Santander

 • Particulars
 • Espais a la teva mida
 • Agro
 • Les teves assegurances
 • Maquinària agrícola

Maquinària agrícola

Maquinària agrícola

 • Beneficis
 • Cobertures

L'Assegurança de Tractors i Maquinària Agrícola conté l'Assegurança obligatòria de Circulació i la possibilitat de contractar cobertures opcionals que s'adapten a les diferents necessitats.

Principals cobertures

Mòdul Bàsic: Assegurança Obligatòria de circulació

 • Responsabilitat Civil Obligatòria Límit de garantia conforme amb la legislació vigent

 • Responsabilitat Civil Voluntària: 50.000.000 €

 • Defensa jurídica: Fins a 1.500 €

Cobertures Optatives

 • Responsabilitat Civil de Treballs en béns propis: 60.000 €

 • Responsabilitat Civil de Treballs en béns aliens: 60.000 €

 • Accidentes del conductor:

  • 12.000 € mort i invalidesa

  • 6.000 € assistència mèdica

 • Lunas: 100% del valor

 • Vehicles nous: Incendi, Robatori i Pèrdua Total

Mòdul Bàsic (tercers):

 • Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria.

  Límit de garantia conforme amb la legislació vigent. L'assegurador assumeix, fins als límits quantitatius legals, l'obligació d'indemnitzar exigible al conductor o propietari del vehicle ressenyat en les condicions particulars, per fets de la circulació en què intervingui el vehicle esmentat.

 • Responsabilitat Civil de Subscripció Voluntària.

  Fins a 50M €. Aquesta garantia cobrirà les indemnitzacions, dins del límit pactat a les Condicions Particulars, que excedeixin de la cobertura de responsabilitat civil de subscripció obligatòria.

 • Protecció Jurídica.

  Fins a 1.500€. Inclou defensa en infraccions administratives de trànsit. L'assegurador s'obliga, dins dels límits establerts, a la prestació dels serveis d'assistència jurídica, judicial i extrajudicial a l'assegurat, com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment administratiu, judicial o arbitral derivat d'un accident de trànsit amb el vehicle designat a les Condicions Particulars.

Cobertures Optatives:

 • Responsabilitat Civil Agrària de fins a 60.000€.

  Mitjançant aquesta cobertura, l'assegurador assumeix l'obligació d'indemnització que correspongui al propietari o al conductor del tractor o la maquinària agrícola, quan siguin declarats responsables civils pels danys causats a un tercer amb motiu dels treballs agraris que es facin exclusivament amb el tractor o la maquinària agrícola assegurada, indicat a les condicions particulars.

 • Accidents Corporals, 1 plaça (conductor) 12.000€ mort, 12.000€ invalidesa i assistència sanitària inclosa.*

  Per aquesta cobertura, l'assegurador garanteix els danys personals produïts per accidents que es derivin d'una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la voluntat del conductor, que puguin pateixen les persones transportades al vehicle.

  (*) Il·limitada a centres concertats; a la resta fins a 6.000€. Fins a 1 any.

 • Ruptura de Vidres.

  Per aquesta cobertura, l'assegurador garanteix les despeses de reparació o reposició i col·locació de les llunes del vehicle especificat a les condicions particulars.

Vehicles nous: Incendi+Robatori+Pèrdua Total

 • Incendi del Vehicle

  Per aquesta garantia es cobreixen els danys causats al vehicle, en tot cas amb independència de la voluntat del conductor, tant si el vehicle es troba en circulació com en repòs.

 • Robatori del Vehicle

  Per aquesta cobertura, l'assegurador s'obliga, dins dels límits establerts en aquesta pòlissa, a indemnitzar l'assegurat els danys o la pèrdua del vehicle assegurat en cas de sostracció il·legítima real o en grau de temptativa per part de tercers.

 • Danys Pèrdua Total

  Es considerarà pèrdua total quan l'import de la reparació del vehicle sinistrat excedeixi del 75% del seu valor venal o, si és el cas, del valor d'adquisició, si és d'aplicació aquesta garantia.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube