Santander

Targetes Compte Professional

 • Targeta de crèdit
 • Targeta de dèbit

Targeta Crèdit Professional

La Targeta Crèdit Professional1 és la targeta de crèdit associada al Compte Professional amb la qual podràs pagar totes les teves despeses professionals.

Avantatges

  Comerç Electrònic Segur (CES) per fer compres amb una major protecció a Internet: en cada compra s'introduirà una clau diferent que s'enviarà per SMS al mòbil associat a la targeta.
     
  Responsabilitat 0 € en cas d'ús fraudulent.2
     
  Assegurança d'accidents3 de fins a 120.000 € sense cost addicional.
     
  Efectiu a l'instant: traspassa diners de la targeta al teu compte de forma immediata. 3% sobre l'import traspassat, mínim 300 €.

 

Comisiones

 • Comissió d'emissió de la targeta principal/de crèdit: 0 €.
 • Comissió de manteniment de la targeta principal de crèdit: 0 € si es compleixen les condicions del Compte Professional4, en cas contrari 3 €/mes.
 • Comisión de emisión y mantenimiento de las tarjetas adicionales de crédito: 0€.
 • Comissió per operacions de compra en moneda estrangera diferent de l'euro: 3%.

 

1. Concessió de la targeta subjecta a l'aprovació prèvia del Banc. Aquesta targeta permet el pagament ajornat. Recorda que has de fer servir la targeta de crèdit de forma responsable. L'ús abusiu de finançament implica un risc de sobreendeutament amb conseqüències a llarg termini que poden afectar la teva planificació financera.
2. Llevat d'actuació negligent o incompliment greu per part del client.
3. Asseagurança mitjançada per Santander Intermediación, Correduría de Seguros, SA, societat inscrita al Registre Especial de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau J-989; té concertada assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d'acord amb la legislació vigent.
4. Consulta les condicions del Compte Professional.

Targeta Dèbit Professional

La Targeta Dèbit Professional1 és la targeta de dèbit associada al Compte Professional que permet fer compres i retirar efectiu sense comissió als caixers automàtics Santander de tot el món.

Avantatges

  Retirada d'efectiu a dèbit mitjançant targeta sense comissió a més de 30.000 caixers automàtics Santander de tot el món.
     
  Comerç Electrònic Segur (CES) per fer compres amb una major protecció a Internet: en cada compra s'introduirà una clau diferent que s'enviarà per SMS al mòbil associat a la targeta.
     
  Responsabilitat 0 € en cas d'ús fraudulent. Llevat d'actuació negligent o incompliment greu per part del client.
     
  Assegurança d'accidents de fins a 120.000 € sense cost addicional.2
     
  Seguretat. Per fer compres o retirar efectiu a dèbit mitjançant la targeta en un caixer automàtic caldrà introduir el PIN (codi personal de quatre dígits). El pots obtenir immediatament a bancosantander.es, des del mòbil amb les aplicacions de Banco Santander i Santander Wallet o a la teva oficina Santander.

 

Comissions

 • Comissió d'emissió de la targeta principal/de dèbit: 0€.
 • Comissió de manteniment de la targeta principal de dèbit: 0 € si es compleixen les condicions del Compte Professional3, en cas contrari 3 €/mes.
 • Comissió d'emissió i manteniment de les targetes addicionals de dèbit: 0 €.
 • Comissió per retirada d'efectiu a dèbit mitjançant targeta a caixers automàtics:
  • A caixers automàtics del Santander de tot el món: exempt.
  • A caixers automàtics d'altres entitats a Espanya, el Banc repercutirà al titular de la targeta la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer, l'import s'informarà prèviament a l'execució de l'operació a les pantalles del caixer automàtic.
  • A caixers automàtics d'altres entitats fora d'Espanya però a països de la UE, el Banc repercutirà al titular de la targeta la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer en cada cas (que no serà superior al 0,20% de l'import del reintegrament, més 1,30 €).
  • A caixers automàtics d'altres entitats fora d'Espanya i fora de països de la UE: 4,50% de l'import del reintegrament, mínim 3,50 €.
 • Comissió per operacions de compra en moneda estrangera diferent de l'euro: 3%.

 

1. Consulta totes les condicions de la targeta a la teva oficina.
2. Assegurança mitjançada per Santander Intermediación, Correduría de Seguros, SA, societat inscrita al Registre Especial de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau J-989; té concertada assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d'acord amb la legislació vigent.
3. Consulta les condicions del Compte Professional.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram