Santander

Actualitat

Màrqueting i comunicació

 

Noves àrees per ser socialment responsables

Noves àrees per ser socialment responsables

La SGE 21 és la primera norma europea que permet d'implantar, auditar i certificar un sistema de gestió responsable èticament i socialment a través de l'associació Forética. Es tracta d'una eina clau per a la integració dels aspectes ambientals, socials i de bon govern (ASG, per les seves sigles) en la gestió d'empreses i organitzacions de tota mena. La bona notícia per al sector de la pime és que durant aquest any més del 55% de les firmes certificades han estat d'aquest col·lectiu. En total, el 2017 s'ha atorgat aquesta qualificació a 124 empreses, 16 més que les 108 concedides el 2016 i 30 més que les assignades el 2015.

22/12/2017

Per què les pimes han d'apostar per la sostenibilitat?

Per què les pimes han d'apostar per la sostenibilitat?

99%. Aquest és el percentatge que suposen les pimes dins del teixit empresarial espanyol. Elles són les responsables de més del 62% del PIB. Enfront d'aquestes xifres és evident que el seu pes dins de l'Agenda 2030 i dels reptes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en els quals les companyies han deixat de ser meres espectadores per convertir-se en sòcies imprescindibles a l'hora d'aconseguir d'assolir-los, és primordial, i per això s'han d'esforçar per reduir l'impacte ambiental de les seves activitats.

05/12/2017

El 82% de les pimes no disposa de mesures d'eficiència energètica

El 82% de les pimes no disposa de mesures d'eficiència energètica

L'Informe sobre el comportament energètic de les empreses espanyoles 2017, realitzat per Endesa, afirma que només el 18% de les pimes ha posat ja en marxa mesures d'eficiència energètica. A més, la meitat de les empreses es troben en un tram de consum anual de menys de 100.00 kWh/any i el 57% en un tram de potència de 26-100 kW. La principal raó d'aquesta falta de conscienciació del 82% de les empreses és deguda a un desconeixement real de les seves dades energètiques i de les possibilitats de millora que tenen i, de l'altra, a la por davant de la idea d'enfrontar-se a una forta inversió.

26/10/2017

Madrid reuneix els protagonistes de l'economia verda

Madrid reuneix els protagonistes de l'economia verda

El model de producció i consum s'ha de transformar. L'economia ha de tendir a la baixa emissió de carboni urgentment. És imperatiu complir l'Acord de París sobre el canvi climàtic i, per això, les empreses, petites, mitjanes i grans, els emprenedors, les start-ups i la resta d'organitzacions de tot el món han de col·laborar i impulsar la transició cap a aquesta economia.

16/10/2017

Com pots fer que el teu negoci turístic sigui més sostenible

Com pots fer que el teu negoci turístic sigui més sostenible

Amb l'arribada del bon temps i a poques setmanes de l'inici de l'estiu, els establiments dedicats al turisme es preparen per rebre una allau de visitants, molts dels quals estan cada vegada més preocupats per respectar el medi ambient durant els seus viatges.

01/06/2017

Protegir el medi ambient? Sí, però sense cost

Protegir el medi ambient? Sí, però sense cost

El 80% de les pimes espanyoles enquestades per Epson es van mostrar disposades a posar en marxa mesures per protegir l'entorn, encara que van manifestar que només preveuen aquesta possibilitat si aquestes iniciatives no suposen una càrrega per als seus comptes.

10/04/2017

Així són les empreses familiarment responsables

Així són les empreses familiarment responsables

Un total de vuitanta empreses van rebre a l'inici de mes el certificat que la Fundació Másfamilia concedeix a les companyies que reuneixen una sèrie de requisits en l'àmbit de la conciliació de la vida laboral i personal dels treballadors. Prop de 550 firmes ja tenen aquest segell.

17/02/2017

STEEEP: programa d'eficiència energètica per a les pimes

STEEEP: programa d'eficiència energètica per a les pimes

A més de contribuir a la cura del medi ambient, reduir el consum d'energia té un benefici important per als negocis: la reducció de costos. Les mesures impulsades per la iniciativa de la UE posada en marxa a través de la xarxa espanyola de Cambres de Comerç han permès a 108 empreses espanyoles d'estalviar gairebé mig milió d'euros.

16/02/2017

L'economia social es fa forta a Espanya

L'economia social es fa forta a Espanya

És el model empresarial del futur, assegura la Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (CES) en l'última edició del seu informe anual. En aquest informe s'analitzen les firmes socials més rellevants que són presents en tota mena de sectors.

16/01/2017

La lluita contra el canvi climàtic és cosa de les empreses

La lluita contra el canvi climàtic és cosa de les empreses

Prendre mesures per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle s'ha convertit en una prioritat per a governs de tot el món, i també es converteix en una via que moltes companyies poden explorar a la recerca d'oportunitats de negoci.

13/01/2017

Pot la teva pime millorar la seva eficiència energètica?

Pot la teva pime millorar la seva eficiència energètica?

Passar-se a la il·luminació LED permetria a aquest tipus de negocis d'estalviar fins a 1.200 euros l'any. És una de les conclusions més vistoses de l'Informe Endesa sobre el comportament energètic de les empreses espanyoles 2015, que assenyala el desconeixement i la limitació de recursos com a principals problemes de les companyies per reduir el seu consum.

26/10/2016

Què és l'economia circular i per què és útil per a les empreses

Què és l'economia circular i per què és útil per a les empreses

Gairebé tres de cada quatre negocis europeus van realitzar activitats d'aquest tipus en els últims tres anys, sobretot de reciclatge o reutilització. Són dades d'un Eurobaròmetre que mostra que Espanya és un dels països als quals aquestes accions són més freqüents.

06/06/2016

L'ètica i la responsabilitat social preocupen les pimes?

L'ètica i la responsabilitat social preocupen les pimes?

Disposar d'unes directrius escrites, així com fer èmfasis en la comunicació i la formació, són les principals recomanacions que fa un informe recent que estudia l'estat d'aquesta qüestió a les petites i mitjanes empreses.

04/05/2016

Set beneficis de ser socialment responsable

Set beneficis de ser socialment responsable

La responsabilitat social empresarial ha arribat per quedar-se, però els experts recorden que aquesta forma de gestió ha d'anar més enllà d'una simple moda i ha d'impregnar tota l'estructura corporativa, des dels treballadors als directius, per ser realment efectiva i permetre a les companyies d'aconseguir tots els avantatges que els ofereix.

22/04/2016

Quins són els reptes de les pimes turístiques?

Quins són els reptes de les pimes turístiques?

Els bons resultats que dóna la indústria turística no han de ser motiu de relaxació per a les empreses del sector. Durant la fira FITUR celebrada la setmana passada es van posar de relleu els reptes a què s'han d'enfrontar aquests negocis en el futur.

27/01/2016

L'ètica a l'empresa: a més de tenir-la, cal mostrar-la

L'ètica a l'empresa: a més de tenir-la, cal mostrar-la

El compromís ètic de l'empresa ha d'ocupar una posició prioritària en el model de gestió, essent molt conscients que afecta tant les persones, els individus que representen l'empresa, com la mateixa organització en condició d'agent econòmic i social.

26/01/2016

Les pimes tenen la clau de la responsabilitat social

Les pimes tenen la clau de la responsabilitat social

Representen el 99% del teixit productiu, per la qual cosa sense la incorporació de la RSE a les petites i mitjanes empreses aquesta no aconseguirà ser una realitat a les empreses espanyoles. És la conclusió principal de l'anuari elaborat per la Fundació Coresponsables.

15/01/2016

Pacte per unes pimes més responsables amb la societat

Pacte per unes pimes més responsables amb la societat

L'ICO i la Xarxa Espanyola de Pacte Mundial van signar el mes passat un Conveni Marc de Col·laboració que pretén promoure el voluntariat corporatiu entre les petites i mitjanes empreses i fomentar el desenvolupament de models de gestió més responsables.

05/01/2016

Les cooperatives, en el centre de l'economia social

Les cooperatives, en el centre de l'economia social

El conjunt d'empreses i treballadors independents que tenen per objecte la finalitat social, per sobre de l'obtenció de beneficis, constitueixen aquest segment que es consolida al nostre país i que cada vegada té més pes en el conjunt de l'economia.

01/12/2015

Una guia perquè la RSC sigui part de l'empresa

Una guia perquè la RSC sigui part de l'empresa

KPMG i la Fundació SERES actualitzen el document publicat l'any passat per orientar consells d'administració i consellers sobre l'"exercici diligent dels seus deures en matèria de responsabilitat social corporativa". Es tracta d'una sèrie de consells que els seus impulsors consideren que poden ser d'utilitat per a companyies de qualsevol mida.

21/09/2015

Les pimes que cuiden del medi ambient tenen premi

Les pimes que cuiden del medi ambient tenen premi

Visibilitzar i impulsar les millors pràctiques empresarials en el sector ecològic és l'objectiu dels guardons organitzats per BioCultura amb la col·laboració especial de Greenbiz (Green Business Spain). El termini per presentar candidatures conclou el 5 d'octubre.

17/09/2015

La responsabilitat social comença per recursos humans

La responsabilitat social comença per recursos humans

Fa no molts anys l'activitat de la pime discorria aliena al concepte de responsabilitat social empresarial (RSE). Es considerava, primer, com un luxe de la gran empresa, que podia permetre's tornar a la societat part dels seus excedents. En segon lloc, com una pràctica inassumible per l'asfixiant dia a dia de l'empresa, centrat a resoldre assumptes més peremptoris. Però aquesta realitat avui dia ha canviat: una majoria d'organitzacions ha identificat un valor tangible en la RSE i en un grau més o menys gran la incorpora a la seva gestió.

18/08/2015

La transparència: un valor a l'alça en els negocis

La transparència: un valor a l'alça en els negocis

Els ciutadans l'exigeixen cada vegada amb més afany en l'àmbit públic i les empreses. Encara que moltes no tinguin obligació de retre comptes, no haurien de quedar-se enrere a l'hora de donar compte de les seves accions. I és que ser transparent ajuda a generar confiança.

15/06/2015

Com adaptar la teva pime al nou segell de gestió ambiental

Com adaptar la teva pime al nou segell de gestió ambiental

Més de 16.000 empreses i institucions a Espanya hauran d'adequar el seu funcionament a la nova versió de la norma ISO 14001 per conservar el reconeixement. Es tracta de l'estàndard més estès al món en matèria de gestió i medi ambient.

09/06/2015

Com gestionar la responsabilitat social

Com gestionar la responsabilitat social

En un món amb una societat cada vegada més exigent amb les empreses i amb com aquestes es comporten amb el seu entorn, l'RSE s'ha convertit pràcticament en una obligació. Tanmateix, a l'hora de posar-la en marxa cal tenir en compte alguns aspectes.

04/03/2015

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Pàgina oficial de Santander Advance a Linkedin
Canal oficial de Banco Santander Advance a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram