Santander

1/6 Aquest número és indicatiu del risc del producte, essent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc. Producte cobert pel Fons de garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit fins a 100.000 euros.

Compte 1l2l3 Pimes

Avantatges del Compte 123 Pimes per a empreses, autònoms i comerços – Banco Santander

 • Beneficis
 • Bonificacions
 • Condicions
 • Món 1|2|3 Pimes
 • Targetes

Un compte que, complint-ne les condicions, t'ajuda tots els mesos amb les despeses del teu negoci i, a més, t'ofereix avantatges i condicions preferents:

1%, 2% i 3% de bonificació en pagaments i rebuts1.

Exempció de la quota de les Targetes Dèbit i Crèdit 1|2|3 Pimes.

Accés al Món 1|2|3 Pimes, amb el qual obtindràs els avantatges següents:

 • Exempció de comissions en transferències,* per Internet o per banca mòbil, i exempció per ingrés de xecs nacionals en euros.

 • Condicions avantatjoses en productes de finançament.

 • TPV en condicions preferents.

 • Accés a gestors especialistes en comerç exterior.

1. Bonificació de rebuts per a pimes i autònoms amb residència fiscal a Espanya que contractin el Compte 1l2l3 Pimes i en compleixin les condicions: a) ingrés o facturació de com a mínim 9.000 € al Compte 1l2l3 Pimes o en un compte de crèdit amb la mateixa titularitat en els últims tres mesos, b) domiciliar les nòmines d'empleats i les assegurances socials com a mínim un dels tres últims mesos, c) fer un mínim de sis moviments en els últims tres mesos amb targetes Santander associades al Compte 1l2l3 Pimes o a un compte de crèdit amb la mateixa titularitat. L'import sobre el qual es calcula la bonificació es limita a un màxim de 3.000 € mensuals per cadascun dels següents grups: remeses de nòmines i assegurances socials, impostos estatals relacionats amb l'activitat econòmica, subministraments (aigua, gas, electricitat i telecomunicacions d'emissors espanyols) i empreses de seguretat privada espanyoles, assegurances de protecció de prima periòdica mitjançades o distribuïdes pel Grup Santander. Més informació sobre els beneficis, les condicions i les comissions a la teva oficina i a www.bancosantander.es. 2. Si no compleixes els requisits del compte, la quota de renovació de cada targeta serà de 3 €/mes. 3. Servei de TPV prestat per Santander Elavon Merchant Services (SEMS). Condicions limitades a una facturació anual de 100.000 € per client.


*Amb un límit per operació de 50.000 €.

Amb el Compte 1|2|3 Pimes, complint-ne les condicions, aconsegueixes bonificacions sobre l'import dels pagaments i rebuts directament relacionats amb la teva activitat professional, comercial o empresarial, domiciliats al compte esmentat o a qualsevol compte de crèdit amb igual titularitat. Amb el Compte 1|2|3 Pimes t'ingressem cada mes (1):

1% Pagament de nòmines a empleats i assegurances socials
Règim general treballadors, autònoms (RETA), règim especial agrari (REA) o mutualitats alternatives al RETA.
2% Impostos (2)

l'IVA, impost de societats, IGIC,IPSI.(3)

3% Subministraments, seguretat i assegurances de protecció (4)

Aigua, gas, electricitat i telecomunicacions d'emissors espanyols.
Empreses de seguretat privada.
Assegurances de protecció.

1. L'import sobre el qual es calcula la bonificació es limita a un màxim de 3.000 € mensuals per cadascun dels tres grups (nòmines/assegurances socials, impostos, subministraments/seguretat/assegurances de protecció).
2. La base del càlcul per a la bonificació d'impostos és la quota a ingressar deguda al
Compte 1|2|3 Pimes.
3. Per a Ceuta, Melilla i Canàries: el seu impost especial indirecte en substitució de l'IVA (IGIC, IPSI).
4. Assegurances de protecció distribuïdes o mitjançades pel Grup Santander i de prima periòdica (no s'hi inclouen primes úniques ni rendes vitalícies).

Per gaudir dels beneficis del Compte 1|2|3 Pimes has de complir les condicions següents:

Ser autònom o pime resident fiscal a Espanya i contractar:

 • El Compte 1|2|3 Pimes, la Targeta Dèbit 1|2|3 Pimes i el contracte multicanal, si ets autònom.

 • El Compte 1|2|3 Pimes i el contracte multicanal, si ets pime.

Fer les operacions següents a través del teu Compte 1|2|3 Pimes o d'un compte de crèdit d'igual titularitat:

 • Ingressos de com a mínim 9.000 € en els últims tres mesos anteriors a la liquidació, mitjançant:

 • Cobraments fent servir TPV comercialitzats per Banco Santander.

 • Recepció de transferències.*

 • Descompte o gestió de cobrament d'efectes comercials, lletres de canvi, rebuts, avançament o gestió de cobrament de crèdits en suport magnètic, cobrament de rebuts bancaris domiciliats, cessions de factoring o avançaments com a proveïdor de pagaments de confirming.

 • Ingrés de xecs o ingressos en efectiu provinents de l'activitat comercial. 

*Els moviments entre comptes oberts al banc amb la mateixa titularitat no es consideren transferències, sinó traspassos, per la qual cosa no seran tinguts en compte.

 • Fer els pagaments de les nòmines mensuals als empleats a través de transferències o remeses amb modalitat "nòmina"; o abonar a través del banc, o tenir-hi domiciliades, les cotitzacions a la Seguretat Social o mutualitats alternatives al règim especial de treballadors autònoms. 

 • Fer servir les targetes, realitzant almenys sis moviments (compres a comerços, extracció a caixers, Diners Directes) en els últims tres mesos amb targetes Santander associades al teu Compte 1|2|3 Pimes o compte de crèdit.

 • Recorda contractar la targeta si encara no la tens.

Una visió completa del teu negoci amb el Món 1|2|3 Pimes

En contractar el Compte 1|2|3 Pimes i complir-ne les condicions, entres a formar part del Món 1|2|3 Pimes, que et dóna accés a múltiples avantatges:


Transaccionalitat


 • Exempció de comissions en transferències per Internet o per banca mòbil, amb un límit per operació de 50.000 €.
   
 • Exempció per ingrés de xecs nacionals en euros.
   
 • Condicions preferents en Terminals Punt de Venda (TPV)(1)

1. Servei de TPV prestat per Santander Elavon Merchant Services (SEMS). Condicions limitades a una facturació anual de 100.000 € per client.


Condicions avantatjoses de finançament


 • Préstec Impostos 1|2|3 Pimes
  Per al pagament d'impostos estatals. Termini: 3 mesos

 • Préstec Avançament 1|2|3 Pimes
  Per avançar els teus cobraments. Termini: 6 mesos.

 • Pòlissa Crèdit 1|2|3 Pimes
  Per finançar la teva tresoreria. Termini: 12 mesos.

 • Rènting de vehicles (Bansacar)
  Regalem servei de serigrafia a vehicle amb el logotip de la teva empresa fins a 250 € i servei de substitució de vehicles deu dies l'any. 


Qualitat de servei


 • Garantia de Qualitat 1|2|3 en l'Assegurança Multirisc Comerç i Pime.
  Per ser Client 1|2|3 Pimes se't torna el doble de la prima si incomplim el nostre compromís de qualitat.(1) 

1. Companyia asseguradora: HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Sucursal a Espanya. Subjecte a les condicions del contracte d'assegurança.


Serveis especials


 • Suport per a la creació del teu lloc web i la teva botiga en línia de franc durant els dotze primers mesos, perquè puguis provar el servei sense compromís.(1)

  A partir d'aquest moment, si tens contractats el Compte 123 Pimes et costarà:

  • 6€/mes si tens els productes contractats.

  • 25€/mes si no la tens contractada.

 • Centre de Negoci Internacional:
  Tens a la teva disposició un especialista en comerç exterior amb el qual pots contactar en el 900 123 900.

1. El servei serà prestat per un proveïdor aliè a Banco Santander. El banc és aliè a la relació que els seus clients estableixin amb l'empresa proveïdora Tendencias Digitales, SL. CIF: B887221966

Contractant el  Compte 1|2|3 Pimes i complint-ne les condicions, no pagaràs les següents comissions de les Targetes Dèbit i Crèdit 1|2|3 Pimes:

Targeta Dèbit 1|2|3 Pimes

 • Sense quota d'emissió.

 • Sense quota de renovació.

 • Sense comissió per disposicions d'efectiu a tots els caixers de Banco Santander del món. 

Targeta Crèdit 1|2|3 Pimes

 • Sense quota d'emissió.

 • Sense quota de renovació.

En cas de no complir els requisits del compte, la quota de renovació de cada targeta serà de 36 € en una quota única l'any per a pimes o de 3 € al mes per a autònoms.

Pots consultar la informació precontractual (PDF 3,63 MB) del Compte 1l2l3 Pimes i el resum de les bases Món 1l2l3 Pimes (PDF 2,78 MB). Totes dues també estan disponibles a qualsevol oficina de Banco Santander.
No compatible amb altres programes de fidelització.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Pàgina oficial de Santander Advance a Linkedin
Canal oficial de Banco Santander Advance a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander a YouTube