Santander

Préstec BEI Eficiència Energètica

 • Condicions
 • Solucions finançables

En col·laboració amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI) i la Comissió Europea, hem desenvolupat una nova línia de finançament, amb tipus d'interès preferents, per donar suport a projectes que millorin l'eficiència energètica de les empreses espanyoles.

Per què invertir en eficiència energètica?

 • Incrementaràs l'eficiència en el consum energètic, amb la qual cosa generaràs estalvis en les teves factures de gas, llum, etc.
 • Podràs reinvertir el que estalvies en costos d'energia a millorar la competitivitat de la teva empresa.
 • Contribuiràs a reduir les emissions, la qual cosa tindrà un impacte positiu en la protecció del medi ambient i pot aportar un valor diferencial a la imatge de la teva empresa.
 • Podràs millorar les condicions laborals a través de la gestió automatitzada de la il·luminació i de la temperatura.
    

Qui se'n pot beneficiar?
Autònoms i empreses amb domicili social a Espanya i que facin inversions al territori nacional.

  

Quin import es pot finançar?
L'import mínim són 10.001 € i el màxim 5.000.000 € per projecte. 

  

És possible finançar un projecte en la seva totalitat?
Sí, podràs finançar fins al 100%1 de la inversió, amb un màxim de 5.000.000 €.

L'import total del projecte d'inversió no pot superar els 10.000.000 €. 

  

A quin termini puc finançar els meus projectes?
Terminis entre tres i deu anys amb període de carència opcional.

  

Quina modalitats té aquest finançament?
Préstec o lísing.

  

Quina documentació del projecte he d'aportar?
Per a projectes d'inversió de fins a 500.000 €:

 • Factures proforma, pressupostos.
 • Consums energètics actuals.
Per a inversions superiors a 500.000 € es requerirà una auditoria energètica del projecte.

Línia disponible fins que s'esgotin els fons

Consulta aquí la elegibilidad de tu proyecto de eficiencia energética. Ir al simulador


1.Subjecte a l'aprovació prèvia del banc.

Quines són les solucions energètiques finançables?

Projectes de modernització que redueixin el consum d'energia i impactin en la millora de l'eficiència energètica:

 • Substitució d'equips d'il·luminació ineficient per il·luminació LED
 • Aïllament tèrmic de coberta i façanes
 • Substitució de caldera convencional per bomba de calor d'alta eficiència
 • Substitució de sistemes d'aire condicionat
 • Automatització d'edificis
 • Instal·lació de vàlvules termostàtiques a radiadors
 • Instal·lació d'energia solar tèrmica
 • Substitució de finestres convencionals per finestres de doble envidrament i ruptura de pont tèrmic
 • Substitució de caldera convencional per caldera de condensació de gas natural/biomassa
 • Instal·lació d'un sistema fotovoltaic
 • Xarxa de districte
 • Cogeneració
 • Ventilació

Vegeu detall de Solucions Finançables (PDF 1.01 MB).

A més, es podran finançar les despeses associades al projecte sempre que siguin tècnicament necessàries.

Aquestes despeses en cap cas no podran superar el 50% del cost total del projecte.

No es podran finançar: l'IVA, les activitats normals de manteniment, la compra de terrenys o inversió immobiliària i la construcció d'edificis nous.
 

Línia disponible fins que s'esgotin els Fons.

Consulta aquí la elegibilidad de tu proyecto de eficiencia energética. Ir al simulador
Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Pàgina oficial de Santander Advance a Linkedin
Canal oficial de Banco Santander Advance a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram