Santander

Fons Smart

Fons Smart

  • Què és?
  • Línies del Fons Smart
  • Preguntes Freqüents
  • Sol·licitud

El Fons Smart és un fons de deute que ofereix a les empreses i pimes una nova via de finançament estratègic per a projectes amb criteris de creixement, sostenibilitat, innovació, digitalització i generació d'ocupació. El seu objectiu principal és acompanyar els bons projectes al llarg del seu cicle de creixement, distingint tres línies en funció de la fase de desenvolupament de les empreses.

    

Expansió ràpida o fase post-start up, Fons Smart Impulse, que compta amb 20 milions d'euros;

  

Creixement o fase pime, Fons Smart Growth, de 500 milions d'euros;
 

  

Consolidació o fase post-pime, Fons Smart Progress, línia dotada amb 100 milions d'euros.

Aquesta alternativa de finançament permet a les pimes en diferents fases de desenvolupament la possibilitat de finançar el seu creixement i desenvolupament, tant orgànic com inorgànic, tant nacional com internacional, abraçant una àmplia destinació de fons (R+D+i, immobilitzat material, expansió d'operacions i M&A). El finançament s'executa mitjançant deute estructurat a la tipologia del projecte: ordinari, subordinat, convertible o d'un altre tipus. 

Així, tots els projectes finançats tenen estructures flexibles que es dissenyen en funció de les seves necessitats. Addicionalment, el Fons Smart permet a l'empresa centrar-se en el seu creixement sostenible, desenvolupar projectes d'alt impacte i beneficiar-se d'un assessorament permanent en relació amb solucions financeres i no financeres.

No només es tracta d'acompanyament financer a llarg termini, sinó que representa una nova alternativa temporal al capital. Per això, aquesta alternativa selectiva de finançament no s'adreça a empreses per a operacions de finançament del negoci recurrent o en situació de reestructuració del passiu. Així mateix, s'exclouen d'aquesta alternativa de finançament els sectors financer i promotor.

 

En vols més información?

Truca'ns al 912 737 176 o, si t'ho estimes més, et truquem nosaltres!

SOL·LICITAR INFORMACIÓ

    

Smart Impulse

Per a la fase d'expansió ràpida o post-start up. Compta amb 20 milions d'euros. Està adreçat a pimes que facturen fins a 3 milions d'euros, amb un creixement exponencial en ingressos i que cerquen un màxim de 2 milions de finançament fins a cinc anys. El fons invertirà en aquestes empreses, principalment, a través de deute ordinari i subordinat, encara que també estan previstes altres fórmules com el finançament convertible.

  

Smart Growth

Per a la fase de creixement o pime. Mida de fins a 500 milions. Busca empreses amb una facturació d'entre 3 i 100 milions d'euros, que presentin creixement en EBITDA i que necessitin finançament per un import d'entre 1 i 15 milions d'euros, amb un termini màxim de deu anys. Aquest instrument es materialitzarà a través de deute ordinari i convertible.

  

Smart Progress

Per a la fase de consolidació o fase post-pime, dotat amb 100 milions d'euros. Està adreçat a projectes ja consolidats, que tinguin entre 10 i 100 milions d'ingressos, un creixement rendible i que busquin entre 1 i 10 milions de finançament en un termini de deu anys. Invertirà en les pimes a través de deute ordinari i subordinat.

 

En vols més información?

Truca'ns al 912 737 176 o, si t'ho estimes més, et truquem nosaltres!

SOL·LICITAR INFORMACIÓ

Quins avantatges té per a les empreses finançar-se a través d'aquest fons en lloc de demanar un crèdit?
El Fons suposa un suport a les empreses i pimes en la mesura que els facilita finançament estratègic per portar a terme les seves inversions en condicions més flexibles que un finançament ordinari, entre d'altres, en termes de venciment, devolució de principal, etc., adaptant-se a la generació de caixa dels projectes. El Fons funciona com una iniciativa separada de la concessió ordinària de crèdits i té en compte factors quantitatius i qualitatius dels projectes, fent prevaler aquells que fomentin la sostenibilitat, la digitalització, la creació d'ocupació o la innovació. 
 
Suposa que, d'alguna manera, entra el banc en el capital de les empreses i hi tindrà capacitat de decisió?
Aquest és un altre dels avantatges principals del Fons. A diferència d'altres vies de finançament ja existents en el mercat com el Private Equity, les rondes per a empreses emergents o les ampliacions de capital, el Fons permet als empresaris finançar el creixement dels seus negocis sense haver de cedir capacitat de gestió, que continuarà al 100% sota el seu control. A més, podran comptar amb una entitat líder com Banco Santander per donar-los suport i oferir-los tota la seva gamma de serveis financers i no financers. 
 
Podran totes les empreses beneficiar-se d'aquest tipus de finançament? Quin és el criteri?
El Fons està especialment adreçat a les pimes o empreses una mica més grans, fins a 100 milions d'euros, que vulguin desenvolupar projectes que promoguin la sostenibilitat, la digitalització, la innovació o la creació d'ocupació. La filosofia del Fons és acompanyar les empreses en totes les fases de creixement, des de les fases inicials post-start up (facturació fins a 3 milions d'euros) en què l'objectiu sigui el creixement de la facturació (Smart Impulse), passant per l'etapa següent (facturació entre 3 i 100 milions d'euros) en què l'objectiu sigui la consolidació del benefici operatiu (Smart Growth), fins a una fase (facturació d'entre 10 i 100 milions d'euros) centrada en l'increment de la rendibilitat (Smart Progress).

Quins seran els criteris de risc i les garanties que demanaran per a la inversió?
El finançament s'estructurarà d'acord amb la capacitat de generació de caixa dels projectes i s'avaluarà la capacitat de repagament sobre la base de les previsions del pla de negoci. A més de l'anàlisi dels projectes partint de criteris financers, es tenen en compte altres criteris qualitatius dels projectes i es valora especialment la seva contribució a la sostenibilitat, la innovació, la digitalització o la generació d'ocupació. Els finançaments s'avaluaran considerant principalment la capacitat de repagament dels mateixos projectes i, només quan sigui necessari, es requeriran garanties addicionals.

 

 

 

En vols més información?

Truca'ns al 912 737 176 o, si t'ho estimes més, et truquem nosaltres!

SOL·LICITAR INFORMACIÓ

Per sol·licitar el finançament del Fons Smart Impulse accedeix al formulari següent.

Per sol·licitar el finançament del Fons Smart Growth o del Fons Smart Progress posa't en contacte amb el teu gestor si ets client del Santander. Si no ets client, posa't en contacte amb l'Oficina d'Empreses més propera de Santander Espanya perquè t'assessori en relació amb el finançament més adequat per al teu projecte.

En vols més información?

Truca'ns al 912 737 176 o, si t'ho estimes més, et truquem nosaltres!

SOL·LICITAR INFORMACIÓ

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Pàgina oficial de Santander Advance a Linkedin
Canal oficial de Banco Santander Advance a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram