Santander

Compte 123 Mini - Compte Infantil

Compte 123 Mini - Compte infantil per a nens i menors d'edat

 • Avantatges
 • Món 1l2l3 Mini
 • Preguntes Freqüents

El Compte 1I2I3 Mini és un compte corrent en euros, dirigit a menors d'edat (no emancipats) amb el qual podràs gaudir de fins al 3% d'interès nominal anual del saldo diari (TAE 1.81%). A més, et convertiràs en accionista del Santander, perquè aconsegueixes 1 acció de Banco Santander1 de benvinguda, la primera de moltes, gràcies al Món 1l2l3 Mini. Per a clients nous i, per descomptat, per als actuals.

Descobreix tot el que pots guanyar amb el Compte 1l2l3 Mini del Santander, i tot per només 1 € al mes:

Remuneració del compte infantil Compte 123 Mini

 Remuneració2 del Compte 1l2l3 Mini

  si tens més de 100 € fins a 200€ (TAE: -6,78%2)
  si tens més de 200 € fins a 300€ (TAE: -2,76%2)
  si tens més de 300€ fins a 1.500€ (TAE: 1.81%2)

A més, el Banc aportarà el 0,5%3 del saldo mitjà del compte a favor d'UNICEF.

Icono Teléfono

Aplicació 1l2l3 Mini

Una aplicació que t'ajudarà a gestionar l'estalvi dels teus fills i a que entenguin el valor de les coses mentre us divertiu en família.

 

 Icono Tarjeta

Targeta prepagament 1l2l3 Mini

Una targeta prepagament gratuïta, perquè els teus fills s'iniciïn en el món de les finances i l'ús de la qual està limitat al saldo que tingui carregat prèviament.

 

Icono Mundo

Món 1l2l3 Mini

 • 1 acció en cada aniversari del teu fill, fins als 18 anys, i 1 més de benvinguda.
 • Serveis inclosos: transferències en línia (no urgents) i ingrés de xecs. En euros.
 • Cobertura addicional en la teva assegurança de vida.

 

Si tens algun dubte o vols més informació sobre el Compte 1l2l3 Mini, truca'ns al telèfon
915 123 123
i t'atendrem amb molt de gust.

 

(1) El lliurament d'accions constitueix una remuneració en espècie i està subjecta a tributació. (2) TAE -6,78%, -2,76% i 1,81% corresponents a supòsits en què es mantingui de manera constant durant un any un saldo diari de 150 €, 250 € i 1.000 € respectivament, tenint en compte el tipus d'interès nominal anual aplicable a cada import i la comissió de manteniment del compte de 12 €/any (1 €/mes). Remuneració des del primer cèntim per a saldos a partir de 100 €. Saldo inferior no remunerat. No es remunerarà l'import del saldo que superi els 1.500 €. (3) Banco Santander donarà anualment a UNICEF el 0,5% del saldo mitjà creditor dels nous comptes, fins a un màxim de 250.000€.
Consulta aquí - (PDF 783.91 KB) la informació precontractual del Compte 1l2l3 Mini. Disponible en oficines.

En contractar el Compte 1l2l3 Mini, el teu fill entra a formar part del Món 1l2l3 Mini, que li dóna accés a grans avantatges:

Icono Acción Accions1 de Banco Santander
En cada aniversari fins als 18 anys, el teu fill rebrà 1 acció de Banco Santander que se sumarà a 1 acció de benvinguda en contractar el compte.
Recorda que tota la família també pot contribuir a l'estalvi del teu fill, amb accions de Banco Santander.2.
 
Icono Sin Comisiones Sense comissions en transferències en euros efectuades per banca per Internet, banca mòbil o caixers, emeses o rebudes amb càrrec o abonament en aquest compte (no urgents). I sense comissions per ingrés de xecs nacionals en euros.
 
Icono Paraguas Protecció per al teu fill
Amb el Compte 1|2|3 Mini, si tens contractada o contractes una assegurança de vida Protecció Familiar Plus o Protecció Familiar en Femení3, el teu fill tindrà l'Extra Cobertura 1|2|3 Mini4 sense cost addicional. Perquè el que més et preocupa és el futur dels teus fills, si encara no tens una assegurança de vida ara és el moment.

I, a més, et presentem la nova Assegurança Pla d'Estalvi Protegit5. Un pla d'aportacions còmode, flexible i amb liquiditat, amb una rendibilitat mínima garantida i amb la tranquil·litat de saber que l'estalvi per al teu fill està protegit6.
 

 

Si tens algun dubte o vols més informació sobre el Compte 1l2l3 Mini, truca'ns al telèfon
915 123 123
i t'atendrem amb molt de gust.

 

1. Podran accedir al lliurament d'accions els clients residents (no US person). 2. Els ingressos al compte que no provinguin d'una activitat pròpia del titular podran ser considerats donacions a efectes fiscals. 3. Assegurances mitjançades per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, CIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Aegon Santander Vida. 4. En cas d'orfandat total del menor titular del compte (defunció dels dos progenitors en un interval de dotze mesos), cobrirà una renda mensual de 250 € durant 10 anys. Subjecte a les condicions contractuals de la pòlissa d'assegurança. 5. Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, CIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros. 6. Subjecte a les condicions contractuals de la pòlissa d'assegurança.
Més informació a les Bases del Programa Món 1l2l3 Mini - (PDF 125.85 KB).


Compte 1l2l3 Mini


 • Poden disposar del compte els representants legals del menor si no figuren com a representants al compte?

  El representant legal del menor podrà disposar del compte acreditant, si no ho ha fet encara, la seva condició de representant amb el llibre de familia.

 • ¿Qui ha de figurar com a representant?

  El representant legal, ja siguin els pares, que exerceixen la pàtria potestat sobre el menor, o el tutor legal designat judicialment.

 • Què passa amb el compte quan el titular compleix divuit anys?

  S'aplicaran condicions de comptes destinats a clients a partir d'aquesta edat, cosa que es comunicarà al titular amb l'antelació establerta al contracte. A més, a partir d'aquell moment ja no serà necessària la participació del representant legal en el contracte.

 • Poden contractar el compte menors emancipats?

  Els menors emancipats NO poden contractar el compte.

 • El compte admet domiciliacions? I descoberts?

  El compte sí que admet domiciliacions, tot i que no admet cap tipus de descobert ni de posicions deutores ja que el titular és un menor.

 • El compte té llibreta?

  El compte no té llibreta.

 • Com funciona la fiscalitat del Compte 1l2l3 Mini?

  Els interessos generats pel compte tenen la consideració de rendiments de capital mobiliari i, com a tals, estan subjectes a retenció.


Targeta Prepagament 1l2l3 Mini


 • Si perds la targeta, perds el saldo?

  No. Si es perd la targeta prepagament, demanant una targeta alternativa no es perd el saldo, ja que aquest resideix al contracte, no a la tarjeta.

 • La targeta prepagament té un import màxim que es pugui carregar?

  Sí, el límit màxim de càrrega permès a la targeta és de 900 €.

 • Com que es una targeta prepagament, es poden veure els saldos i moviments?

  Els moviments de la Targeta Prepagament 1l2l3 Mini es poden consultar sense cost als nous caixers Santander amb el PIN de la targeta i a la banca en línia de Banco Santander, l'aplicació i Santander Wallet.

 • La contractació de la targeta prepagament no és obligatòria, però i si no la contractes i després te'n penedeixes?

  La contractació de la targeta prepagament 1l2l3 Mini no és obligatòria. Si no la contractes en el moment de la contractació o el canvi del compte, ho pots fer en qualsevol moment posterior.

 • Pot carregar la Targeta Prepagament 1l2l3 Mini algú que no sigui el representant legal?

  La pot carregar qualsevol persona client del banc des de banca per Internet i banca mòbil, seleccionant l'opció Recàrrega targetes prepagament d'altres titulars.

 • Com es fa la descàrrega de saldo de la Targeta Prepagament 1l2l3 Mini?

  Per banca per Internet i banca mòbil, a oficina i per banca telefónica.

 • Es pot anul·lar la tarjeta?

  Es pot cancel·lar, però prèviament cal traspassar el saldo de la targeta al compte (si n'hi hagués).

   


Accions 1l2l3 Mini


 • Com funciona la fiscalitat en el lliurament d'accions?

  El lliurament d'accions de Banco Santander als titulars del Compte 1l2l3 Mini participants en el Programa 1l2l3 Mini constitueix un rendiment de capital mobiliari en espècie sotmès a ingrés a compte que el banc carregarà al compte.

  Totes les accions lliurades ho seran al valor de mercat, que serà el valor de cotització que tinguin en el moment de l'obertura de la Borsa de Madrid el dia del lliurament, per al mercat obert, més les despeses associades a l'adquisició satisfetes pel banc.

  S'haurà de declarar el valor de mercat indicat, com a rendiment del capital mobiliari, en la base de l'estalvi sobre el seu impost sobre la renda de les persones físiques, i es deduirà de la quota resultant l'ingrés a compte suportat.

 • Si el client ja té un contracte de valors se li n'obrirà un altre?

  Es generarà un contracte de valors específic per a les accions de benvinguda i d'aniversaris del Compte 1l2l3 Mini.


Assegurances 1l2l3 Mini


 • Quins avantatges té l'Extra Cobertura 1l2l3 Mini?

  Completa la protecció que et donen les cobertures de defunció i invalidesa de l'assegurança de vida. D'aquesta forma, a més d'ajudar a reestructurar i organitzar l'economia familiar de manera progressiva i eficaç, assegura una renda mensual en cas d'orfandat total, protegint i garantint així el benestar familiar.

 • Què cobreix l'Extra Cobertura 1l2l3 Mini?

  La situació d'orfandat total provocada per:

  • Mort dels dos pares legals en un interval igual o inferior a dotze mesos.

  • Mort d'un únic pare legal, quant aquesta doni lloc a una situació d'orfandat total.

 

Si tens algun dubte o vols més informació sobre el Compte 1l2l3 Mini, truca'ns al telèfon
915 123 123
i t'atendrem amb molt de gust.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram