Santander

COMPTE 1l2l3 PROFESSIONAL per a autònoms i professionals

 • Avantatges
 • Condicions
 • Món 1l2l3 Professional
 • Preguntes

El Compte 1l2l3 Professional Prèmium és un compte corrent que t'ofereix bonificacions i altres avantatges, a més de tots els serveis del Compte 1l2l3 Professional, amb una comissió de manteniment del compte mensual1. Descobreix-ne els detalls aquí:

Bonificacions mes a mes
Si compleixes les condicions2 del Compte 1l2l3 Professional Prèmium:
 • 1% en el pagament de nòmines a empleats i assegurances socials (del règim general o d'autònoms -RETA- o mutualitats professionals alternatives a la Seguretat Social).
 • 2% en impostos empresarials estatals:3 IVA4 i IRPF per a autònoms per rendiment d'activitat econòmica o impost sobre societats si tens una pime.
 • 3% sobre subministraments de llum, aigua, gas i telefonia, seguretat privada i assegurances de protecció de prima periòdica5 (no s'hi inclouen rendes vitalícies).

 L'import sobre el qual es calcula la devolució es limita a un màxim de 500 € mensuals en cadascun dels tres grups (nòmines/assegurances socials, impostos i subministraments).

 
Bonificació per l'ús de la Targeta La Meua Altra 1l2l3 Professional 
 • 1% en hotels i agències de viatges.
 • 2% en restaurants.
 • 3% en gasolineres i taxis.
 
Avantatges en les Targetes 1l2l3 Professional Premium 

Sense comissió d'emissió de les targetes associades al compte:

 • Dèbit 1l2l3 Professional.
 • Crèdit 1l2l3 Professional.
 • La Meva Altra 1l2l3Professional.
I també sense comissions de manteniment de les mateixes targetes si el client compleix els requisitis del compte (si no els compleix, la comissió de manteniment de cada targeta serà de 3 €/mes).

Descobreix les targetes associades al Compte 1l2l3 Professional aquí.

 
Accés al Món 1l2l3 Professional 
Accedeix a un món ple de serveis amb unes condicions avantatjoses gràcies al Compte 1l2l3 Professional Premium:
 
3?/mes de comissió de manteniment 
Si compleixes dos dels tres requisits exigits pel Compte 1l2l3 Professional Premium la comissió de manteniment del compte será de 3€/mes; si no els compleixes, serà de 9€/mes.

 

Si ets autònom, inicia el procés de contractació aquí

En vols més informació? 915 123 123 o si ho prefereixes et truquem

 

1. TAE del -0,598% si es compleixen les condicions per a un supòsit en què es mantingui de forma constant durant un any un saldo diari de 6.000 €, aplicant un tipus d'interès nominal anual del 0% i amb la comissió de manteniment del compte de 36 €/any (3 €/mes). La liquidació del compte es realitza amb periodicitat mensual. A més, porta associada la Targeta Dèbit 1l2l3 Professional Premium amb una comissió d'emissió i manteniment de 0€. La TAE no inclou la bonificació per la domiciliació de rebuts i pagaments. TAE -2,374% no complint condicions per al mateix supòsit, augmentant la comissió de manteniment del compte a 108€/any (9€/mes) i afegint una comissió de manteniment de la Targeta de Dèbit 1l2l3 Professional Premium de 36€/any (3€/mes).
2. Bonificació de rebuts per a pimes i autònoms amb o sense residència fiscal a Espanya que contractin el Compte 1l2l3 Professional Prèmium i en compleixin les condicions (pots consultar les condicions en aquesta mateixa pàgina, a la pestanya de condicions). L'import sobre el qual es calcula la bonificació es limita a un màxim de 500 € mensuals per cadascun dels següents grups: remeses de nòmines a empleats i assegurances socials, impostos estatals relacionats amb l'activitat econòmica, subministraments (aigua, gas, electricitat i telecomunicacions d'emissors espanyols) i empreses de seguretat privada espanyoles, assegurances de protecció de prima periòdica mitjançades per Santander Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Més informació sobre els beneficis, les condicions i les comissions a la teva oficina
3. La base del càlcul per a la bonificació d'impostos és la quota a ingressar deguda al Compte 1l2l3 Professional Prèmium.
4. Per a Ceuta, Melilla i Canàries: el seu impost especial indirecte en substitució de l'IVA (IPSI, IGIC).
5. Assegurances de protecció mitjançades per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA a través de Banco Santander, de prima periòdica (no s'hi inclouen primes úniques ni rendes vitalícies) i, en el cas de les assegurances agràries combinades, també aquelles de prima no recurrent. Assegurances mitjançades per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF: A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la DGSFP amb el núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent.

Consulta la:

 

Per obtenir els avantatges del Compte 1l2l3 Professional Prèmium has de complir les tres condicions següents:

 • Tenir ingressos al Compte 1l2l3 Professional Prèmium de com a mínim 1.800 € en els tres mesos anteriors a la declaració trimestral a través de:
  • Cobraments fent servir TPV comercialitzats per Banco Santander.
  • Recepció de transferències.1.
  • Descompte o gestió de cobraments d'efectes comercials, lletres de canvi, rebuts, avançament o gestió de cobrament de crèdits en suport magnètic, cobrament de rebuts bancaris domiciliats, cessions de factoring o avançaments com a proveïdor de pagament de confirming.
  • Ingrés de xecs o ingressos en efectiu provinents de l'activitat comercial.
  • Ajuts de la PAC2.
 • Fer els pagaments de les nòmines mensuals als teus empleats a través de remeses amb modalitat "nòmina"3 o tenir domiciliades a Banco Santander les cotitzacions a la Seguretat Social o mutualitats alternatives al Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Realitzar en els tres mesos anteriors a la liquidació trimestral alguns d'aquests moviments:
  • Com a mínim sis moviments amb les targetes associades al teu Compte 1l2l3 Professional Prèmium o compte de crèdit. Com a mínim un d'aquests moviments s'ha de realitzar amb targeta de crèdit.  
  • Comptabilitzar 500 € amb el TPV comercialitzat per Banco Santander en els tres mesos anteriors a la liquidació trimestral.
  • Gestió de rebuts bancaris domiciliats per un import mínim de 1.500 € en els tres mesos anteriors a la liquidació trimestral, descompte o gestió de cobrament, cessions de factoring o avançaments com a proveïdor de pagaments de confirming.
  • Operacions d'actiu de comerç exterior, com la cessió de crèdits comercials, crèdits de finançament d'importacions i exportacions, remeses documentàries d'importació i exportació i obertura de crèdits simples o documentaris d'importació.

Comprova tu mateix el que pots guanyar gràcies al Compte 1l2l3 Professional Prèmium amb la Calculadora 1l2l3 Professional Prèmium i gestiona les despeses de la teva empresa amb el servei més complet que hagis conegut.

I, per acabar, has de pagar una comissió de manteniment del compte, si compleixes les condicions, de:

 • 3€/mes per al Compte 1l2l3 Professional Premium.

Si ets autònom, inicia el procés de contractació aquí.

En vols més informació? 915 123 123 o si ho prefereixes et truquem

 

1. Els moviments entre comptes oberts al Banc amb la mateixa titularitat no es consideren transferències, sinó traspassos, per la qual cosa no es tindran en compte.
2. Per als clients amb PAC es tindrà en compte la suma d'aquests ingressos en els dotze mesos anteriors fins a assolir l'import de 7.200 euros.
3. No es tindran en compte pagaments de nòmines a través de transferència ordinària amb concepte "nòmina".
Consulta la:

 

Amb el Compte 1l2l3 Professional Prèmium accedeixes a un món de beneficis pensat tenint en compte les necessitats del teu negoci. A més de les devolucions que et proporciona el Compte 1l2l3 Professional Prèmium, podràs disposar de:

  Prétec Impostos 1l2l3 Professional1:
Si ets autònom o tens una empresa, pots finançar d'una manera senzilla els teus impostos habituals (IVA, IGIC, societats...) en un termini de tres mesos i amb unes condicions excepcionals, des de 500 euros i sense límit de capital. Més informació. Mès informació
     
  Préstec 1l2l3 Professional  a Tipus Fix1:
Si disposes del Compte 1l2l3 Professional Prèmium i necessites adquirir actius (cotxe, maquinària, reformes, etc.) per millorar o ampliar el teu negoci, pots finançar-ho a través del Préstec Professional 1l2l3. Aquest préstec a tipus d'interès fix et permet de finançar a partir de 6.000 euros i un màxim de 100.000 €. El termini és flexible per adequar la quota a les necessitats del client, i pot anar des dels 48 fins als 84 mesos. Mès informació
     
  Compte de Crèdit 1l2l3 Professional1:
Si necessites finançament flexible, amb la línia de crèdit podràs cobrir les teves necessitats de liquiditat a curt termini d'una manera senzilla i amb unes condicions competitives per tenir el Compte 1l2l3 Professional Prèmium.  Més informació
     
  Bansacar i Bansatec1:
Oferta d'automòbils i equips informàtics en modalitat de rènting, amb tarifes especials i amb tots els avantatges associats a aquest servei. Inclou cotxe de substitució en el rènting Bansacar i dispositiu VIA-T com a oferta especial per als clients amb el Compte 1l2l3 Professional Prèmium.  Més Informació
     
  Terminals de Punt de Venda (TPV)1-2:
Amb el Compte 1l2l3 Professional Prèmium accediràs al TPV més competitiu del mercat, amb una tarifa fixa mensual en funció del nivell de facturació del client, sense imports fixos per transacció i sense quotes d'inactivitat. A més, si compleixes les condicions, podràs tenir el primer TPV inclòs.  Més Informació

 

Si ets autònom, inicia el procés de contractació aquí.

En vols més informació? 915 123 123 o si ho prefereixes et truquem

 

1. Finançament subjecte a l'aprovació prèvia per part del Banc. Consulta les condicions a la teva oficina.
2. El servei de TPV és prestat per Santander España Merchant Services, Entidad de Pago, SL (SEMS).

Consulta la:

 

Si et demanes què necessites per contractar els Comptes 1l2l3 Professional i quins avantatges té formar part del Món 1l2l3 Professional Prèmium, no pateixis, aquí tens la resposta:

Qui pot contractar el Compte 1l2l3 Professional?
Aquest compte el pot contractar qualsevol client nou o actual del Banc que sigui un autònom amb activitat empresarial o professional, així com empreses i petites empreses.

Puc contractar més d'un Compte 1l2l3 Professional?
No. Només és possible contractar un Compte 1l2l3 Professional per NIF/CIF.

Puc contractar el Compte 1l2l3 Professional si ja tinc un altre compte de la família 1l2l3?
No pots contractar el Compte 1l2l3 Professional Prèmium si ja tens algun compte de la família 1l2l3: Compte 1l2l3, Compte 1l2l3 Pimes. Sí que podràs contractar el Compte 1l2l3 Professional.

Puc contractar el Compte 1l2l3 Professional si ja tinc un Compte Dia a Dia?
Sí, podràs contractar el Compte 1l2l3 Professional o el Compte 1l2l3 Professional Prèmium.

Com i on puc contractar el Compte 1l2l3 Professional?

 • Si ets autònom ho pots fer adreçant-te a la teva oficina o trucant al telèfon 915 123 123.
 • Per la seva banda, si ets una pime o empresa, a més de poder fer-ho adreçant-te a la teva oficina, pots realitzar el procés d'alta del compte des de la comoditat del teu ordinador.

Com sabré els beneficis que genera el meu Compte 1l2l3 Professional una vegada el contracti?
Podràs consultar des de la teva posició global (accessible a través de la banca mòbil i per Internet) els beneficis mensuals i acumulats gràcies al Compte 1l2l3 Professional a partir del moment en què es faci la primera liquidació.

Tinc algun tipus de compromís de permanència al Compte 1l2l3 Professional?
No hi ha cap compromís de permanència per la contractació del Compte 1l2l3 Professional.

Quins requisits he de complir per accedir als avantatges del Compte 1l2l3 Professional?
Els requisits que has de complir són:

 • Si ets autònom:
  Contractar el Compte 1l2l3 Professional, la Targeta Dèbit 1l2l3 Professional i el contracte multicanal.
 • Si tens una petita empresa:
  Contractar el Compte 1l2l3 Professional i el contracte multicanal.

A més, per obtenir els avantatges del Compte 1l2l3 Professional Prèmium a partir d'aquest moment has de complir les tres condicions següents, i per obtenir els avantatges del Compte 1l2l3 Professional has de complir dues de les tres condicions següents:

 • Tenir ingressos al Compte 1l2l3 Professional de com a mínim 1.800 € en els tres mesos anteriors a la liquidació trimestral a través de:
  • Cobraments fent servir TPV comercialitzats per Banco Santander.
  • Recepció de transferències.1
  • Descompte o gestió de cobraments d'efectes comercials, lletres de canvi, rebuts, avançament o gestió de cobrament de crèdits en suport magnètic, cobrament de rebuts bancaris domiciliats, cessions de factoring o avançaments com a proveïdor de pagament de confirming.
  • Ingrés de xecs o ingressos en efectiu provinents de l'activitat comercial.
  • Ajuts de la PAC.
 • Fer els pagaments de les nòmines mensuals als teus empleats a través de remeses amb modalitat "nòmina" o tenir domiciliades a Banco Santander les cotitzacions a la Seguretat Social o mutualitats alternatives al Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Realitzar en els tres mesos anteriors a la liquidació trimestral alguns d'aquests moviments:
  • Com a mínim sis moviments amb les targetes associades al teu Compte 1l2l3 Professional o compte de crèdit. Per al Compte 1l2l3 Professional Prèmium, com a mínim un moviment amb targeta de crèdit.
  • Comptabilitzar 500 € amb el TPV comercialitzat per Banco Santander en els tres mesos anteriors a la liquidació trimestral.
  • Gestió de rebuts bancaris domiciliats per un import mínim de 1.500 € en els tres mesos anteriors a la liquidació trimestral, descompte o gestió de cobrament, cessions de factoring o avançaments com a proveïdor de pagaments de confirming.
  • Operacions d'actiu de comerç exterior, com la cessió de crèdits comercials, crèdits de finançament d'importacions i exportacions, remeses documentàries d'importació i exportació i obertura de crèdits simples o documentaris d'importació.

I, per acabar, has de pagar una comissió de manteniment del compte de:

 • 0€/mes per al Compte 1l2l3 Professional.
 • 3€/mes per al Compte 1l2l3 Professional Premium.

I, si ja sóc client de Banco Santander, ho he de contractar tot novament?
Si ets client del Banc, pots canviar el teu compte actual a un Compte 1l2l3 Professional, conservant així les domiciliacions que hi tinguis i el número de compte. També pots canviar les teves targetes de dèbit i crèdit a les targetes Dèbit i Crèdit 1l2l3 Professional sempre que siguin targetes d'empresa, no d'ús particular.

 

Si ets autònom, inicia el procés de contractació aquí

En vols més informació? 915 123 123 o si ho prefereixes et truquem

 

1. Els moviments entre comptes oberts al Banc amb la mateixa titularitat no es consideren transferències, sinó traspassos, per la qual cosa no seran tinguts en compte.

Consulta la:

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Pàgina oficial de Santander Advance a Linkedin
Canal oficial de Banco Santander Advance a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram