Santander

Llei de crèdit immobiliari

La Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari estableix, entre altres obligacions de transparència en relació amb els contractes de préstec immobiliari, la de publicar al lloc web les clàusules contractuals utilitzades als contractes de préstec immobiliari que tinguin el caràcter de condicions generals de contractació.

Contractes de préstec immobiliari:

1. Hipoteca tipus fix general mod. flexible sense carència (PDF 61 KB)

2. Hipoteca tipus variable general mod. flexible sense carència (PDF 61 KB)

3. Autoconstrucció tipus fix mod. flexible (PDF 61 KB)

4. Autoconstrucció tipus variable mod. flexible (PDF 61 KB)

5. Subrogació promotor tipus fix mod. flexible (PDF 325 KB)

6. Subrogació promotor tipus variable mod. flexible (PDF 331 KB)

7. Hipoteca tipus fix general sense mod. sense carència (PDF 61 KB)

8. Hipoteca tipus variable sense mod. sense carència (PDF 61 KB)

9. Autoconstrucció tipus variable sense mod. flexible habitatge unifamiliar (PDF 707 KB)

10. Subrogació promotor tipus variable sense mod. flexible (PDF 403 KB)

11. Subrogació entitat creditora tipus i/o termini tipus variable mod. flexible (PDF 679 KB)

12. Subrogació entitat creditora tipus i/o termini tipus variable mod. flexible no residents (PDF 672 KB)

15. Subrogació promotor tipus variable mod. flexible no residents (PDF 323 KB)

16. Hipoteca tipus variable mod. flexible no residents (PDF 701 KB)

17. Autoconstrucció tipus variable mod. flexible habitatge unifamiliar no residents (PDF 722 KB)

18. Subrogació promotor tipus fix mod. flexible no residents (PDF 318 KB)

19. Hipoteca tipus fix mod. flexible no residents (PDF 695 KB)

20. Autoconstrucció tipus fix mod. flexible habitatge unifamiliar no residents (PDF 713 KB)

21. Préstec Personal Inm. Fix Quotes sense carència (PDF 696.16 KB)

22. Préstec Personal Inm. Variable Amort. Venciment sense carència (PDF 686.35 KB)

23. Préstec Personal Inm. Variable Quotes sense carència (PDF 708.19 KB)

24. Préstec Personal Inm. Fix Amort. Venciment sense carència (PDF 674.86 KB)

25. Hipoteca Tipus Fix Mod Flexible Amb carència (PDF 763.13 KB)

26. Hipoteca Tipus Variable Mod Flexible Amb carència (PDF 775.08 KB)

27. Subrogació Promotor Tipus Variable ampliació i novació sense carència (PDF 315.46 KB)

28. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod Flexible ampliació i novació sense carència (PDF 337.35 KB)

29. Subrogació Promotor Tipus Variable Mod Flexible ampliació i novació sense carència No Residents (PDF 330.75 KB)

30. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod Flexible ampliació i novació sense carència (PDF 332.81 KB)

31. Subrogació Promotor Tipus Fix Mod Flexible ampliació i novació sense carència No Residents (PDF 736.52 KB)

32. Hipoteca Empleats (PDF 736.52 KB)

33. Novación préstec hipotecario (PDF 921.6 KB)

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram