Santander

Compte infantil

  • Què m'ofereix?
  • Preguntes freqüents

El Compte Mini és el compte infantil del Santander, no remunerat1, adreçat a menors d'edat (fins a fer els 18 anys) i sense comissió de manteniment ni administració.

Targeta prepagament Mini

Amb aquest compte infantil podràs sol·licitar una targeta prepagament que, tot i que no és obligatòria, disposa dels següents avantatges:

  • Permet de realitzar compres en comerços físics i en línia.
  • En cas de necessitar efectiu, és possible retirar-lo sense comissió a qualsevol dels caixers automàtics Santander.
  • És molt fàcil recarregar saldo: des de la teva Banca en línia, l'aplicació Santander, per telèfon, els caixers automàtics Santander i qualsevol de les nostres oficines.
  • Tens més control: les despeses estan limitades al saldo carregat.

Com puc contractar el Compte Mini?

Contracta ja aquest compte infantil a qualsevol oficina del Banco Santander i comença a gaudir de tots els seus avantatges.

Informa-te'n a la teva oficina

(1) Tipus d'interès nominaI anual 0%, TAE 0%.

Pots consultar informació detallada del producte aquí - (PDF 1 MB) La informació precontractual del Compte Mini, també disponible en qualsevol oficina del Banco Santander.

Poden disposar del compte els representants legals del menor si no figuren com a representants al compte?

El representant legal del menor podrà disposar del compte acreditant, si no ho ha fet encara, la seva condició de representant. El llibre de família s'utilitza com a acreditació quan el representant legal és el pare o la mare. Si el representant legal no és el pare o la mare, sinó un tutor, aquest haurà de presentar el document que l'acrediti com a tal.

Qui ha de figurar com a representant?

El representant legal, ja siguin els pares, que exerceixen la pàtria potestat sobre el menor, o el tutor legal designat judicialment.

Què passa amb el compte quan el titular compleix 18 anys?

S'aplicaran condicions de comptes destinats a clients a partir d'aquesta edat, cosa que es comunicarà al titular amb l'antelació establerta al contracte. A més, a partir d'aquell moment ja no serà necessària la participació del representant legal en el contracte.

Poden contractar el compte menors emancipats?

Els menors emancipats no poden contractar el compte.

El compte admet domiciliacions? I descoberts?

El compte sí que admet domiciliacions, tot i que no admet cap tipus de descobert ni de posicions deutores ja que el titular és un menor.

El compte té llibreta?

El compte no té llibreta.

Si perds la targeta prepagament Mini, perds el saldo?

No, perquè el saldo resideix al contracte, no a la targeta. Si la perds, sol·licita'n una de nova i el saldo serà el mateix que tenies a l'anterior.

Quins són els imports màxims i mínims que es poden carregar a la targeta prepagament?

L'import mínim és de 0,01 €, mentre que el límit màxim de càrrega permès a la targeta és 900 €.

Com que es una targeta prepagament, es poden veure els saldos i moviments?

Els moviments de la Targeta Prepagament Mini es poden consultar sense comissió als caixers automàtics Santander amb el PIN de la targeta i a la Banca en línia del Banco Santander, l'aplicació Santander i Wallet.

La contractació de la targeta prepagament no és obligatòria, però i si no la contractes i després te'n penedeixes?

Si no la sol·licites en el moment de la contractació del compte, ho pots fer en qualsevol moment posterior.

Pot carregar la Targeta Prepagament Mini algú que no sigui el representant legal?

La pot carregar qualsevol persona client del Banc des de la Banca en línia i l'aplicació Santander, seleccionant l'opció Recàrrega targetes prepagament d'altres titulars.

Com es fa la descàrrega i càrrega de saldo de la Targeta Prepagament Mini?

Per la Banca en línia i l'aplicació Santander per a major comoditat. I també ho podràs fer a qualsevol oficina, caixers automàtics Santander i per Banca telefònica.

Es pot anul·lar la targeta?

Es pot cancel·lar, però prèviament cal traspassar el saldo de la targeta al compte (si n'hi hagués).

Pots consultar informació detallada del producte aquí - (PDF 1 MB) La informació precontractual del Compte Mini, també disponible en qualsevol oficina del Banco Santander.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram