Santander

Assegurança de responsabilitat civil per a administradors i directius

 • Avantatges
 • Coberturas
 • Pregunte

Saps que ningú no està lliure de les reclamacions a una empresa, i això inclou també els càrrecs més alts. Si una cosa com aquesta us passa a tu i a la teva empresa, assegura't que el teu patrimoni estigui sempre protegit i no es vegi afectat per la teva feina. Amb aquesta Assegurança de Responsabilitat Civil per a Consellers i Directius (PDF - 238 KB) et sents blindat davant de qualsevol contratemps inesperat.

 • Tranquil·litat per a tu

Sent-te protegit davant de qualsevol reclamació per algun error involuntari.

 • Protecció empresarial

Tingues sempre fora de perill el teu capital, tant el personal com el social.

 • Menor impacte econòmic

Protegeix-te davant de possibles despeses de defensa derivades de les reclamacions.

 • Defensa patrimonial

Ni el teu patrimoni ni el de la teva família no es veuran afectats.

Perquè mai no sabem què és el que pot venir, protegeix-te des d'ara amb la teva assegurança de responsabilitat civil per a empreses.


En vols més informació?
Truca'ns al  912 737 176 o, si t'ho estimes més, et truquem nosaltres!

SOL·LICITAR INFORMACIÓ

Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF: A28360311 a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent.
Companyia asseguradora: Chubb. ACE European Group Limited, Sucursal a Espanya.

Amb una assegurança de responsabilitat civil per a consellers, directius i altres alts càrrecs, gaudiràs d'àmplies cobertures per fer front a:

 • Despeses legals derivades de la defensa civil i penal
 • Constitució de fiances civils i penals
 • Reclamacions de societats externes i participades
 • Responsabilitat civil tributària
 • Multes i sancions administratives
 • Despeses de relacions públiques i de protecció de la reputació

Només has de tenir en compte que el prenedor o la persona que contracta l'assegurança, renovable anualment, ha de ser una persona jurídica, és a dir, una organització, com per exemple la teva empresa, i que el capital màxim assegurat és de 6.000.000 €.

Blinda el teu equip directiu amb una adequada defensa.


En vols més informació?
Truca'ns al  912 737 176 o, si t'ho estimes més, et truquem nosaltres!

SOL·LICITAR INFORMACIÓ

Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF: A28360311 a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent.
Companyia asseguradora: Chubb. ACE European Group Limited, Sucursal a Espanya.

Qui pot reclamar als òrgans d'administració d'una empresa?

Els mateixos associats, creditors, empleats, organismes de control i supervisió, etc.

Quan actua aquesta assegurança de responsabilitat civil per a administradors i directius?

L'assegurança té l'objectiu fonamental de cobrir les conseqüències econòmiques derivades de presumptes actes de gestió negligents que s'imputin als membres dels patronats i les juntes directives, incloent tant les indemnitzacions a què hagin de fer front com les despeses de defensa i, si escau, les despeses d'investigació i les sancions administratives. L'assegurança també pot cobrir situacions com ara el concurs de creditors, que permetin d'imputar responsabilitats als membres dels patronats i les juntes directives. A través de la garantia de despeses de defensa els assegurats tenen coberta la seva defensa davant de l'existència de mers indicis de responsabilitat, sense necessitat d'esperar que el jutge dicti sentència.

Puc contractar aquesta assegurança a títol personal?

No és possible, ja que el prenedor o la persona jurídica que contracta la pòlissa sempre és l'entitat, independentment que els assegurats siguin aquelles persones físiques que realitzen les funcions d'administradors, consellers, gerents, etc. i, per tant, aquells que han de respondre davant d'una reclamació amb el propi patrimoni personal.


En vols més informació?
Truca'ns al  912 737 176 o, si t'ho estimes més, et truquem nosaltres!

SOL·LICITAR INFORMACIÓ

Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF: A28360311 a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent.
Companyia asseguradora: Chubb. ACE European Group Limited, Sucursal a Espanya.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Pàgina oficial de Santander Advance a Linkedin
Canal oficial de Banco Santander Advance a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram