Santander

Targetes 1l2l3 Professional

 • Dèbit 1l2l3 Professional
 • Crèdit 1l2l3 Professional
 • La Meva Altra 1l2l3 Professional

La Targeta Dèbit Or 1l2l3 Professional1 és la targeta de dèbit associada al Compte 1l2l3 Professional que permet fer compres i retirar efectiu sense cost a més de 30.000 caixers automàtics Santander de tot el món i a 7.500 a Espanya, inclosos els de la xarxa Popular – Euro Automatic Cash.

 

  Retirada d'efectiu a dèbit mitjançant targeta sense cost a més de 30.000 caixers automàtics Santander de tot el món.
     
  Servei d'alertes SMS gratuït en operacions de compra a partir de l'import mínim que indiqui el titular (a partir de 50, 75 o 100 €). Servei no vàlid per a retirada d'efectiu.
     
  Comerç Electrònic Segur (CES) per fer compres amb una major protecció a Internet: en cada compra s'introduirà una clau diferent que s'enviarà per SMS al mòbil associat a la targeta.
     
  Responsabilitat de 0 € en cas d'ús fraudulent. Llevat d'actuació negligent o incompliment greu per part del client.
     
  Assegurança d'accidents de fins a 120.000 € sense cost addicional2.
     
  Per fer compres o retirar efectiu a dèbit mitjançant la targeta en un caixer automàtic caldrà introduir el PIN (codi personal de quatre dígits). El pots obtenir immediatament a bancosantander.es, des del mòbil amb les aplicacions de Banco Santander i Santander Wallet o a la teva oficina Santander.

 

 

 • Comissió d'emissió de la targeta de dèbit: 0€.
 • Comissió de manteniment de la targeta de dèbit: 0€ si es compleixen les condicions del compte, en cas contrari: 3 €/mes.
 • Comissió per retirada d'efectiu a dèbit mitjançant targeta caixers:.
  • A caixers automàtics Santander de tot el món: exempt.
  • A caixers automàtics d'altres entitats a Espanya, el Banc repercutirà al titular de la targeta la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer, l'import de la qual s'informarà prèviament a l'execució de l'operació a les pantalles del caixer automàtic.
  • A caixers automàtics d'altres entitats fora d'Espanya però a països de la UE, el Banc repercutirà al titular de la targeta la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer en cada cas (que no serà superior al 0,20% de l'import del reintegrament, amb un més d'1,30 euros).
  • A caixers automàtics d'altres entitats fora d'Espanya i fora de països de la UE: 4,50% de l'import del reintegrament, amb un mínim de 3,50 euros.
 • Comissió per operacions de compra en moneda estrangera diferent de l'euro: 3%.

 

1. Concessió de la targeta subjecta a l'aprovació prèvia del Banc. Consulta totes les condicions de la targeta a la teva oficina.
2. Assegurança mitjançada per Santander Intermediación, Correduría de Seguros, SA, societat inscrita al Registre Especial de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau J-989; té concertada assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d'acord amb la legislació vigent.

La Targeta Crèdit 1l2l3 Professional1 és la targeta de crèdit associada al Compte 1l2l3 Professional amb la qual podràs pagar totes les teves compres i triar la forma de pagament que millor s'adapti a les teves necessitats en cada moment.

 

  Flexibilitat de pagament: podràs fer les teves compres diàries pagant-les a final de mes sense cost addicional o ajornant-les en còmodes quotes. Podràs ajornar les teves compres al 18% de tipus d'interès nominal anual. TAE: 19,56%2.
     
  Servei d'alertes SMS gratuït per a compres i disposicions d'efectiu a partir de l'import mínim que indiqui el titular (a partir de 50, 75 o 100€).
     
  Comerç Electrònic Segur (CES) per fer compres amb una major protecció a Internet: en cada compra s'introduirà una clau diferent que s'enviarà per SMS al mòbil associat a la targeta.
     
  Responsabilitat de 0 € en cas d'ús fraudulent3.
     
  Assegurança d'accidents4 de fins a 120.000 € sense cost addicional.
     
  Diners Directes: traspassa diners de la targeta al teu compte de forma immediata. 3% sobre l'import traspassat, mínim 300 €.
     
  Pagament Fàcil: tria una compra i paga-la fins i tot en 36 quotes sense canviar la forma de pagament de la targeta.

 

 

 • Comissió d'emissió de la targeta de crèdit: 0€.
 • Comissió de manteniment de la targeta de crèdit: 0€ si es compleixen les condicions del compte, en cas contrari: 3 €/mes.
 • Comissió per retirada d'efectiu a caixers automàtics Santander:
  • Comissió per retirada d'efectiu a crèdit a caixers automàtics del mateix Banc: 3,90% de l'import de l'operació, amb un mínim de 3,90 euros.
  • En els supòsits següents, a més de la comissió per retirada d'efectiu a crèdit descrita anteriorment, es cobraran les comissions següents per disposició en efectiu a caixers automàtics:
   - D'altres entitats a Espanya, el Banc repercutirà al titular de la targeta la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer, l'import de la qual es comunicarà prèviament a l'execució de l'operació a les pantalles del caixer automàtic.
   - D'altres entitats fora d'Espanya però a països de la UE, el Banc repercutirà al titular de la targeta la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer en cada cas (que no serà superior al 0,20% de l'import del reintegrament, amb un més d'1,30 euros).
  • A caixers automàtics d'altres entitats fora d'Espanya i fora de països de la UE: 5% de l'import del reintegrament, amb un mínim de 3,50 euros.
 • Comissió per operacions de compra en moneda estrangera diferent de l'euro: 3%.

 

1. Concessió de la targeta subjecta a l'aprovació prèvia del Banc.
2. Tipus d'interès nominal: 18% anual. TAE primer i segon any (si es compleixen les condicions del Compte 1l2l3 Professional): 19,56%, calculada considerant un import disposat de 1.500 € i la comissió d'emissió i manteniment de la targeta de crèdit
 (complint les condicions del Compte 1l2l3 Professional) de 0 €/mes, per retornar en dotze quotes mensuals de 137,52 €. Import total degut: 1.650,24 €. TAE segon any en el supòsit que NO es compleixin les condicions del Compte 1l2l3 Professional: 24,57%, calculada considerant un import disposat de 1.500 € i la comissió de manteniment de la targeta de crèdit de 3 €/mes, per retornar en dotze quotes mensuals de 137,52 €. Import total degut: 1.686,24 €.
3. Llevat d'actuació negligent o incompliment greu per part del client.
4. Assegurança mitjançada per Santander Intermediación, Correduría de Seguros, SA, societat inscrita al Registre Especial de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau J-989; té concertada assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d'acord amb la legislació vigent.

La targeta La Meva Altra 1l2l3 Professional1 és una targeta revolving (pagament ajornat) exclusiva per a clients amb Compte 1l2l3 Professional Prèmium.

Podràs fer totes les compres o pagar còmodament despeses inesperades (rebuts, taller, etc.) triant una quota fixa mensual d'entre 50 € i 600 € amb un mínim del 5% de l'import total finançat.

   
  Diners Directes: traspassa diners de la targeta al teu compte de forma immediata i sense comissions.
     
 

A més si el teu Compte és Premium, amb la targeta La Meva Altra 1l2l3 Professional podràs aconseguir fins a 10 €/mes de bonificacions2 per les teves compres:

 • 1% en hotels i agències de viatge.
 • 2% en restaurants.
 • 3% en gasolineres i taxis.
     
  Servei d'alertes SMS gratuït per a compres i disposicions d'efectiu a partir de l'import mínim que indiqui el titular (a partir de 50, 75 o 100 €).
     
  Comerç Electrònic Segur (CES) per fer compres amb una major protecció a Internet: en cada compra s'introduirà una clau diferent que s'enviarà per SMS al mòbil associat a la targeta.
     
  Responsabilitat de 0 € en cas d'ús fraudulent3.
     
  Assegurança d'accidents4 de fins a 120.000 € sense cost addicional.
     
  Per fer compres o retirar efectiu en un caixer automàtic caldrà introduir el PIN (codi personal de quatre dígits). El pots obtenir immediatament a bancosantander.es, des del mòbil amb les aplicacions de Banco Santander i Santander Wallet o a la teva oficina Santander.

 

 

 • Comissió d'emissió de la targeta de crèdit: 0€.
 • Comissió de manteniment de la targeta de crèdit: 0€ si es compleixen les condicions del compte, en cas contrari: 3 €/mes.
 • Modalitat de pagament: pagament ajornat. Quota fixa mensual entre 50 € i 600 € (mínim del 5% del saldo disposat).
 • Tipus d'interès nominal: 18% anual (TAE 19,56%)5.
 • Comissió per retirada d'efectiu a crèdit a caixers automàtics Santander:
  • Comissió per retirada d'efectiu a crèdit a caixers automàtics del mateix Banc: 3,90% de l'import de l'operació, amb un mínim de 3,90 euros.
  • En els supòsits següents, a més de la comissió per retirada d'efectiu a crèdit descrita anteriorment, es cobraran les comissions següents per retirada en efectiu a caixers automàtics:
   - D'altres entitats a Espanya, el Banc repercutirà al titular de la targeta la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer, l'import de la qual es comunicarà prèviament a l'execució de l'operació a les pantalles del caixer automàtic.
   - D'altres entitats fora d'Espanya però a països de la UE, el Banc repercutirà al titular de la targeta la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer en cada cas (que no serà superior al 0,20% de l'import del reintegrament, amb un més d'1,30 euros).
  • A caixers automàtics d'altres entitats fora d'Espanya i fora de països de la UE: 5% de l'import del reintegrament, amb un mínim de 3,50 euros.
 • Comissió per operacions de compra en moneda estrangera diferent de l'euro: 3%.

 


1. Concessió de la targeta subjecta a l'aprovació prèvia del Banc.
2. Si es compleixen les condicions del Compte 1l2l3 Professional Prèmium. El càlcul i la liquidació de la bonificació es realitzaran el dia 20 de cada mes, i la liquidació s'abonarà al Compte 1l2l3 Professional Prèmium el mateix dia. Només es bonificaran les compres realitzades al territori nacional. L'import màxim mensual de bonificació serà de 10 euros/mes per contracte de compte. Aquesta bonificació té la consideració fiscal de rendiment del capital mobiliari. El Banc practicarà les retencions a què estigui obligat d'acord amb la normativa vigent.
3. Llevat d'actuació negligent o incompliment greu per part del client.
4. Assegurança mitjançada per Santander Intermediación, Correduría de Seguros, SA, societat inscrita al Registre Especial de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau J-989; té concertada assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d'acord amb la legislació vigent.
5. TAE primer i segon any (si es compleixen les condicions del Compte 1l2l3 Professional): 19,56%, calculada considerant un import disposat de 1.500 € i la comissió d'emissió i manteniment de la targeta de crèdit (complint les condicions del Compte 1l2l3 Professional) de 0 €/mes, per retornar en dotze quotes mensuals de 137,52 €. Import total degut: 1.650,24 €. TAE segon any en el supòsit que NO es compleixin les condicions del Compte 1l2l3 Professional: 24,57%, calculada considerant un import disposat de 1.500 € i la comissió de manteniment de la targeta de crèdit de 3 €/mes, per retornar en dotze quotes mensuals de 137,52 €. Import total degut: 1.686,24 €.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram