Santander

Compte Zero 1l2l3

El Compte Zero és un compte corrent 100% digital no remunerat1 en euros, amb total liquiditat, que porta associat un paquet de productes: Targeta Dèbit Zero 1l2l3 i contracte multicanal que et permet gestionar els ingressos i els pagaments en tot moment i des de qualsevol lloc.

Per contractar aquest compte només cal ser major de 18 anys i resident o no a Espanya. Una mateixa persona pot tenir com a màxim dos Compte Zero 1l2l3, sempre que en un dels quals no sigui l'únic titular.

Compte corrent amb zero comissions

Condiciones


Et podràs beneficiar de tots els seus avantatges si compleixes les condicions descrites al paquet de condicions A o B. Tria el que prefereixis!

Paquet de condicions A

Has de tenir domiciliats els teus ingressos al Compte Zero 1|2|3:

 • Nòmina o ingrés recurrent de com a mínim 600 €/mes.
 • Prestació per atur de com a mínim 600 €/mes.
 • Pensió de la Seguretat Social de com a mínim 300 €/mes.
 • Pagament a la Seguretat Social Autònoms (RETA o REA) de com a mínim 175 €/mes.
 • Ajuts de la Política Agrària Comú (PAC) per un import mínim de 3.000 €/any.

I, a més, cal complir una d'aquestes dues condicions:

 • Tenir domiciliats en aquest compte almenys tres rebuts satisfets durant el trimestre anterior a la liquidació del compte (d'emissors diferents, per import superior a 0 euros), que no hagin estat retornats, o
 • Fer servir almenys sis vegades, durant el trimestre anterior a la liquidació del compte, qualsevol de les targetes de dèbit o crèdit emeses pel Banc i associades a aquest compte.

Paquet de condicions B

Has de complir una de les condicions següents:

 • Mantenir un saldo mitjà mensual igual o superior a 60.000 € a comptes corrents i d'estalvi, dipòsits a termini fix, productes financers estructurats, notes estructurades, fons d'inversió, plans de pensions i assegurances d'estalvi i inversió dipositats al Banc.
 • Mantenir al Banc un saldo mitjà mensual igual o superior a 20.000 € en fons, plans de pensions individuals, assegurances d'estalvi i inversió, Unit Linked i plans de previsió assegurats.
 • Mantenir dipositat al Banc un nombre d'accions de Banco Santander igual o superior a 1.000.

Independentment del paquet de condicions que triïs, en cas d'incompliment la comissió de manteniment del compte serà de 8 € al mes (TAE -1,36%).

Targeta Dèbit Zero Santander 1l2l3

 

 • Comissió d'emissió i manteniment de la targeta de dèbit de 0 €.
 • Retirada d'efectiu a dèbit sense cost a caixers automàtics de la marca Santander al món.
Contracta'l   Sóc client i el vull contractar


1. TAE del 0 % complint les condicions per a un supòsit en el qual es mantingui de forma constant durant un any un saldo diari de 7.000 €, aplicant un tipus d'interès nominal anual del 0 %. A més, porta associada la targeta Dèbit Zero 1l2l3 amb un cost d'emissió i renovació de 0 €. TAE del -1,36 % no complint les condicions per al mateix supòsit, afegint la comissió de manteniment del compte de 96 €/any (8 €/mes). 2. Complint condicions. 3. Transferències, girs i ordres de pagament en euros realitzades per internet, banca mòbil o en caixers, per qualsevol import, emeses o rebudes amb càrrec o abonament a aquest compte, tant nacionals com realitzades en països de la Unió Europea. Aquesta exempció no serà aplicable a les transferències instruïdes amb carácter urgent ni a les immediates.
Pots consultar informació detallada sobre el producte aquí - (PDF 1.02 MB) La informació precontractual del Compte Zero 1l2l3, també disponible en qualsevol oficina de Banco Santander.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram