Santander

Avals bancaris per a empreses

 • Què m'ofereix?
 • Preguntes freqüents

Un aval és una garantia per la qual el banc es compromet a respondre en el compliment d'una obligació davant d'un tercer.

A Banco Santander oferim a la teva empresa qualsevol modalitat de garantia bancària que pugui necessitar. Des d'una simple garantia de pagament nacional a una garantia per presentar-se a una licitació internacional.

Comptar amb una garantia al teu favor emesa pel Santander et permetrà atendre les exigències del beneficiari, derivades d'una relació comercial, com pot ser llogar un immoble o accedir a licitacions, concursos i subhastes.

Els avals bancaris per a empreses emesos per Banco Santander es caracteritzen per la seva:

 • Solvència: gaudeixen de gran prestigi tant en el mercat nacional com en el mercat internacional.
 • Agilitat: disposem de tecnologia avançada per poder emetre els avals en el menor temps possible.

Com els pots contractar?

Per informar-te i contractar un dels nostres avals bancaris per a empreses pots apropar-te a la teva oficina més propera.

 

Operacions subjectes a l'aprovació prèvia per part del Banc.

 

Quina tipologia d'avals bancaris per a empreses hi ha?

 • Preaval: el Banc es compromet en ferm a formalitzar l'aval definitiu.
 • Tècnic: respon, entre d'altres, de l'incompliment de compromisos de subministraments de béns o contrets per licitacions, concursos i subhastes.
 • Comercial: garanteix el pagament del preu derivat d'una operació de naturalesa comercial, com ara el lloguer d'immobles, maquinària i altres vehicles.
 • Financer: respon de crèdits o préstecs obtinguts en altres entitats per l'avalat, quedant obligat al seu reemborsament.

Quines figures intervenen en un aval?

 • Avalador: en aquest cas, Banco Santander, que emet la garantia i s'obliga al pagament en cas d'incompliment de les obligacions de l'avalat.
 • Avalat: el client que sol·licita l'aval.
 • Beneficiari: tercer a favor del qual que s'emet l'aval, que pot ser una persona o una empresa.

Quin termini té un aval bancari per a empreses?
Els avals per a empreses poden ser avals indefinits, amb venciment indeterminat (sense caducitat) o amb una data de venciment concreta.

Es poden utilitzar textos predefinits o models propis?
Sí, els clients poden utilitzar models d'aval propis, prèvia revisió per part de la nostra assessoria jurídica.

Quin tipus de comissions té un aval?

 • D'estudi: és un percentatge sobre l'import sol·licitat i es cobra en el moment de la formalització.
 • De formalització o d'obertura: és un percentatge sobre la quantia de l'aval i es cobra en el moment de la formalització.
 • De risc: es fixa igualment com un percentatge sobre l'import avalat i es cobra periòdicament fins a la cancel·lació.

 

Operacions subjectes a l'aprovació prèvia per part del Banc.

 

Tens algun dubte? Truca'ns 915 123 123

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Pàgina oficial de Santander Advance a Linkedin
Canal oficial de Banco Santander Advance a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram