcions sobre valors en cartera.

Per a informació més detallada dels riscos i els costos dels fons d'inversió, consulta el fullet del fons.

*Aplicable per a persones físiques residents a Espanya.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram