Santander

Compte Zero

El Compte Zero és un compte corrent 100% digital no remunerat1 en euros, amb total liquiditat, que porta associat un paquet de productes: Targeta Dèbit Zero Santander i contracte multicanal que et permet gestionar els ingressos i els pagaments en tot moment i des de qualsevol lloc.

Per contractar aquest compte només cal ser major de 18 anys i resident o no a Espanya. Una mateixa persona pot tenir com a màxim dos Compte Zero, sempre que en un dels quals no sigui l'únic titular.

Compte corrent amb zero comissions

Condiciones


Per beneficiar-te de tots els avantatges, has de tenir domiciliats els ingressos al Compte Zero:

  • Nòmina, o ingrés recurrent, de com a mínim 600 €/mes.
  • Prestació per desocupació de com a mínim 600 €/mes.
  • Pensió de la Seguretat Social de com a mínim 300 €/mes.
  • Pagament Seguretat Social Autònoms (RETA o REA) de com a mínim 175 €/mes.
  • Ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) per un import mínim de 3.000 €/any.

I, a més, cal complir una d'aquestes dues condicions:

  • Tenir domiciliats en aquest compte almenys tres rebuts satisfets durant el trimestre anterior a la liquidació del compte (d'emissors diferents, per import superior a 0 euros), que no hagin estat retornats, o
  • Fer servir almenys sis vegades, durant el trimestre anterior a la liquidació del compte, qualsevol de les targetes de dèbit o crèdit emeses pel Banc i associades a aquest compte.

En cas d'incompliment, la comissió de manteniment serà de 8 €/mes (TAE -1,36 %).
 

Targeta Dèbit Zero Santander

 

  • Quota d'emissió i renovació: 0 €.
  • Retirada sense cost d'efectiu a dèbit en caixers marca Santander al món.
Contracta'l   Sóc client i el vull contractar


1. TAE del 0 % complint les condicions per a un supòsit en el qual es mantingui de forma constant durant un any un saldo diari de 7.000 €, aplicant un tipus d'interès nominal anual del 0 %. A més, porta associada la targeta Dèbit Zero Santander amb un cost d'emissió i renovació de 0 €. TAE del -1,36 % no complint les condicions per al mateix supòsit, afegint la comissió de manteniment del compte de 96 €/any (8 €/mes). 2. Complint condicions. 3. Transferències, girs i ordres de pagament en euros realitzades per internet, banca mòbil o en caixers, per qualsevol import, emeses o rebudes amb càrrec o abonament a aquest compte, tant nacionals com realitzades en països de la Unió Europea. Aquesta exempció no serà aplicable a les transferències instruïdes amb caràcter d'urgent.
Pots consultar informació detallada sobre el producte aquí - (PDF 726.73 KB) La informació precontractual del Compte Zero, també disponible en qualsevol oficina de Banco Santander.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube