Santander

Cuenta 1l2l3 - Cuenta Remunerada

 • Avantatges
 • Condicions
 • Món 1l2l3
 • Preguntes freqüents

Només amb el Compte 1l2l3, complint les condicions, podràs gaudir de fins al 3% d'interès nominal anual (TAE 2.30%) del saldo diari, fins al 3% de bonificació dels rebuts habituals i, a més, et convertiràs en accionista del Santander, perquè aconsegueixes una acció del Santander de benvinguda, la primera de moltes, gràcies al Món 1l2l3.

Gaudeix de tots els beneficis del Compte 1l2l3 del Santander per només 3 € al mes:

Remuneracions del Compte 1l2l3

Remuneració* del Compte 1l2l3

Icono 1%  L'1% si tens més de 1.000 € fins a 2.000 €
Icono 2%  El 2% si tens més de 2.000 € fins a 3.000 €
Icono 3% I el 3% si tens més de 3.000 € fins a 15.000 €.
T'informem que a partir del proper 10 de febrer del 2018 mantenim la remuneració del saldo del Compte 1|2|3 fins al 3%, ajustant el límit màxim del saldo remunerat a 10.000 € (abans 15.000 €).

 

Devolució de rebuts del Compte 1l2l3

 Bonificació de rebuts**

Icono 1% L'1% dels tributs locals i les assegurances socials: IBI, guals, impost de circulació, REA, RETA. No s'hi inclouen l'IVA, l'IRPF, l'impost de societats, de successions, etc.
Icono 2%

El 2% dels subministraments de la llar i de les assegurances de protecció

Subministraments de la llar: aigua, gas, llum, telecomunicacions, d'emissores espanyoles. No s'hi inclou comunitat de propietaris.

Assegurances de protecció: intervingudes per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA a través de Banco Santander i de prima periòdica, de: ram de vida, llar, cotxe, accidents, salut. No s'hi inclouen les primes úniques ni les rendes vitalícies. 

Icono 3% I el 3% dels rebuts d'escoles, guarderies, universitats públiques i privades espanyoles (només despeses d'escolarització). I també ONG: qualsevol ONG registrada a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

 

Gaudeix de totes les targetes 1l2l3 per una comissió d'emissió i renovació única de 3 €/mes***.

A més, recorda: gràcies al Món 1l2l3 podràs aconseguir accions Santander en funció dels productes que contractis amb nosaltres.

Comprova tu mateix el que pots guanyar amb la Calculadora del Compte 1l2l3

Contractar

Sóc client i vull contractar

* TAE del -3,73%, -0,88%, 2,30%, complint les condicions, per als supòsits en què es mantingui de forma constant durant un any un saldo diari de 1.500 €, 2.500 € i 10.000 €, respectivament, i s'apliqui l'interès corresponent a cada import, la comissió de manteniment de 36 €/any (3 €/mes) i una comissió d'emissió i renovació única per al conjunt de les targetes 1|2|3 de 36 €/any (3 €/mes). La remuneració és des del primer cèntim i els saldos superiors a 15.000 € no es remuneren. A partir del 10 de febrer, aquesta quantitat passarà a ser de 10.000 €. La TAE no inclou la bonificació per la domiciliació de rebuts. TAE del -8,454%, -5,154% i -1,312%, quan no es compleixin les condicions durant tres períodes de liquidació consecutius i per als mateixos supòsits, aplicant un tipus d'interès nominal anual del 0% i augmentant la comissió de manteniment a 96 €/any (8 €/mes). **Bonificació calculada sobre un import màxim de 1.000 €/mes per a cada grup de rebuts. Exclosos els d'activitat professional. Remuneració aplicable complint les condicions: domiciliació al Compte 1|2|3 de: 1) nòmina/prestació per atur/ingressos recurrents (més de 600 €/mes) o pensió (més de 300 €/mes) o REA/RETA (més de 175 €/mes) o PAC (més de 3.000 €); 2) tres rebuts pagats i no tornats (import superior a 0 €) de tres emissors diferents en els tres últims mesos; 3) sis moviments de targetes Santander amb càrrec al Compte 1I2I3 en els tres últims mesos, essent un d'ells amb targeta de crèdit a comerços, compres en línia o diners directes (no són vàlids els moviments de retirada de diners a caixers). El Compte 1l2l3 porta associats el contracte multicanal i la targeta Dèbit Or 1l2l3, de manera que et beneficies del pagament d'una única comissió per emissió i renovació del conjunt de les targetes 1|2|3 vinculades al teu Compte 1|2|3: Crèdit Món 1|2|3 i La Meva Altra 1|2|3. ***Comissió d'emissió i renovació única pel conjunt de les targetes 1l2l3: 3 €/mes (36 €/any). En contractar el Compte 1l2l3 obtens la targeta Dèbit Or 1l2l3 i et beneficies del pagament d'una única comissió per emissió i renovació del conjunt de les targetes 1|2|3 vinculades al teu Compte 1|2|3: Crèdit Món 1l2l3 i La Meva Altra 1l2l3, que podràs contractar en qualsevol moment.

Consulta aquí - (PDF 1.39 MB) la informació precontractual del Compte 1l2l3 i les bases completes - (PDF 153.39KB) del programa Món 1l2l3. Disponibles en oficines.

Només amb el Compte 1l2l3, complint les condicions, podràs gaudir de fins al 3% d'interès nominal anual (TAE 2.30%) del saldo diari, fins al 3% de bonificació dels rebuts habituals i, a més, et convertiràs en accionista del Santander, perquè aconsegueixes una acció del Santander de benvinguda, la primera de moltes, gràcies al Món 1l2l3.

Domiciliar la nòmina, la prestació de l'atur o la pensió

Ser persona física major d'edat

Domiciliar la nòmina, la prestació de l'atur o la pensió

Tenir domiciliats els teus ingressos al Compte 1l2l3

 • Domiciliar la nòmina o ingrés recurrent d'almenys 600 €/mes o
 • Prestació per atur de com a mínim 600 €/mes, o
 • Pensió de la Seguretat Social de com a mínim 300 €/mes, o
 • Pagament de la Seguretat Social Autònoms (RETA o REA) de com a mínim 175 €/mes o Ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) per un import mínim de 3.000 €/any.
Domiciliar la nòmina, la prestació de l'atur o la pensió

Tenir domiciliats tres rebuts en els últims tres mesos de tres emissors diferents.

Domiciliar la nòmina, la prestació de l'atur o la pensió

Realitzar almenys sis moviments en comerços, compres en línia o Diners Directes amb les targetes de dèbit i/o crèdit associades al teu Compte 1l2l3 en els últims tres mesos, un dels quals, com a mínim, s'haurà de d'efectuar amb una targeta de crèdit. Els moviments de retirada de diners a caixers no són vàlids.

Contractar

Sóc client i vull contractar

Consulta aquí - (PDF 1.39 MB) la informació precontractual del Compte 1l2l3 i les bases completes - (PDF 153.39KB) del programa Món 1l2l3. Disponibles en oficines.

El Compte 1l2l3 serà la teva clau d'accés al Món 1l2l3, ja que complint-ne les condicions podràs aconseguir accions1 del Santander fent servir i/o contractant els nostres productes o serveis.

Per ús de la Targeta Món 1l2l3 de crèdit: 

Accions Aportacions durant el trimestre 10 entre 1.000 euros fins a 2.000 euros

Per aportacions periòdiques a plans de pensions o EPSV del Grup Santander: 

Accions Aportacions durant el trimestre 1 entre 100 euros fins a 200 euros

Per la contractació i/o renovació d'assegurances de protecció

Accions Primes pagades durant l'any 10 més de 1.000 euros fins a 2.000 euros

Per la contractació d'assegurances d'estalvi periòdic2 

Accions Aportacions netes3 realitzades durant l´any 1 entre 1.000 euros fins a 2.000 euros

Per la nova contractació de fons d'inversió 

Accions Aportacions netes4 realitzades durant l'any 1 entre 10.000 euros fins a 20.000 euros

Per la nova contractació d'hipoteques 

Accions Aportacions durant el trimestre 1 entre 100.000 euros fins a 200.000 euros

Per la nova contractació de préstecs 

Accions Aportacions durant el trimestre 10 més de 1.000 euros fins a 2.000 euros


 SENSE comissions

A més, gràcies al Món 1l2l3 no tens comissions:5

 • En transferències en euros emeses o rebudes amb càrrec o abonament en aquest compte, nacionals i UE (no urgents).
 • Per ingrés de xecs nacionals en euros.

 

Contractar

Sóc client i vull contractar

 

Consulta aquí - (PDF 1.39 MB) la informació precontractual del Compte 1l2l3 i les bases completes - (PDF 153.39KB) del programa Món 1l2l3. Disponibles en oficines.

1. Persones físiques majors de 18 anys, residents a Espanya i nacionals de la UE (no US Person). El lliurament d'accions constitueix una remuneració en espècie i està subjecte a tributació.  Pots consultar aquí les bases - (PDF 153.39KB) del programa Món 1l2l3. 2. Assegurances mitjançades per Santander Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, CIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la DGSFP amb el núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. 3. S'entén per assegurances d'estalvi periòdic únicament el pla de previsió assegurat (PPA), l'assegurança individual d'estalvi a llarg termini (SIALP) i el pla d'estalvi protegit de Santander Seguros. Es lliurarà un nombre d'accions per cada tipus de producte d'assegurança, tenint en compte les aportacions netes realitzades al mateix. S'entén per aportacions netes per cada tipus de producte, i per a cada tram, l'import resultant dels traspassos i les mobilitzacions d'entrada als productes d'assegurança d'estalvi periòdic des de productes d'assegurança o instruments comercialitzats o distribuïts per entitats no pertanyents al Grup Santander i la suma de la totalitat de les aportacions realitzades per l'acceptant, fins al 31 de desembre de cada any natural en cada tipus de producte, amb independència del nombre de contractes d'assegurança existents d'un mateix tipus de producte, menys els imports rescatats, les disposicions i les mobilitzacions de sortida a altres productes d'assegurança o instruments de previsió social complementària. 4. A aquest efecte, es considerarà l'import resultant de les noves subscripcions i/o de traspassos externs o canvis de comercialitzador de participacions de fons mantinguts en entitats no pertanyents al Grup Santander amb destinació al banc per al seu dipòsit o registre, menys els reemborsaments i/o traspassos de sortida que impliquin canvis de comercialitzador o canvis de comercialitzador a entitats no pertanyents al Grup Santander. 5. Si tens un Compte 1l2l3 i 18 anys i ets resident o no a Espanya, entres de forma directa i gratuïta al Món 1l2l3, a través del qual et podràs beneficiar de determinades comissions de serveis al teu Compte 1l2l3 i, si ets resident a Espanya i de nacionalitat de la Unió Europea (i no ets US person),* podràs accedir al lliurament d'accions del Banco Santander en funció dels productes que contractis i/o facis servir (queden exclosos els no residents). Els clients no residents no podran accedir al lliurament d'accions previstes al Programa Món 1l2l3. 

 • Qui pot contractar el Compte 1l2l3?

Pot contractar el Compte 1l2l3 qualsevol PERSONA FÍSICA RESIDENT O NO RESIDENT a Espanya més gran de 18 anys, tant si és client nou com si ja és client de Banco Santander.
 

 • Com i on puc contractar el Compte 1l2l3?

Si ja ets client del banc, pots fer-ho dirigint-te a la teva oficina, a través de la banca per Internet (fent clic aquí) o la banca mòbil o trucant al telèfon gratuït 915 123 123.

Si encara no ets client del Santander, pots contractar el Compte 1l2l3 a qualsevol de les nostres oficines o fer-te client fàcilment per Internet (fent clic aquí) o trucant al telèfon gratuït 915 123 123.

Si vols que et truquem, dóna'ns les teves dades aquí.
 

 • I si ja sóc client de Banco Santander, ho he de contractar tot novament?

Si ets client del banc, en canviar el teu compte actual a un Compte 1I2I3 conservaràs el teu número de compte i totes les domiciliacions que hi tinguis. També podràs canviar les teves targetes de dèbit i crèdit per la Targeta Dèbit Or 1I2I3 i la Targeta Món 1I2I3, respectivament, per beneficiar-te de tots els seus avantatges.
 

 • Quants Comptes 1l2l3 puc tenir?

Podràs ser titular d'un màxim de dos Comptes 1l2l3, sempre que no siguis l'únic titular dels dos, és a dir, pots tenir un compte com a únic titular i un altre amb titularitat conjunta, o ser titular de dos comptes amb titularitat conjunta.
 

 • Tinc algun tipus de compromís de permanència amb la contractació del Compte 1l2l3?

No hi ha compromisos de permanència per la contractació del Compte 1l2l3.
 

 • Quins beneficis ofereix el compte? Quines condicions he de complir?

Pots trobar totes les condicions i els beneficis del compte aquí - (PDF 859 KB).
 

 • Quins productes he de contractar?

La contractació del Compte 1l2l3 i l'accés als seus beneficis té associada la contractació de la Targeta Dèbit Or 1l2l3 (amb una comissió de 3 € al mes per emissió i renovació que inclou la contractació opcional de la resta de targetes 1l2l3) i el contracte multicanal (tret que ja el tinguis). Si vols rebre accions del Santander per la teva adhesió al Món 1l2l3 contractaràs, a més, el contracte de valors específic per al lliurament d'accions, que no porta comissió de custòdia i administració per a les accions Santander.
 

 • Com sabré els beneficis que genera el meu Compte 1l2l3 una vegada el contracti?

Podràs consultar des de la teva posició global (accessible a través de la banca mòbil i per Internet) els beneficis mensuals i acumulats gràcies al Compte 1l2l3 a partir del moment en què es faci la primera liquidació.
 

 • Hi ha algun tipus de penalització si no compleixo les condicions?

El funcionament del compte és molt senzill: si compleixes les condicions, t'abonem els beneficis. Si no les compleixes, no els reps. La comissió mensual de manteniment passarà a ser de 8 € si no compleixes les condicions durant tres liquidacions consecutives una vegada finalitzat el període de carència inicial o si ja has complert les condicions en algun moment. Quan tornis a complir les condicions, tornaràs immediatament a pagar 3€.

 

Contractar

Sóc client i vull contractar

Consulta aquí - (PDF 1.39 MB) la informació precontractual del Compte 1l2l3 i les bases completes - (PDF 153.39KB) del programa Món 1l2l3. Disponibles en oficines.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube