Santander

Préstec BEI Eficiència Energètica

 • Condicions
 • Solucions finançables

En col·laboració amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI) i la Comissió Europea, hem desenvolupat una nova línia de finançament, amb tipus d'interès preferents, per donar suport a projectes que millorin l'eficiència energètica de les empreses espanyoles.

Per què invertir en eficiència energètica?

 • Incrementaràs l'eficiència en el consum energètic, amb la qual cosa generaràs estalvis en les teves factures de gas, llum, etc.
 • Podràs reinvertir el que estalvies en costos d'energia a millorar la competitivitat de la teva empresa.
 • Contribuiràs a reduir les emissions, la qual cosa tindrà un impacte positiu en la protecció del medi ambient i pot aportar un valor diferencial a la imatge de la teva empresa.
 • Podràs millorar les condicions laborals a través de la gestió automatitzada de la il·luminació i de la temperatura.
    

Qui se'n pot beneficiar?
Autònoms i empreses amb domicili social a Espanya i que facin inversions al territori nacional.

  

Quin import es pot finançar?
L'import mínim són 10.001 € i el màxim 5.000.000 € per projecte. 

  

És possible finançar un projecte en la seva totalitat?
Sí, podràs finançar fins al 100%1 de la inversió, amb un màxim de 5.000.000 €.

L'import total del projecte d'inversió no pot superar els 10.000.000 €. 

  

A quin termini puc finançar els meus projectes?
Terminis entre tres i deu anys amb període de carència opcional.

  

Quina modalitats té aquest finançament?
Préstec o lísing.

  

Quina documentació del projecte he d'aportar?
Per a projectes d'inversió de fins a 500.000 €:

 • Factures proforma, pressupostos.
 • Consums energètics actuals.
Per a inversions superiors a 500.000 € es requerirà una auditoria energètica del projecte.

 

Consulta aquí la elegibilidad de tu proyecto de eficiencia energética. Ir al simulador


1.Subjecte a l'aprovació prèvia del banc.

Quines són les solucions energètiques finançables?

Projectes de modernització que redueixin el consum d'energia i impactin en la millora de l'eficiència energètica:

 • Substitució d'equips d'il·luminació ineficient per il·luminació LED
 • Aïllament tèrmic de coberta i façanes
 • Substitució de caldera convencional per bomba de calor d'alta eficiència
 • Substitució de sistemes d'aire condicionat
 • Automatització d'edificis
 • Instal·lació de vàlvules termostàtiques a radiadors
 • Instal·lació d'energia solar tèrmica
 • Substitució de finestres convencionals per finestres de doble envidrament i ruptura de pont tèrmic
 • Substitució de caldera convencional per caldera de condensació de gas natural/biomassa
 • Instal·lació d'un sistema fotovoltaic
 • Xarxa de districte
 • Cogeneració
 • Ventilació

Vegeu detall de Solucions Finançables (PDF 1.01 MB).

A més, es podran finançar les despeses associades al projecte sempre que siguin tècnicament necessàries.

Aquestes despeses en cap cas no podran superar el 50% del cost total del projecte.

No es podran finançar: l'IVA, les activitats normals de manteniment, la compra de terrenys o inversió immobiliària i la construcció d'edificis nous.
 

Consulta aquí la elegibilidad de tu proyecto de eficiencia energética. Ir al simulador
Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Pàgina oficial de Santander Advance a Linkedin
Canal oficial de Banco Santander Advance a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram