Santander

Cartera de Gestió

Carteres de gestio. Gaudeix de la gestió activa i flexible de les teves inversions. Estalvi i inversió

 • Què són?

Descobreix el nostre servei de Carteres Selecció, un servei de gestió discrecional de carteres que et permet accedir a una gestió activa i flexible de les teves inversions, aprofitant els avantatges fiscals d'operar amb fons d'inversió.

Avantatges de la gestió discrecional de carteres: 

 Gestió professional: les teves inversions seran gestionades per professionals amb coneixements amplis dels mercats.
 Optimització de la rendibilitat-risc en funció del teu perfil inversor: mitjançant l'anàlisi d'idoneïtat s'identificarà el teu perfil de risc i es determinarà el nivell d'exposició màxim a renda variable que ha de tenir la teva cartera.
 Accés a un ampli univers de fons d'inversió de les gestores més reconegudes i en condicions excel·lents.
Doble diversificación Doble diversificació, tant per una composició eficient de la cartera com a través de la inversió en fons d'inversió.
 Fiscalitat favorable per a persones físiques residents a Espanya, ja que tota l'operativa es fa via traspàs.
Informació integrada i detallada de la cartera amb caràcter mensual i en qualsevol moment a través de banca electrònica.
 Icono escudo Control i gestió del risc.

 

 Les carteres selecció inverteixen en fons d'inversió, la qual cosa implica assumir els riscos següents:

Riesgo bolsa De crèdit 
A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors.
Riesgo Maletin De mercat
En particular, les inversions comporten un:
 • Risc de tipus d'interès: tant les variacions de preus com la durada de la
  cartera afecten els actius de renda fixa.
 • Risc de tipus de canvi: fluctuació de canvi per actius denominats en
  divises diferents a la de referència de la participació.
 • Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el
  preu de les accions.
 • Risc d'invertir en mercats emergents.
 • Risc de concentració geogràfica o sectorial.
Riesgo Rentabilidad D'inversió en instruments financers derivats
Ja que es realitzen operacions amb opcions sobre valors en cartera.


Per a informació més detallada sobre els riscos i costos dels fons d'inversió que componen aquestes carteres, es poden consultar els documents de dades fonamentals per a l'inversor (DFI) disponibles a les oficines.

Ves a la teva oficina per a més informació

Les carteres dels fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions dels preus del mercat i d'altres variables. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital inicial invertit.

Els fons d'inversió sempre s'han caracteritzat pels avantatges en el tractament fiscal. El règim fiscal dependrà de les circumstàncies de cada client i pot variar en el futur.

Entitat gestora: Santander Asset Management, SA, SGIIC; Entitat dipositària: Santander Securities Services, SA; Entitat promotora: Banco Santander, SA.

La informació inclosa en aquest web té caràcter publicitari, està concebuda amb caràcter informatiu i en cap cas no constitueix un element contractual, ni una recomanació, ni assessorament personalitzat, ni oferta, ni sol·licitació. Per a més informació sobre característiques i condicions s'haurà de consultar amb caràcter previ a qualsevol decisió d'inversió el document de dades fonamental per a l'inversor (DFI) i el fullet de cada fons, disponible al lloc web http://www.santanderassetmanagement.es

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram