Inversió responsable

Inversió responsable

Banco Santander li ofereix Premier Institucions, un servei de gestió discrecional de carteres que permet a les institucions de delegar les seves inversions en el millor equip d'experts. D'aquesta forma les organitzacions podran confiar la gestió de la seva cartera d'inversió a un equip professional i dedicat, amb un ampli coneixement d'un mercat en canvi constant i cada vegada més complex. Gràcies a aquest servei les institucions poden dedicar tots els seus esforços a la important tasca que desenvolupen i centrar-se en la consecució de tots els seus objectius.

Santander sap que moltes institucions volen que les seves inversions es facin no només amb criteris financers, sinó també amb criteris socialment responsables. Per aconseguir-ho, Santander posa a la seva disposició una oferta de productes completa, integrada per dos fons d'inversió ben diferenciats (un amb un perfil més conservador, el Santander Responsabilitat Solidari, i un altre amb un 100% en renda variable, el Santander Solidari Dividend Europa) i un servei de gestió discrecional de carteres amb un model de gestió sota criteris financers, socials, mediambientals i de govern corporatiu que s'ajusta a les necessitats de cada client.

Inversió responsable

Institucionalment, ens preocupa el risc de la inversió. Què tenen per a nosaltres?

Santander Premier Institucions prova d'obtenir el màxim rendiment de les inversions mitjançant una gestió eficaç, professional i personalitzada per a cada perfil de risc:

  • Conservador, fins a un 20% en renda variable.

  • Equilibrat, del 20% al 50% en renda variable.

  • Dinàmic, del 50% al 100% en renda variable.

Partint del perfil triat, l'equip inversor seleccionarà la combinació d'actius òptima en funció de la situació dels mercats en cada moment.

On inverteixen?

Qui pren les decisions inversores?

Quins controls utilitzen per triar les inversions? Tenen en compte criteris socialment responsables?