Santander

  • Preguntes freqüents
Qui pot contractar un rènting?

Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, tant grans empreses i pimes com professionals o autònoms, per la seva activitat econòmica o a títol personal, tots poden contractar un rènting.

Quins valors aporta el rènting davant la compra?

El primer, un estalvi més gran, perquè si considerem que el rènting inclou en la renda tots els serveis necessaris per utilitzar el vehicle i comparem aquesta renda amb els costos de la compra i tots els costos de manteniment, assegurança i pneumàtics que tindria un vehicle en el mateix termini que volem contractar el rènting, obtindrem un estalvi a favor del rènting de 2.500 € aproximadament, segons el tipus de vehicle. Aquest estalvi és a causa dels descomptes que obté Banco Santander en negociar grans volums de compra i servei amb els seus proveïdors, que es traslladen en estalvis en renda.

Però, a més, en contractar un rènting BANSACAR s'eviten costos imprevistos, perquè la renda és tancada, no varia i cobreix qualsevol avaria inesperada, qualsevol incidència.

Quines diferències existeixen entre rènting i lísing?

El rènting és un lloguer que inclou tots els serveis necessaris per a l'ús del vehicle, i el lísing és un producte financer que no inclou serveis.

Les principals diferències són:

  El lísing és un finançament d'actius que pot oferir avantatges fiscals. El rènting Bansacar és un arrendament en què el Banc contracta tots els serveis.
Serveis No inclosos, tret de l'assegurança, que és opcional. Inclou tots els serveis necessaris per utilitzar el vehicle.
Tipus d'interès S'estableix en el contracte i pot ser fix o variable. Cada oferta incorpora un tipus implícit.
Qui tria el proveïdor Explícit, s'estableix en el contracte i pot ser fix o variable. En general, l'arrendador. Bansacar treballa amb proveïdors homologats.
Comptabilitat / fiscalitat El deute i l'actiu es comptabilitzen com en un finançament. Amortització fiscal al duple o triple de taules. Cada renda és una despesa que es dedueix segons la seva fiscalitat, l'actiu no apareix en el balanç i no consumeix Cirbe. Comptabilització fàcil.
Terme de contracte El client pot adquirir l'actiu finançat pel preu d'una renda. Normalment el client adquireix el bé. El client pot renovar el vehicle.
Quina mena de vehicles es poden contractar amb BANSACAR?

BANSACAR ofereix vehicles turismes i industrials fins a 3.500 kg de PMA, de qualsevol marca i sempre que siguin nous. No es poden contractar per Bansacar els vehicles destinats a lloguer sense conductor, autoescola, ambulàncies, taxi, mercaderies perilloses i d'importació paral·lela, però si consulta a la seva oficina Santander li podran oferir altres fórmules alternatives per finançar aquests tipus de vehicles.

Com puc sol·licitar una oferta de Bansacar?

A la seva oficina o trucant al telèfon 91 709 85 69 li podran donar una oferta de rènting Bansacar. Així mateix, li aconsellem que consulti les Campanyes Bansacar en vigor ja que són ofertes en condicions preferents i amb rendes molt competitives.

Els vehicles en campanya BANSACAR només es poden contractar per terminis de 48 mesos i 15.000 km/any?

Aquestes ofertes es poden formalitzar per a qualsevol termini i quilometratge, amb les mateixes condicions avantatjoses. Sol·liciti una oferta de renda a la mida de les seves necessitats posant-se en contacte amb el nostre servei d'atenció trucant al telèfon 91 709 85 69 o dirigint-se a la seva oficina Santander.

Com són les rendes de BANSACAR i quins terminis i quilometratges estan disponibles?

Les rendes són fixes mensuals, sense variacions al llarg del contracte, i l'arrendatari pot triar el termini de lloguer i els quilòmetres que recorrerà a l'any, tenint en compte que els terminis oscil·len entre 12 i 60 mesos com a màxim i que no es pot superar un quilometratge màxim de 200.000 km durant tot el termini del rènting.

Què passa si faig més o menys quilòmetres dels contractats?

Quan acaba el contracte, una vegada tornat el vehicle es realitzarà un ajustament de quilòmetres comparant els quilòmetres reals realitzats i els quilòmetres contractats. La diferència es cobrarà o s'abonarà al client, segons el preu que s'indiqui en el contracte per a cada quilòmetre d'ajustament.

Es pot ampliar o reduir el quilometratge contractat en un vehicle Bansacar?

Sí, és possible ampliar el quilometratge contractat inicialment fins a un màxim de 200.000 km per a tota la vida del contracte, i igualment és possible la seva reducció fins a un mínim de 10.000 km anuals si es fan menys quilòmetres dels que es pensaven fer quan es va formalitzar el contracte.

I si vull ampliar el termini del contracte, puc fer-ho?

Sí, quan finalitzi el contracte de rènting l'arrendatari pot sol·licitar una ampliació del termini del contracte per períodes de 12 mesos, sempre que no se superin els quilòmetres màxims permesos (200.000 km), que el còmput total no superi els cinc anys i que el Banc aprovi l'operació, cas en què es calcularia la nova renda del període ampliat.

Es pot cancel·lar un contracte BANSACAR abans que finalitzi el seu termini?

Si desitja cancel·lar anticipadament el contracte del seu vehicle BANSACAR, posi's en contacte amb el telèfon d'assistència al client 902 202 404 i estudiarem el seu cas per donar-li una solució a la seva mida.

Quin és el procediment per triar el vehicle?

El vehicle a contractar és triat pel client, amb els opcionals, el color i la tapisseria que desitgi. Una vegada triat, pot contactar amb el nostre servei d'atenció en el telèfon 91 709 85 69 o dirigir-se a la seva oficina Santander, i li prepararem la nostra oferta BANSACAR.
També pot aprofitar les nostres Campanyes Bansacar, que són ofertes en condicions preferents i amb rendes molt competitives.

Qui és el propietari del vehicle?

El vehicle és propietat de Banco Santander, SA, que el lloga al client pel termini fixat en el contracte. Figura matriculat a nom del Banc.

On es lliura el vehicle?

El vehicle es lliurarà en un concessionari oficial de la marca triada, si és possible el més proper al domicili del client.

Hi ha serveis opcionals a BANSACAR?

Sí, el vehicle de substitució i la targeta de carburant són els dos serveis opcionals que el client pot demanar si els vol contractar.

Puc circular a l'estranger amb un vehicle BANSACAR?

Pot circular amb el vehicle per Andorra, els estats membres de la Unió Europea i aquells altres europeus o riberencs de la Mediterrània on tingui validesa el Certificat Internacional de l'Assegurança (Carta Verda).

En cas d'accident, la pòlissa d'assegurança li cobreix la reparació i l'assistència en viatge en aquests països, i si requereix reparacions mecàniques del vehicle o substitucions o reparacions de pneumàtics realitzades en un d'aquests països estrangers li abonarem les factures que hagi pagat.

Quin avantatge fiscal m'aporta el rènting?

Les operacions de rènting es consideren com una despesa i la seva comptabilització és molt senzilla. Les rendes de rènting poden ser deduïbles en l'IRPF o l'impost de societats i el seu IVA/IGIC suportat pot ser recuperable en funció de la fiscalitat de cada client segons sigui persona física o jurídica i segons el seu règim fiscal de tributació, el tipus d'activitat que desenvolupi i el tipus de vehicle arrendat.

I per a un particular o si no tinc avantatges fiscals, quins beneficis m'aporta el rènting?

El rènting aporta en qualsevol cas comoditat i estalvi. Comoditat perquè tots els serveis estan inclosos en la renda i el client pot preveure les despeses que originarà el seu vehicle sense imprevistos: tots els costos, fins i tot les avaries inesperades, ja estan coberts per la renda. I estalvi perquè els descomptes que obté Banco Santander en negociar grans volums de compra i servei amb els seus proveïdors es traslladen en estalvis en la renda.

Quins són els principals aspectes diferenciadors de Bansacar?

BANSACAR busca en tot moment la satisfacció de les necessitats del client i per això ofereix serveis amb alts estàndards de qualitat, àmplies cobertures per garantir la mobilitat dels clients i la xarxa de tallers més àmplia del mercat, i amb la garantia de Banco Santander.

Tornar Sol·licita més informació

Línea Bansacar 902 177 277

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Pàgina oficial de Santander Advance a Linkedin
Canal oficial de Banco Santander Advance a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram