Santander

Préstec d'Estudis i Préstec 1l2l3 Smart

Préstec d'Estudis i Préstec 123 Smart - Banco Santander

 • Préstec Smart 1l2l3
 • Préstec Formació Global

Entra a l'aplicació Santander o a Supernet i podràs veure si tens un préstec preautoritzat. Amb el Compte 1l2l3 Smart Premium podràs contractar1 un préstec d'import i termini fixos (fins a 15.000 €) a un tipus d'interès nominal anual del 0% per al finançament de petits consums com ara viatges, electrodomèstics, cursos, reparacions, mobles, etc.

Aquests préstecs poden ser de 300 €, 600 € o 1.500 € a un termini de 6, 12 o 18 mesos:

 

 

 

Préstecs 123 Smart

 

 

 

 ¿Com es contracta?
Entra a l'aplicació Santander o a Supernet i podràs veure si tens un préstec preautoritzat. Si és així, podràs contractar-lo en pocs clics i serà carregat al teu compte al moment.

Avantatges per a tu

 • Podràs finançar compres, viatges, esdeveniments, reparacions, etc. amb uns pocs clics des del mòbil o l'ordinador.
 • Com que la comissió d'obertura està finançada, no hauràs de fer cap desemborsament inicial i rebràs l'import íntegre que hagis sol·licitat.
 • Rapidesa: si estàs preautoritzat no necessites aportar documentació ni es requereix un estudi de l'operació. A més, rebràs l'abonament del préstec de forma immediata al teu compte..

 

1. Operació subjecta a l'aprovació prèvia per part del Banc. Contractació en línia només per a clients preautoritzats i menors de 35 anys.
2. TAE del 16,12% calculada per a un préstec de 600 € a tornar en 12 mesos, amb una comissió d'obertura de 50 €. Import total degut: 650 € (inclou l'import sol·licitat i el cost de la comissió d'obertura finançada amb el préstec). Quota mensual: 54,17 €. Sense comissió d'estudi. Comissió de cancel·lació anticipada del 0,50%.
Sol·licita l'INE a la teva oficina.

Què és el Préstec Formació?
Els clients del Compte 1l2l3 Smart podran gaudir d'un préstec personal1 a tipus variable per al finançament anual d'estudis, inclosa l'estada i la manutenció.

Oferta vàlida fins al 31 de desembre del 20182.

Característiques

 • Import: s'atorgarà el préstec per un import de fins a 60.000 €.
 • Termini: de 12 a 84 mesos.
 • Comissió d'obertura: 3% (sense finançar).
 • Tipus d'interès nominal anual: 3,83% (eur12m+4% Euribor publicat 3 octubre 2018: -0,166%).
 • TAE Variable: 5,20%3
 • Garantia personal.
 • Edat màxima: 31 anys.


Finançament de les despeses de:

 • Matrícules a universitats o institucions espanyoles i estrangeres.
 • Màsters, doctorats, projectes de recerca o programes de mobilitat o intercanvi.
 • Manutenció i mobilitat (lloguers, residències d'estudiants, subministraments, cursos d'autoescola, despeses de viatges o trasllats a l'estranger).

 

1. Operació subjecta a l'aprovació prèvia per part del Banc. Consulta altres imports i terminis a bancosantander.es o a la teva oficina.
2. Oferta vàlida fins al 31/12/18 (inclòs). Aquestes condicions estan subjectes a les modificacions del mercat, i el Banc pot modificar totalment o parcialment els productes i preus indicats.
3. TAE variable (5,20%) per a un préstec per import de 10.000 € a un termini de 60 mesos i amb una comissió d'obertura (no finançada) del 3% (300 €), aplicant un tipus d'interès nominal anual del 3,83% (eur12m + 4% Euríbor publicat el 3 de octubre del 2018: -0,166%). Revisió anual. Quotes mensuals: 183,42 €. Import total degut: 11.305,20 €. La TAE variable s'ha calculat sota la hipòtesi que els índexs de referència no varien, per tant, la TAE variarà en cada revisió del tipus d'interès.
Si l'operació no es formalitzés l'últim dia del mes, es liquidarà una primera quota d'interessos corresponents als dies transcorreguts entre el lliurament de l'import el préstec i l'últim dia del mes en què es va produir el lliurament esmentat, sense que en aquesta data es produeixi amortització de capital.
Sol·licita l'INE a la teva oficina.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube